11 Temmuz 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29057

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                              10 Temmuz 2014

         69471265-305-5651

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 11 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Bosna-Hersek Cumhuriyeti, Fransa ve Avusturya’ya gidecek olan Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    10 Temmuz 2014

       68244839-140.03-174-372

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 10/7/2014 tarihli ve 69471265-305-5651 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Bosna-Hersek Cumhuriyeti, Fransa ve Avusturya’ya gidecek olan Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI