11 Temmuz 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29057

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

TRK STANDARDLARI ENSTTSNN ONAYLANMI KURULU OLARAK

GREVLENDRLMESNE DAR TEBL (TEBL NO: SGM 2009/14)DE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL (SGM 2014/24)

MADDE 1 13/9/2009 tarihli ve 27348 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Standardlar Enstitsnn Onaylanm Kurulu Olarak Grevlendirilmesine Dair Tebliin (Tebli No: SGM 2009/14) 1 inci maddesinin birinci fkrasna aadaki (e) bendi eklenmitir.

(e) Muhtemel Patlayc Ortamda Kullanlan Tehizat ve Koruyucu Sistemler ile lgili Ynetmelikte (94/9/AT) yer alan rnler iin;

1) retim Kontrol + Teknik Dosyann Onaylanm Kurulua Teslim Edilmesi: 94/9/AT sayl Ynetmeliin Ek VIIIi,

2) rn Kalite Gvencesi Modl: 94/9/AT sayl Ynetmeliin Ek VIIsi,

3) Birim Dorulama Modl: 94/9/AT sayl Ynetmeliin Ek IXu,

4) retim Kalite Gvencesi Modl: 94/9/AT sayl Ynetmeliin Ek IV,

5) Tipe Uygunluk Modl: 94/9/AT sayl Ynetmeliin Ek VIs,

6) rn Dorulama Modl: 94/9/AT sayl Ynetmeliin Ek Vi,

7) AT Tip incelemesi Modl: 94/9/AT sayl Ynetmeliin Ek III

Kapsamnda,

MADDE 2 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

13/9/2009

27348

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

25/12/2009

27443

2-

26/5/2010

27592

3-

18/10/2012

28445