13 Temmuz 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29059

YNETMELK

zyein niversitesinden:

ZYEN NVERSTES SATIN ALMA VE HALE YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 17/4/2011 tarihli ve 27908 sayl Resm Gazetede yaymlanan zyein niversitesi Satn Alma ve hale Ynetmeliinin 6 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ikinci fkras yrklkten kaldrlmtr.

(1) Satn alma komisyonu; Rektr ve/veya onun grevlendirecei kiiler ile Mtevelli Heyetinin yetkilendirdii kiiler, satn alma sorumlusu ve satn almay talep eden ilgili birimin bte sahibi yneticisinden oluur.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini zyein niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

17/4/2011

27908