13 Temmuz 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29059

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2010 tarihli ve 27670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(7) Genel not ortalaması 2.00 ile 3.00 arasında olan öğrencinin bir yarıyıldaki AKTS kredisi, danışmanının onayı ile 39'a kadar artırılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/8/2010

27670

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/7/2011

27997

2-

11/10/2011

28081

3-

25/11/2011

28123

4-

21/3/2012

28240

5-

20/7/2012

28359

6-

11/2/2013

28556

7-

15/4/2013

28619