11 Temmuz 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29057

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2014/16)

BRNC BLM

Genel Bilgi ve lemler

Soruturma

MADDE 1 (1) 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmeliin 20 nci maddesinin nc fkras erevesinde Trk Demir Dkm Fabrikalar Anonim irketi (DemirDkm A.) tarafndan sunulan ve dier yerli reticiler Baymak Makine Sanayi ve Ticaret A.. (Baymak A.) ile Emas Makina Sanayi A.. (Emas A.) tarafndan desteklenen bavuru, thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulu (Kurul) tarafndan deerlendirilmi ve 8419.11.00.00.00 Gmrk Tarife statistik Pozisyonu (GTP) altnda snflandrlan in Halk Cumhuriyeti (HC) meneli Gazla alan Annda Su Istclar rnne ynelik damping soruturmas balatlmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) 5/5/2013 tarihli ve 28638 sayl Resm Gazetede yaymlanan 2013/9 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (2013/9 sayl Tebli) vastasyla balatlan sz konusu soruturma T.C. Ekonomi Bakanl (Bakanlk) thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan tamamlanmtr.

(2) Bu Tebli, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar (Karar) ile 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelik (Ynetmelik) hkmleri erevesinde yrtlen damping soruturmas sonularn iermektedir.

Soruturma ve zarar belirleme dnemleri

MADDE 3 (1) Damping belirlemesi iin 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri aras soruturma dnemi (SD) olarak kabul edilmitir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve analiz iin 1/1/2010-31/12/2012 arasndaki dnem esas alnmtr.

lgili taraflarn bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin deerlendirilmesi

MADDE 4 (1) Soruturma almasn mteakip, sz konusu rnn Bakanlk tarafndan tespit edilebilen ithalatlarna, HCde tespit edilebilen retici ve/veya ihracatlarna ve HC Bykeliliine soruturma al teblii, ikyetin gizli olmayan zeti ve soru formlarna ilikin bildirimler gnderilmitir.

(2) Anlan muhataplara soru formunu yantlamalar iin posta sresi dahil 37 gn sre tannmtr. thalatlarn ve HCde bulunan retici ve/veya ihracatlarn sre uzatm ynndeki makul talepleri karlanmtr.

(3) Yerli reticiler soruturma sresi boyunca Bakanlk ile ibirlii iinde olmu ve gerektiinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmitir.

(4) Soruturma konusu rnn ithalatn yapt tespit edilen ve kendilerine soru formu gnderilen 13 firmadan dokuz ithalat firma soru formunu ngrlen sreler dahilinde yantlamtr.

(5) HCde tespit edilebilen 12 retici/ihracat firmadan ise drt retici-ihracat firma soru formlarna sre uzatmlarn da ieren sre kstlar dahilinde cevap vermitir.

(6) Firmalardan alnan ilk cevap incelenmesi neticesinde tespit edilen eksiklikler firmalara bildirilmitir. Firmalar eksikliklere ilikin yantlarn gndermilerdir.

(7) Soruturma boyunca ilgili taraflardan alnan yantlardaki nesnel, makul ve kantlanabilir grler, bu Tebliin ilgili ksmlarnda deerlendirilmitir.

Bavuru sahibi firmalarn yerli retim daln temsil yetenei

MADDE 5 (1) Ynetmeliin 18 inci ve 20 nci maddeleri dairesinde gerekletirilen inceleme kapsamnda DemirDkm A.. firmasnn soruturma konusu rnn 2012 yl Trkiye toplam retimi dikkate alndnda retimin %55inden fazlasn gerekletirdii tespit edilmitir. ikayeti destekleyen Baymak A. ve Emas A.. firmalarnn ise 2012 yl Trkiye toplam retimi iindeki paylarnn toplamnn %40 seviyesinin altnda olmad saptanmtr.

(2) Bu itibarla Ynetmeliin 20 nci maddesinin nc fkras hkmnce bahse konu firmalarn ikayetin yerli retim dal adna yapldna kanaat getirilebilmesi iin salanmas gereken asgari temsil koullarn saladklar grlmtr.

(3) Soruturma konusu rnn ithalatlar ve in Halk Cumhuriyeti Makine ve Elektronik rnleri thalat ve hracat Ticaret Odas (CCCME) tarafndan sunulan grlerde yerli retimi oluturan firmalardan DemirDkm A.ޒnin rn oluturan bileenlerinin ounu yurtdndan ithal ettii ve Trkiyede sadece montaj faaliyeti yrtt ve bu nedenle anlan firmann yerli retici olarak deerlendirilmesinin mmkn olmad iddia edilmitir. Anlan yerli retici nezdinde gerekletirilen yerinde dorulama srasnda sz konusu iddialara ilikin gerek fiili retim safhasndaki aamalar gerekse muhasebe kaytlar incelenmitir.

(4) Gerekletirilen inceleme erevesinde DemirDkm A..nin gerek rnn bileenlerinin retimi gerekse sarf edilen iilik ve katlanlan maliyetler temelinde rnn imalatnda esasl nitelikte faaliyet gsterdiine, firmann rnn baz bileenlerini yurtdndan ithal etmesinin gnmzde ticari hayatn bir gereklilii olduuna, firmann sadece montaj gerekletiren bir nitelik arz etmediine ve son tahlilde firmann baz bileenleri ithal etmesinin yerli retici vasfna halel getirmediine kanaat getirilmitir.

(5) bu tespit dairesinde ve birinci fkradaki aklamalar erevesinde 2012 yl itibariyle benzer rnde Trkiye toplam retiminin en az %55ini gerekletiren DemirDkm A.. firmasnn tek bana, Ynetmeliin 18 inci maddesinin birinci fkras erevesinde yerli retim daln oluturduu tespit edildiinden bu firma bu tebliin ilgili blmlerinde yerli retim dal olarak anlacaktr.

Yerinde dorulama

MADDE 6 (1) Ynetmeliin 21 inci maddesi erevesinde yerli retim dalnn Bozyk/Bilecikte bulunan idari birimlerinde ve retim tesislerinde yerinde dorulama gerekletirilmitir.

Soruturma konusu rn ve benzer rn

MADDE 7 (1) Soruturma konusu rn, 8419.11.00.00.00 GTPi altnda yer alan Gazla alan Annda Su Istclardr (Gazl Su Istclar).

(2) Cihaz, ofben gaz (doalgaz veya LPG) ve suyu kontrol eden bir valf sistemi, gaz yakan bir brlr, sy cihaz iinde dolaan suya transfer eden eanjr, yanm gaz transfer eden davlumbaz veya fanl atk sisteminden olumaktadr. elik gvdeyle kapatlan cihaz, gvdede bulunan kontrol sistemiyle ynetilmektedir.

(3) Gazl Su Istclar teknik nitelik olarak Hermetik ve Bacal olarak ikiye ayrlmaktadr. Bacal ofbenler taze havay ortamdan almakta ve atk gaz doal eki yollar ile bacadan atmosfere atarken; hermetik cihazlar, taze havay ortamdan bamsz olarak boru vastasyla d ortamdan almakta ve yine baka bir boru ile ve fan destei ile atk gaz atmaktadr.

(4) 2/11/1985 tarihli ve 18916 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Planl Alanlar Tip mar Ynetmeliinin 47 nci maddesi uyarnca on katn zerindeki binalarda mterek baca sistemi olmasna karn hermetik cihaz kullanlmas zorunlu olduundan Trkiye piyasas iin retilen ve satlan rn tipi hermetik cihazlar zerinde younlamaktadr. te yandan soruturma konusu rne ait GTP ve karl eya tanmnda gazl su stclar hermetik ve bacal olarak ayrlmadndan soruturma her iki rn tipine ynelik yrtlm ve tamamlanmtr.

(5) Soruturma konusu rnn HCde yerleik retici ve/veya ihracatlar ve ithalatlar ile CCCME tarafndan verilen grlerde yerli retim dal tarafndan retilen gazl su stclarnn HCden ithal edilen rnlerden farkl olduu iddia edilmitir.

(6) Sunulan grler erevesinde yerli retim tarafndan imal edilen rnlerin hacmen daha byk olduu; yerli retimin mnhasran dakikada 11 ve 14 litre su stma kabiliyetine sahip rnler imal ettii; teknik farkllk olarak HC meneli rnlerin daha ince olduu ve donma emniyetine sahip olduu; yerli retimin kendi bayileri vastasyla rn pazarlad bu erevede datm kanallarnn farkllk arz ettii ifade edilmitir.

(7) Gerek dosya zerinde yaplan inceleme gerekse yerli retim nezdinde gerekletirilen yerinde inceleme esnasnda tespit edilen rnn imalatna ilikin hususlar birlikte deerlendirildiinde, HC meneli soruturma konusu rn ile yerli retim tarafndan imal edilen rn arasnda yapsal kompozisyon; kullanlan paralarn ilevleri; nihai kullanm amac ve tketici alglamas bakmndan farkllk bulunmad grlmtr.

(8) HCden ithal edilen rnn yerli retim dalnn rnyle dorudan rekabet iinde bulunduu da sabit olduundan yerli retim dal tarafndan imal edilen rnn Ynetmeliin 4 nc maddesi erevesinde benzer rn olarak kabul edilebilecei anlalmtr.

KNC BLM

Dampinge likin Belirlemeler

Genel

MADDE 8 (1) Damping belirlemesi iin 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri aras soruturma dnemi olarak kabul edilmitir.

Piyasa ekonomisi iddiasna ilikin deerlendirmeler

MADDE 9 (1) Ynetmeliin Ek 1inci maddesi hkm uyarnca, piyasa ekonomisi uygulamayan lkelerden yaplan ithalata ynelik damping soruturmalarnda, ilgili lkedeki soruturmaya tabi reticilerin soruturma konusu rnn retiminde ve satnda bahse konu maddede belirtilen ltler erevesinde piyasa ekonomisi koullarnn geerli olduunu yeterli delillerle gstermesi halinde bu reticiler iin normal deerin tespitinde Ynetmeliin 5 inci maddesi; aksi durumda ise Ynetmeliin 7 nci maddesi uygulanmaktadr.

(2) retici/ihracat soru formuna cevap veren Ariston Thermo China Co.Ltd (Ariston China), Zhongshan Vatti Gas Appliances Stock Co.Ltd. (Zhaongshan Vatti) ve Guangdong Macro Gas Appliances (Guangdong Macro) firmalar pazar ekonomisi artlarnda faaliyet gstermediklerini ve fakat soruturma dneminde Trkiyeye gerekletirdikleri ihracatn miktar ve deerleri dikkate alnarak kendileri iin bireysel damping marj hesaplanmasn talep etmilerdir.

(3) retici/ihracat soru formunu cevaplayan drdnc ve son firma olan Guangdong Vanward New Electric Co.Ltd (Guangdong Vanward) ise pazar ekonomisi artlar iinde faaliyet gsterdiini iddia ederek damping marjna temel olacak normal deer hesabnn bu husus dikkate alnarak gerekletirilmesini talep etmitir.

(4) Guangdong Vanward firmas tarafndan sunulan evrak kapsamnda ncelikle HCde meri olduu anlalan Ticaret Kanunu, Ortak Teebbslere likin Kanun, Kanunu, Eya Kanunu, flas Kanunu ve Muhasebe Kanunu incelenmitir.

(5) Gerekletirilen inceleme kapsamnda;

a) 31/10/1999 tarihli Muhasebe Kanununun 8 inci (birinci fkra) ve 36 nc maddelerinde (ikinci fkra);

b) 27/8/2006 tarihli flas Kanununun 76 nc (2, 3, 7, 8 ve 9 uncu fkralar); 89 uncu (2 nci fkra) maddelerinde;

c) 16/3/2007 tarihli Eya Kanununun 22 nci, 43 nc, 45 inci, 48 inci, 53 nc, 58 inci, 119 uncu, 209 uncu ve 246 nc maddelerinde;

) 5/7/1994 tarihli ve 28 numaral Kanununun 9 uncu, 44 nc, 46 nc (2 nci fkra), 48 inci (birinci fkra) ve 106 nc maddelerinde;

d) 27/10/2005 tarihli Ticaret Kanununun 19 uncu, 65 ila 71 inci maddeleri ile 214 nc maddesinde;

e) 2310/2001.07.22 numaral ve 22/7/2001 tarihli Ortak Teebbslere likin Kanunun 4 nc, 12 nci, 19 uncu, 21 inci, 25 inci, 27 nci, 29 uncu, 41 inci, 43 nc, 51 inci, 53 nc, 55 inci, 56 nc, 61 inci, 62 nci, 96 nc ve 98 inci maddelerinde;

f) HCnin merkez ve tara otoritelerine verilen yetkiler erevesinde ekillenen i ortamnda Ynetmeliin Ek Madde 1 dzenlemesinin birinci fkrasnn (d) ve (e) bentlerinde ifade edilen unsurlarn olumad deerlendirilmitir.

(6) Bahse konu firmann soruturma dnemi olan 2012 ylna ait denetim raporunun finansal bilgileri incelendiinde firmann, 2003 ylnda Hong Kongda yerleik yabanc bir firmann sermaye katlmyla ortak teebbs haline geldii ifade edilmektedir. Bu erevede firmann 2310/2001.07.22 numaral Ortak Teebbslere likin Kanuna tabi olduu deerlendirilmitir.

(7) Anlan Kanunun 53 nc maddesinde HC hkmetinin ortak teebbs tarafndan retilen mallarn yurt dna satlmasn desteklemesi gerektiine ilikin bir hkm bulunmakta olup 55 inci maddesinin ikinci fkrasnda ortak teebbsn her alt ayda bir ihracat planlarna ilikin ihracat lisanslarna bavurmas gerektii ifade edilmektedir.

(8) Ayn Kanunun 56 nc maddesinde HC dahilinde tedarik edilen hammadde, su, elektrik, gaz, navlun, iilik, mhendislik-danmanlk ve reklam iin denen bedellerin dier HCli firmalarn dedii bedellerden fazla olamayaca ifade edilmektedir.

(9) Mezkur Kanunun 61 inci maddesinde ortak teebbsn ihracata ilikin rnlerin imalatnda kulland hammaddeyi, yardmc maddeyi, yedek paray, rnn dier bileenlerini ve paketleme malzemesini ithal etmesi halinde vergi muafiyetine veya indirimine tabi olaca ifade edilmektedir. 62 nci maddede ise aka ortak teebbsler tarafndan imal edilen ve ihracata ynelik rnlerin vergi muafiyetine, indirimine veya iadesine tabi olaca ifade edilmektedir. Nitekim, bu kapsamda ilgili firmann Trkiyeye olan ihracatna ilikin yantlarnda vergi indiriminden faydaland aka ifade edilmektedir.

(10) Sz konusu dzenlemenin Dnya Ticaret rgt (DT) Sbvansiyon ve Telafi Edici nlemler Anlamasnn 3 nc ve Ek I maddelerinde tanmlanan ekliyle bir sbvansiyon olup olmad hususu yrtlen soruturmann yasal ve idari kapsam dnda bulunduundan bu hususta, bu soruturmayla snrl olmak zere, bir tespit gerekletirilmemitir.

(11) bu tespitler dairesinde HC merkez ve tara otoritesinin, soruturma konusu rnn hammadde, teknoloji ve iilik de dahil olmak zere maliyetler ve girdiler, retim, satlar ve yatrmlara ilikin konularda arz-talep dengesinin dndaki ltlere dayanan nemli seviyedeki mdahalesi soruturma konusu rnn girdi bedellerinin sahih olmad sonucunu iaret etmektedir.

(12) Tm veriler birlikte deerlendirdiinde talep sahibi firmann Ynetmelik Ek Madde 1de saylan be artn n ispatlayamad grlmektedir. Bu kapsamda firmann pazar ekonomisi artlarnda faaliyet gsteren firma stats verilmesine ilikin talebi kabul edilmemitir.

(13) Son tahlilde, retici/ihracat soru formunu yantlayan Ariston China, Zhaongshan Vatti, Guangdong Macro ve Guangdong Vanward firmalar iin normal deer Ynetmeliin 7 nci maddesi hkmleri erevesinde belirlenmitir.

Oluturulmu normal deer

MADDE 10 (1) Ynetmeliin 7 nci maddesi erevesinde ve bu Tebliin 9 uncu maddesindeki aklamalar nda, HC'de yerleik drt firmann piyasa ekonomisinde faaliyet gstermedii kabul edildiinden normal deer, yerli retim dalnn benzer rne ynelik birim imalat maliyetine genel, idari ve sat giderleri ile makul bir krn eklenmesiyle oluturulmutur.

(2) Ariston China firmas, soruturmann al safhasnda normal deerin ihra fiyatyla ayn ticari aamay yanstmadn; ihra fiyatnda bulunmayan unsurlarn normal deerden karlmas gerektiini ve normal deerin tespitinde esas alnan rn tiplerinin firma tarafndan ihra edilen rnlerle karlatrlabilir nitelikte olmas gerektiini iddia ve ifade etmitir.

(3) Guangdong Macro firmas oluturulmu normal deer hesabnda hangi rn tipinin hangi ayarlamalara tabi tutulduunun aklanmadn; kar marjnn aklanmadn; firmann toptan sat ile yksek miktarlarda soruturma konusu rn Trkiyeye ihra ettiini ve bu nedenle bahse konu firma iin kar marjnn dk tutulmas gerektiini; oluturulmu normal deer hesabnda navlun ve sigorta masraflarnn kartlmasnn zorunlu olduunu ve eksik sunulan bilgilerin firmann kendini savunma hakkna halel getirdiini iddia ve ifade etmitir.

(4) Soruturmada ihracat soru formunu cevaplayan bir dier firma olan Guangdong Vanward firmas, normal deer hesaplamasnda kullanlan rnn tipinin ve adil karlatrma iin hangi ayarlamalarn gerekletirildiinin aklanmadn ve firmann rnleri ile yerli retim dal tarafndan imal edilen rnlerin karlatrlabilir olmadn; HC meneli ihracatta katma deer vergisinin sz konusu olmadn ve bu nedenle normal deere ilikin hesaplamalarda da katma deer vergisinin dikkate alnmamas gerektiini iddia ve ifade etmitir.

(5) Soruturma esnasnda soru formunu yantlayan dier iki retici ihracat olan Zhongshan Vatti firmas; HCde yerleik herhangi baka bir firma ve soruturmann ilgili taraflarndan CCCME ticaret odas normal deerin hesaplanmasna ve/veya niteliklerine ilikin herhangi bir gr sunmamtr.

(6) Normal deer hesaplamasna temel tekil eden rn tipine ilikin yerli retim dalna ait bilgi Ynetmeliin 22 nci maddesi dairesinde gizlilii haiz olduundan Nihai Bildirim safhasnda sadece fabrika k aamasnda olutuu biimiyle ilgili retici/ihracatlarla paylalmtr. Bu erevede hangi kar orannn kullanld bildirilmitir. tirazlarn deerlendirilmesi neticesinde, normal deer hesabnda kullanlan rn tipinin zellikleri ve maliyet verisinin alt krlmlarnn ilgili retici ihracatlarla paylalmasnn hukuki ve idari nemi dikkate alnarak yerli retim dalnn yazl izni erevesinde bu bilgiler ilgili retici/ihracatlarn dikkatine sunulmutur.

(7) Normal deer hesabnda ikayeti Demirdkm A.. tarafndan retilen 11 litre C275 F doalgaz ile alabilen hermetik gazla alan su stcs, yerli retim tarafndan i piyasaya ynelik en ok retilen ve en ok satlan rn olmas nedeniyle deerlendirmeye alnmtr.

(8) Yerinde dorulama srasnda yerli retim dalna ait muhasebe sistemlerinden dorulanan bilgiler ve oluturulmu normal deere ilikin grlerden geerli olarak deerlendirilenler erevesinde, oluturulmu normal deer hesabnn genel retim giderleri ile sat ve genel idari giderleri unsurlarnda ayarlamalar yaplmtr.

hra fiyatnn belirlenmesi

MADDE 11 (1) retici/ihracat soru formunu cevaplayan drt firma iin ihra fiyat kural olarak Trkiyeye satlarnda bamsz alclarca fiilen denen fiyat esasnda belirlenmitir.

(2) Bu erevede Zhaongshan Vatti, Guangdong Macro ve Guangdong Vanward firmalarnn soruturma dnemi iindeki ihracatlar dorudan Trkiyeye gerekletirdikleri tespit edilmitir. Bu kapsamda anlan firmalarn soruturma dnemi iinde Trkiyeye ihracatlarnda oluan fiyatlar deerlendirmede esas alnmtr.

(3) Ariston China firmas ise, soruturma dnemi iindeki Trkiyeye ihra ettii rnleri ncelikle Ariston Thermo Group irketler grubunun bir dier firmas olan talya Cumhuriyetinde yerleik (talya) Ariston Thermo Spa (Ariston talya) ihra ettiini ve rnlerin daha sonra Ariston talya tarafndan Trkiyeye ihra edildiini ifade etmitir.

(4) Sunulan cevaplarn btnsel deerlendirilmesi sonucunda Ariston China firmasna ynelik ihra fiyatlarnn, Ariston talya firmasnn Trkiyeye ihracatnda oluan fiyatlarn HCdeki fabrika k aamasna getirilecek ekilde ayarlamalara tabi tutularak tespit edilmesine karar verilmitir.

(5) Ariston China tarafndan iletilen itirazda, Trkiyeye ihra edilen soruturma konusu rnn talya zerinden Trkiyeye satlmasnda oluan transfer fiyatnn ve talyada gerekletirilen testlere ilikin masraflarn ihra fiyatndan dlmesinin hatal olduu ifade edilmitir. GATT 1994n VInc Maddesinin Uygulanmasna likin Anlamann (Anti-Damping Anlamas) 2 nci maddesinin 3 nc fkras dikkate alndnda Ariston China ve Ariston talya SpA firmalarnn ayn at irkete bal olmalar ve her iki irket arasnda gerekletirilen rn alm-satmlarnda transfer fiyat uygulamasnn sz konusu olmas ihra fiyatnn sahihliini dorudan etkileyen bir unsur olarak deerlendirilmitir. Bu erevede itiraz kabul edilmemitir.

(6) Ariston China firmas tarafndan ihra fiyatna ilikin sunulan ikinci itirazda ise talyada gerekletirilen test giderlerinin ihra fiyatndan dlmesinin hatal olduu ifade edilmektedir. Testlerin Ariston China firmasndan talyaya gnderilen tm rnlerde ve her zaman gerekletirilmedii ve muhasebeletirilmedii ifade edilmitir. Ariston talya SpA tarafndan bu masraflarn muhasebeletirilmedii iddias firmann nitelii ve ticari hayatn doal gereklilikleri dikkate alndnda makul ve geerli grlmemitir. Ariston China firmas bu testlerin Trkiyeye ihra edilen rnlerde gerekletirilmediini de tevsik edememitir. Bu kapsamda itiraz kabul edilmemitir.

(7) Zhongshan Vatti firmas tarafndan iletilen itirazda reklam ve bakm onarm masraflarna ilikin ayarlama talep edilmesine karn firma tek tek ihra ilemi temelinde oluan masraflar tevsik edip ispatlayamad iin itiraz kabul edilmemitir.

Fiyat karlatrmas

MADDE 12 (1) Adil bir karlatrmann yaplabilmesini teminen, normal deer ile ihra fiyat mmkn olduu lde fabrika k aamasna getirilerek ayn aamada karlatrlmtr.

(2) Ynetmeliin 10 uncu maddesi hkm gereince, ilgili taraflarca fiyat karlatrmasn etkiledii ileri srlen hususlar deerlendirilmi ve belgelendirilen, uygulanabilir ve hakl grlen ayarlamalar yaplmtr.

Damping marjlar

MADDE 13 (1) Ynetmeliin 11 inci maddesi hkm erevesinde damping marjlar, normal deer ile ihra fiyatlarnn karlatrlmas suretiyle hesaplanmtr. birliine gelmeyen firmalar iin ise Ynetmeliin 26 nc maddesi hkm uyarnca damping marj tespiti yaplmtr.

(2) Buna gre, soru formuna cevap veren retici/ihracat firmalar ile ibirliinde bulunmayan dier firmalar iin CIF bedelin yzdesi olarak hesaplanan damping marjlar tabloda yer almaktadr.

 

Firma Ticaret Unvan

Damping Marj (% CIF)

Guangdong Vanward New Electric Co. Ltd

53,41%

Zhongshan Vatti Gas Appliance Stock Co. Ltd.

51,38%

Guangdong Macro Gas Appliance Co. Ltd.

43,12%

Ariston Thermo China Co.Ltd.

20,12%

HC'de Yerleik Dier Firmalar

59,65%

 

NC BLM

Zarara likin Belirlemeler

thalatn hacmi ve geliimi

MADDE 14 (1) Ynetmeliin 17 nci maddesi erevesinde, soruturma konusu lkeler meneli ithalatn hacmi incelenmitir. Zarar incelemesi, 2010-2012 takvim yllarn kapsayan dnem iin gerekletirilmitir.

Genel ithalatn geliimi ve fiyatlar

MADDE 15 (1) Soruturma konusu rnn genel ithalat miktar temelinde 2010 ylnda 42.027 adet (Soruturma konusu rnn adedi ihracat yantlar ve ithalat beyanlar erevesinde ortalama 13,8 Kg olarak hesaplanmtr) olarak gerekleirken 2011-2012 dneminde srasyla 59.207 ve 44.896 adet seviyesinde olumutur.

(2) Genel ithalatn ortalama birim fiyatlar incelendiinde ise 2010 ila 2012 yllarnda srasyla 107,94 ABD Dolar/Adet; 115,12 ABD Dolar/Adet ve 126,75 ABD Dolar/Adet olarak gerekletii grlmektedir.

Soruturma konusu ithalatn geliimi ve fiyatlar

MADDE 16 (1) HC meneli ithalatn geliimi incelendiinde 2010 ylnda 40.220 adet olan ithalatn 2011-2012 dneminde srasyla 55.314 ve 42.099 adet olarak gerekletii tespit edilmitir.

(2) HC meneli ithalatn soruturma konusu rnn tm lkelerden gerekleen ithalat iindeki paynn ise 2010-2012 dneminde miktar temelinde %93,77 ila %95,70 oranlar arasnda deitii grlmektedir.

(3) HCden gerekletirilen ithalatn ortalama birim fiyatlar 2010-2012 dneminde srasyla 100,83 ABD Dolar/Adet; 108,13 ABD Dolar/Adet ve 120,53 ABD Dolar/Adet olarak gereklemitir.

nc lkelerden gerekletirilen ithalat

MADDE 17 (1) Soruturmaya konu HC dnda zarar inceleme dneminde Trkiyeye ihracat yapan dier lkeler incelendiinde talya Cumhuriyetinin (talya) HCden sonra miktar temelinde toplam ithalat iinde en yksek paya sahip lke olduu grlmtr. Bu itibarla 2010 ylnda ihracat bulunmayan talyann 2011 ylnda 2.421 adet rnle % 4,09 orannda; 2012 ylnda ise 2.485 adet rnle toplam ithalattan %5,54 orannda pay ald tespit edilmitir.

(2) talya haricinde kalan lkeler bakmndan ise lke paynn 2010-2012 dneminde srasyla % 4,30; %2,49 ve %0,69 seviyesinde gerekletii grlmtr.

Trkiye toplam benzer mal tketimi ve pazar paylar

MADDE 18 (1) Trkiye toplam benzer mal tketiminin hesaplanmasnda bavuru sahibi yerli retici ile 2011 ve 2012 yllarnda piyasada retim yapmaya balayan soruturmay destekleyen iki reticinin yurt ii satlar, tm lkelerden gerekleen ithalatn miktar ile toplanmtr. Yerli retim dalnn yurt ii satlarnn ve soruturma konusu lkelerden gerekletirilen ithalatn toplam tketime oranlanmasyla pazar paylar hesaplanmtr.

(2) Bu erevede 2010-2012 dneminde ikayeti destekleyen firmalarn Trkiye toplam tketiminden aldklar pay hesaplanrken retime baladklar yl olan 2011 yl temel alnmtr. Bu itibarla anlan firmalar iin pazar pay 2011 ylnda %9,16 seviyesindeyken izleyen ylda ise %27,85 seviyesinde olumutur.

(3) 2012 retim rakamlar itibariyle yerli retim dalnn Trkiye pazarndan ald pay ise srasyla %64,78, %46,97 ve %34,61 seviyelerinde tezahr etmitir.

(4) Soruturma konusu lke olan HCnin pazar pay ise %33,71, %40,99 ve %35,20 olarak gereklemitir.

Fiyat krlmas

MADDE 19 (1) Ynetmeliin 17 nci maddesinin ilgili hkmleri erevesinde dampingli ithalatn yerli retim dalnn sat fiyatlar zerindeki etkisi deerlendirilirken ibirliine geldii kabul edilen ithalat ve ihracat firmalarn verileri dikkate alnarak soruturma dnemi olan 2012 yl iin fiyat krlmas hesaplanmtr.

(2) Fiyat krlmas, soruturma konusu ithal rnn fiyatlarnn Trkiye piyasasnda yerli reticinin yurt ii sat fiyatlarnn altnda kald yzdeyi ifade etmektedir.

(3) Fiyat krlmas analizinde soruturma konusu lkenin CIF ithal fiyatlarnn zerine gmrk vergisi ve dier ithalat masraflar ilave edilerek bulunan soruturma konusu rnn Trkiye piyasasna giri fiyatlar, yerli retim dalnn ortalama yurt ii sat fiyatlar ile karlatrlmtr.

(4) Karlatrma, C275 F 11 litre, hermetik zellikteki gazl su stcs temelinde gerekletirilmitir.

(5) Soruturma konusu rn FOB temelde Trkiyeye ihra edildiinden ibirlii iinde bulunduu deerlendirilen ithalatlarn soruturma dnemi iinde gerekletirdikleri ilemlerde oluan navlun ve sigorta deerinin miktar temelindeki arlk ortalamas hesaplanarak FOB ihra fiyat, CIF ihra fiyat dzeyine getirilmitir. Ariston China firmasnn Trkiyede yerleik ithalat firmas soru formuna yant vermediinden bu firmann Trkiyeye satlarnda oluan navlun ve sigorta DT Anti-Damping Anlamasnn 6.8 inci maddesi erevesinde eldeki en iyi veriler kullanlarak ibirlii iinde olan ithalat firmalarn beyan ettii adet temelindeki navlun ve sigorta giderlerinin arlkl ortalamas hesaplanarak tespit edilmitir.

(6) Soruturma konusu lke meneli ithalatn yurt ii pazara giri fiyat bulunurken CIF ithal fiyatna gmrk masrafna karlk gelen CIF bedelin %2si orannda ilave yaplmtr. Gmrk vergisi oran HC meneli rnlerde % 0 olduundan birim fiyata gmrk vergisi eklenmemitir.

(7) hracat firmalar temelinde gerekletirilen inceleme neticesinde, soruturma dneminde bahse konu tipteki rnlerde Guangdong Vanward firmasnn CIF deerin %68,04 orannda; Guangdong Macro firmasnn CIF deerin % 62,64 orannda; Zhongshan Vatti firmasnn CIF deerin % 67,05i orannda ve Ariston China firmasnn ise CIF deerin %37,68i orannda yerli retim dal i sat fiyatlarn krd tespit edilmitir.

(8) Ariston China firmas tarafndan fiyat krlmasna ilikin itiraz, bahse konu firmann hatal biimde soruturmaya konu olmayan Ariston talya firmasnn Trkiyeye ihra fiyatlarn dikkate alarak grn temellendirmesi nedeniyle kabul edilmemitir.

Yerli retim dalnn ekonomik gstergeleri

MADDE 20 (1) Yerli retim dalnn ekonomik gstergelerinin incelenmesinde yerli retim dalnn soruturma konusu rne ait 2010-2012 yllar arasndaki verileri esas alnmtr. Ynetmeliin 17 nci maddesi hkmleri erevesinde, dampingli ithalatn yerli retim dalnn ekonomik gstergeleri zerindeki etkisinin tespiti amacyla, zarar dnemi ierisinde yerli retim dalnn retim, sat, pazar pay, yurt ii fiyatlar, kapasite, kapasite kullanm, maliyetler, stoklar, istihdam, verimlilik, nakit ak, yatrmlardaki art, krllk, net dnem kr/zarar gstergeleri analiz edilmitir.

(2) Sz konusu dnem iin yaplan zarar analizinde eilimi grebilmek amacyla TL bazndaki veriler TK tarafndan hesaplanan yllk ortalama retici fiyatlar endeksi kullanlarak enflasyondan arndrlm, reel hale getirilmi ve 2010 yl esas alnarak endekslenmitir.

a) retim

1) Firmann 2010 ylnda 100 olan toplam benzer rn retim miktarnn izleyen iki ylda srasyla 91 ve 85e geriledii tespit edilmitir.

b) Yurt ii satlar

1) Benzer rnn yurt ii sat miktarnda zarar inceleme dneminde gerileme kaydedilmitir. Bu erevede 2010 ylnda 100 olan endeks 2011 ylnda 82ye, 2012 ylnda ise 54e gerilemitir. rnn yurt ii sat birim fiyatlar ise 2010-2012 dneminde srasyla 100, 93 ve 81 seviyesinde olumutur.

c) hracat

1) 2010 ylnda 100 olan yurt d satlar miktar endeksinin 2011 ve 2012 yllarnda 53 ve 62 seviyesinde olutuu tespit edilmitir. hracatn birim sat fiyatnn ise 2010 ylnda 100 olan endeksinin izleyen dnemde 112 ve 108 olarak gerekletii saptanmtr.

) Stoklar

1) 2010 ylnda 100 olan stok miktarnn 2011 ve 2012 yllarnda srasyla 78 ve 153 seviyesinde gerekletii grlmtr.

d) Pazar Pay

1) 2010 ylnda 100 olan incelenen yerli retim dalna ait pazar pay izleyen iki ylda srasyla 73 ve 53 olarak olumutur.

e) Maliyetler

1) Benzer rnn maliyetlerine ynelik gerekletirilen inceleme erevesinde rnn birim snai maliyetinin zarar inceleme dneminde istikrarl bir yap izledii 2012 ylnda ise 88e geriledii tespit edilmitir. Ayn ynde benzer rn zerinde oluan faaliyet giderinin de gerileme kaydederek 2010 ylndaki 100 seviyesinden 74e ve 70e gerilemitir. Finansman net birim giderinin 2010-2012 dneminde 100, 272 ve 106 olarak olutuu tespit edilmitir.

2) Neticede, benzer rnn birim ticari maliyeti zarar inceleme dneminde srasyla 100, 101 ve 85 seviyelerinde olumutur.

f) Krllk

1) Firmann yurt ii satlardaki birim karll zarar inceleme dneminde srasyla 100, 67 ve 69 olarak olumutur.

2) Yurt d birim karllnn ise 2010 ylnda eksi deerde olduu grlmektedir. Zarar hali 2011 ve 2012 yllarnda -86 ve -56 olarak olumutur.

3) Yurt d satlardaki zararn da etkisiyle 2010 ylnda -100 olan toplam kar endeksi, ilerleyen yllarda srasyla -131 ve -24 olarak tezahr etmitir.

g) Kapasite Kullanm Oran (KKO)

1) 2010 ylnda 100 olan kapasite kullanm oran izleyen dnemde 91 ve 85 olarak olumutur.

) stihdam

1) Zarar inceleme dnemi iinde gerileyen dorudan ii says srasyla 90 ve 77 seviyesinde gereklemitir.

h) Firma Net Sat Toplam

1) Benzer rn de kapsayan firmann tm rnlerine ilikin firma net sat toplamnn 2010 ylnda 100, 2011 ve 2012 dneminde ise srasyla 108 ve 109 olarak olutuu grlmektedir.

) Net Dnem Kar/Zarar

1) Firmann benzer rn de iine alan tm rn gruplarndaki kar/zarar halini ortaya koyan endeksin 2010 ylnda 100, 2011-2012 dneminde ise srasyla -111 ve 114 olduu tespit edilmitir.

i) Nakit Ak

1) Benzer rn zerinde oluan amortisman gideri ile karlln birlikte deerlendirildii rn nakit aknn 2010 ylnda -100, izleyen iki ylda ise -88 ve -8 olarak olutuu grlmektedir.

j) Yatrmlardaki Art

1) 2010 ylnda 100 olan yatrm endeksinin 2011-2012 ylnda 430 ve 86 olarak tezahr ettii tespit edilmitir.

k) zsermaye

1) 2010 ylnda 100 olan firma zsermaye endeksinin 2011-2012 dneminde 81 ve 86 seviyesinde olutuu tespit edilmitir.

l) Aktif Toplam

1) Firma aktiflerinin toplamna ilikin 2010 ylnda 100 olan endeksin ilerleyen yllarda 121 ve 114 olarak olutuu saptanmtr.

m) Verimlilik

1) Firmann benzer rne ilikin verimliliinin 2010 ylnda 100, takip eden iki ylda ise 101 ve 110 olduu grlmtr.

Ekonomik gstergelerin deerlendirilmesi

MADDE 21 (1) Ekonomik gstergeler bir btn olarak incelendiinde 2012 ylnda hermetik ve bacal rnleri kapsayan soruturma konusu rnn retiminde ve yurtii satlarnda gerilemenin sz konusu olduu; 2012 ylnda ortaya kan gerilemenin stok miktarna da yansyarak nceki yla nazaran stoklarda art kaydedilmesine neden olduu grlmtr.

(2) Yerli retim dalnn karllnda temel tekil eden snai maliyeti ve rn bana den faaliyet giderleri zarar inceleme dneminde istikrarl bir yap arz etmektedir. te yandan, 2011 ylnda birim finansman giderinin nemli nitelikteki artn retim dalnn ilgili yldaki yatrmlarndan kaynakland dnlmektedir. Finansman giderlerindeki artn yerli retim dalnn ticari maliyetini ve dolaysyla karlln etkiledii grlmektedir.

(3) Firmann yurtii satlardaki karllnn 2011 ylnda gerileme kaydettii 2012 ylnda ise bir nceki yla nazaran iki puan art kaydettii grlmektedir. Yurtd satlarda ise zararna satlarn 2012 ylnda olumlu ynde karlla doru hareket ettii; ancak hem yurtii hem de yurtd satlar ifade eden toplam karlln olumlu bir eilim sergilese dahi negatif seyrini devam ettirdii saptanmtr. Bu durumun nakit akna da etki ettii ve deeri olumsuz seviyede tuttuu tespit edilmitir.

(4) Firmann net sat toplamnn zarar inceleme dneminde nemli bir farkllk gstermedii tespit edilmekle beraber soruturma konusu rnn de iinde bulunduu tm rn gruplarna ait net dnem kar/zararnn 2012 ylnda gelime kaydettii tespit edilmitir.

(5) Firmann retimde kar karya kald gerilemeyle e ynl olarak kapasite kullanm orannn dt grlmektedir. Bu tespit dnda firmann, 2012 ylndaki dorudan ii endeksinde azalma gzlemlenmektedir.

(6) Btncl deerlendirildiinde, soruturma konusu rn olan gazla alan su stclarnda firmann 2012 ylnda bilhassa retim ve yurtii satlarda gerileme yaad; yurtii rn karlln birim temelinde istikrarl bir biimde muhafaza edebildii ancak yurtd satlardaki olumlu eilime ramen zararna satn devam ettii ve bu durumun toplam karllk ve nakit aknn da aralarnda bulunduu baz gstergeleri olumsuz etkiledii grlmtr. Firmann stok, kapasite kullanm oran ve istihdamda yaad olumsuzluklar da dikkate alndnda firmann 2011 ylndan 2012 ylna geite ve 2012 ylnda olumsuzluk yaanan gsterge saysnda art olduu tespit edilmitir.

DRDNC BLM

Dampingli thalat ile Zarar Arasndaki Nedensellie likin Belirlemeler

Dampingli ithalatn etkisi

MADDE 22 (1) Firmann 2011 ylndan 2012 ylna geite ve soruturma dnemi olan 2012 ylnda nemli ekonomik gstergelerde kar karya kald zararda dampingli ithalatn etkili olduuna kanaat getirilmitir.

(2) Bu deerlendirme dairesinde, 2012 ylnda genel ithalatn ve soruturma konusu lkeden gerekletirilen ithalatn miktar temelinde gerilemesinin; 2011 ylnda ikayeti destekleyen iki firmann da retime balamasnn ve bu durumun yerli retim daln tek bana temsili haiz ikayeti firmann Trkiye pazarndan elde ettii pay drmesinin; 2011 ylnda ikayeti firmann yatrm yapmak amacyla finansman giderlerini artrmasnn ve bu durumun ticari maliyeti etkileyerek karll olumsuz ynde etkilemesinin tek bana ve mnhasran dampingli ithalat ile yerli retim dalnn maruz kald zarar arasndaki nedensellik ban ortadan kaldracak nitelikte olmadna kanaat getirilmitir.

(3) te yandan, soruturmaya konu lkede yerleik retici/ihracat firmalarn bireysel damping marjlarnn ve 2012 ylnda yerli retim dalnn maruz kald fiyat krlmas oranlarnn seviyesi dikkate alnarak yerli retim dalnn bata retim ve i satlar olmak zere toplam karllk, stoklar, kapasite kullanm oran ve istihdam gibi temel gstergelerdeki bozulmalarn yorumlanmas neticesinde her iki olgu arasndaki e zamanlln dampingli ithalat ile yerli retim zerinde oluan zarar arasndaki illiyet ban glendirdii tespit edilmitir.

Dier lkelerden ithalat

MADDE 23 (1) nc lkeler meneli ithalatn birim fiyatlarnn soruturma konusu lkelerden gerekletirilen ithalatn birim fiyatlarnn stnde seyrettii, bu haliyle nc lkeler meneli ithalatn yerli retim dalnda zarara yol amasnn mmkn olmad deerlendirilmektedir. Nitekim nc lkeler meneli ithalat grece yksek fiyat dzeylerinin rekabet zerinde bozucu etki yaratmamas nedeniyle yerli retim dal tarafndan ikyete konu edilmemitir.

BENC BLM

Karar ve Uygulama

Karar

MADDE 24 (1) Soruturma sonucunda, soruturmaya konu lke meneli ithalatn dampingli olduu ve yerli retim dalnda maddi zarara yol at ve her ikisi arasnda illiyet bann mevcut olduu tespit edilmitir. Bu nedenle, thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulunun karar ve Ekonomi Bakannn onay ile aada GTPi, eya tanm, menei ve retici/ihracat firma ticaret unvan ifade edilen eyann Trkiyeye ithalatnda, tabloda belirtilen oranlarda dampinge kar kesin nlem yrrle konulmutur.

 

GTP

Eyann

Tanm

Mene lke

Firma

Dampinge
Kar
nlem

(CIF Bedelin %)

8419.11.00.00.00

Gazla alan

annda su

stclar

in Halk

Cumhuriyeti

Guangdong Vanward New Electric Co. Ltd.

53,41%

Zhongshan Vatti Gas Appliance Stock Co. Ltd.

51,38%

Guangdong Macro Gas Appliance Co. Ltd.

43,12%

Ariston Thermo China Co. Ltd.

20,12%

Dierleri

59,65%

 

Uygulama

MADDE 25 (1) Gmrk idareleri, Karar maddesinde gmrk tarife istatistik pozisyon numaras, tanm mene lkesi ve retici/ihracat firma ticaret unvan belirtilen eyann, dier mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla, serbest dolama giri rejimi kapsamndaki ithalatnda, Tebliin 24 nc maddesinde bulunan tabloda gsterilen oranlarda dampinge kar kesin nlemi tahsil ederler.

Yrrlk

MADDE 26 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 27 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.