13 Temmuz 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29059

YNETMELK

Seluk niversitesinden:

SELUK NVERSTES TIP FAKLTES ETM-RETM VE

SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 22/8/2012 tarihli ve 28389 sayl Resm Gazetede yaymlanan Seluk niversitesi Tp Fakltesi Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin Yedinci Blmnn bal aadaki ekilde deitirilmitir.

Mezuniyet ncesi Eitim Komisyonu, Koordinatrler ve Grevleri

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 33 nc maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Mezuniyet ncesi Eitim Komisyonu ve koordinatrler

MADDE 33 (1) Mezuniyet ncesi Eitim Komisyonu; Dekan ve Dekan Yardmclar, Bakoordinatr, Bakoordinatr Yardmclar, Dnem Koordinatrleri ve TEBAD Bakanndan oluur. Dekanlk bnyesinde faaliyet gsteren eitimle ilgili kurul ve komisyon bakanlar ile faklte renci temsilcisi de Dekann davetiyle Mezuniyet ncesi Eitim Komisyonu almalarna katlabilir. Dekan, Mezuniyet ncesi Eitim Komisyonunun bakandr. Dekann katlamad toplantlarda Dekan vekili Komisyona bakanlk eder.

(2) Bakoordinatr ve koordinatrler; Dekann gsterecei retim yesi aday arasndan Faklte Ynetim Kurulunca yl iin seilirler. Bakoordinatr ve her bir koordinatr iin, kendisinin nerdii en fazla iki retim yesi veya retim grevlisi Dekan tarafndan yl iin yardmc olarak grevlendirilir. Koordinatrler Mezuniyet ncesi Eitim Komisyonunun tabii yeleridir. Yardmclar, Koordinatre almalarnda yardm ederler ve Koordinatrn bulunamad durumlarda yardmclardan birisi Eitim Komisyonuna davet edilir.

(3) Eitim-retim faaliyetlerinin planlanmas, dzenli bir ekilde yrtlmesi, koordinasyonu, akademik takvimin hazrlanmas ve eitimle ilgili dier sorunlar Eitim Komisyonu tarafndan grlr ve neriler hazrlanr.

(4) Bakoordinatr ve koordinatrlerin grevlerinden ayrlmalar durumunda yardmclarnn da grev sresi sona erer.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 34 (1) Bakoordinatrn grevleri unlardr:

a) Dnem Koordinatrlklerinin ilgili dnem eitim ama ve hedeflerini belirlemek, yatay, dikey ve derinlemesine entegrasyonu salayacak ekilde eitim programlarn hazrlama srelerine katlmak, dnem programlarnn birbirleri ile uyum, iliki ve entegrasyonunu gz nnde bulundurarak eitim programn btncl olarak deerlendirip, son eklinin verilmesini salamak ve Mezuniyet ncesi Eitim Komisyonuna sunmak.

b) Dnem Koordinatrl tarafndan hazrlanan akademik takvim taslan deerlendirmek, son eklini vererek Mezuniyet ncesi Eitim Komisyonuna sunmak.

c) Akademik takvimde yer alan ders ve staj programlarnn, retim etkinliklerinin dzenli ve uyumlu bir biimde yrtlmesini salamak.

) Zorunlu durumlarda eitim ve retim srecinde ortaya kabilecek aksaklklar nlemek zere programda deiiklik nerisini Mezuniyet ncesi Eitim Komisyonuna sunmak.

d) Akademik yl bitiminde o akademik yla ilikin verileri koordinatrlerle birlikte deerlendirmek ve bu deerlendirmeyi Mezuniyet ncesi Eitim Komisyonuna sunmak.

e) renci danmanl sisteminin almalarn izlemek ve deerlendirmek.

f) Faklte Kurulu, Faklte Ynetim Kurulu ve Dekanln eitim ve retim ile ilgili olarak ba koordinatrlkten istedii dier almalar yapmak.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir:

MADDE 35 (1) Koordinatrlerin grevleri unlardr:

a) Fakltenin eitim ama ve hedeflerine uygun olarak anabilim dallarnn grlerini alarak ilgili dnemin ve eitim kurullarnn eitim ama ve hedeflerini belirlemek, yatay, dikey ve derinlemesine entegrasyonu salayarak eitim programn oluturmak ve Bakoordinatrle nermek.

b) Akademik takvimi oluturmak ve Bakoordinatrle sunmak.

c) Dneme ait dersler ve staj programlarnn, retim etkinliklerinin dnem ama ve hedeflerine ve akademik takvime uygun olarak yrtlmesini salamak.

) Kurul sonu, dnem sonu ve btnleme snavlarn hazrlamak, yrtmek ve analiz etmek.

d) rencilerin baar durumlarn izlemek, baarlar dk olan rencileri belirlemek ve danmanlarna bildirmek.

e) Notlarn otomasyon sistemine aktarlmasn salamak.

f) rencilerin snav sorular ve cevap anahtarlar ile snav sonularna olan itirazlarn inceleyerek Bakoordinatrle bildirmek.

g) rencilerin devam izelgelerini denetlemek ve snavlara giremeyecek rencileri Dekanla bildirmek.

) Dneme ait ders ve stajlarn retim etkinliklerini izlemek, herhangi bir aksama durumunda gerekli nlemleri almak ve gereinde Mezuniyet ncesi Eitim Komisyonuna bildirmek.

h) Dnem sonu raporu hazrlamak, Bakoordinatrle gndermek ve gereinde Mezuniyet ncesi Eitim Komisyonuna szl olarak sunmak.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Seluk niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

22/8/2012

28389

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

20/9/2012

28417

2-

28/8/2013

28749