11 Temmuz 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29057

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 3227

- K A R A R -

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 10/07/2014 tarihli yazıda;

“Kurulumuzun 06/06/2014 tarihli ve 2014/2910 sayılı kararı ile kabul edilen “Seçim Takvimi”nde 11 Temmuz 2014 Cuma günü;

“…

4- Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması (6271/10-2),”

şeklinde düzenlenmiştir.

İlk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle aday gösterilenlere ilişkin “KESİN ADAY LİSTESİ”nin 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 10. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 11 Temmuz 2014 Cuma günü Resmî Gazete’de yayımlanması için gerekli Kurul kararının alınmasını takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Kurulumuzun 06/06/2014 tarihli ve 2014/2910 sayılı kararı ile kabul edilen “Seçim Takvimi”nde 11 Temmuz 2014 Cuma günü;

“…

4- Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması (6271/10-2),”

şeklinde düzenlenmiştir.

İlk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle aday gösterilenlere ilişkin itirazlar Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmış olup,

- Ekmeleddin Mehmet İHSANOĞLU,

- Recep Tayyip ERDOĞAN,

- Selahattin DEMİRTAŞ’tan

oluşan “KESİN ADAY LİSTESİ”nin 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 10. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 11 Temmuz 2014 Cuma günü Resmî Gazete’de yayımlanmasına karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç:

Açıklanan sebeplerle;

1- Karar örneği ve eki

- Ekmeleddin Mehmet İHSANOĞLU,

- Recep Tayyip ERDOĞAN,

- Selahattin DEMİRTAŞ’tan

oluşan “KESİN ADAY LİSTESİ”nin 11 Temmuz 2014 Cuma günü Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

10/7/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Sadi GÜVEN

Turan KARAKAYA

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

Üye

Nilgün İPEK

Ünal DEMİRCİ

Ali KAYA

İlhan HANAĞASI

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

İbrahim ZENGİN

Zeki YİĞİT

Şakir AKTI

 

 

 

 

 

 

Cumhurbaşkanı Seçimi Kesin Aday Listesi