13 Temmuz 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29059

YNETMELK

Mersin niversitesinden:

MERSN NVERSTES N LSANS VE LSANS RETM VE

SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 7/9/2007 tarihli ve 26636 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mersin niversitesi n Lisans ve Lisans retim ve Snav Ynetmeliinin 18 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde belirlenen dersler dnda, drt yllk lisans retim program en az 120 kredi veya 240 AKTS, be yllk faklteler en az 300, alt yllk fakltelerde 360 AKTS, iki yllk n lisans program ise en az 60 kredi veya 120 AKTS ders ykn kapsar.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Mersin niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

7/9/2007

26636

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

22/2/2008

26795

2-

28/7/2008

26950

3-

23/9/2011

28063

4-

11/1/2013

28525

5-

10/4/2013

28614

6-

31/7/2013

28724

7-

22/8/2013

28743

8-

11/3/2014

28938