11 Temmuz 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29057

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                              10 Temmuz 2014

         69471265-305-5623

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Temmuz 2014 tarihinde Özbekistan Cumhuriyeti’ne giden Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    10 Temmuz 2014

       68244839-140.03-173-371

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 10/7/2014 tarihli ve 69471265-305-5623 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Temmuz 2014 tarihinde Özbekistan Cumhuriyeti’ne giden Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI