13 Temmuz 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29059

YNETMELK

Seluk niversitesinden:

SELUK NVERSTES NLSANS VE LSANS ETM-RETM VE SINAV

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 8/8/2012 tarihli ve 28378 sayl Resm Gazetede yaymlanan Seluk niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Tek Ders Snav: Mezuniyetleri iin tek dersi kalan renciler veya mezuniyetleri iin tek dersi ve staj kalan renciler dileke ile bavurmalar halinde btnleme snavn takip eden bir ay iinde birimlerce alacak tek ders snavna girerler. Tek ders snavna dersi hi almam olan veya devamszlktan kalan renciler giremez. Bu snavlarda alnan not, ara snav art aranmadan en az CC ise renci baarl saylr.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Seluk niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

8/8/2012

28378

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

30/9/2012

28427