11 Temmuz 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29057

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

KALIBRA INTERNATIONAL METROLOJ LTD. T.NN L ALETLER

YNETMEL (2004/22/AT) KAPSAMINDA ONAYLANMI KURULU

OLARAK GREVLENDRLMESNE DAR TEBL

(TEBL NO: MSG-2013/38)DE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

(TEBL NO: MSG-2014/7)

MADDE 1 (1) 29/11/2013 tarihli ve 28836 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kalibra International Metroloji Ltd.ti.nin l Aletleri Ynetmelii (2004/22/AT) kapsamnda Onaylanm Kurulu Olarak Grevlendirilmesine Dair Tebli(Tebli No: MSG-2013/38)in 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1 (1) Avrupa Komisyonu tarafndan 2418 kimlik kayt numaras tahsis edilmi olan Kalibra International Metroloji Ltd. ti. (Adresi: kitelli OSB Esenler San. Sit. 24 Blok No:10 kitelli-Baakehir/STANBUL), 7/8/2008 tarihli ve 26960 sayl Resm Gazetede yaymlanan l Aletleri Ynetmelii(2004/22/AT)nin 11 inci maddesi erevesinde; Otomatik Tart Aletleri(MI-006) ekinde yer alan; Otomatik Ktle Belirleme Terazileri, Otomatik Kontrol Terazileri ve Otomatik Gravimetrik Dolum Terazileri rnlerine ilikin, Ek F-rn Dorulamasn Esas Alan Tipe Uygunluk Beyan uygunluk deerlendirmesi ile Malzeme lerler (MI-008) ekinde yer alan; Malzeme Uzunluk lerler konusunda, Ek F1rn Dorulamasn Esas Alan Uygunluk Beyan uygunluk deerlendirmesi yntemleri kapsamnda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan Onaylanm Kurulu olarak grevlendirilmitir.

MADDE 2 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.