10 Temmuz 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29056

ATAMA KARARLARI

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2014/695

1 – Tunceli İl Müftüsü Hüseyin YILDIRIM’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

9/7/2014

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Emrullah İŞLER

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/696

1 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut ÖZBAY’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

9/7/2014

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/704

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Mahmut BALLI’nın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

9/7/2014

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/705

1 – Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Bakanlık Temsilcisi olarak Bakanlık Müşaviri Faruk ÇAKMAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68 (B) ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 6 ncı maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

9/7/2014

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/706

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığına Fırat IŞIK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68 (B) ve 74 üncü maddeleri ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

9/7/2014

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/697

1 – Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Mehmet YILDIRIM’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

9/7/2014

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             İdris GÜLLÜCE

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/698

1 – Bakanlık Müşaviri Mustafa Caner ŞAHİN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

9/7/2014

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Akif Çağatay KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/707

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Cemre Berker ÜLKER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

9/7/2014

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Akif Çağatay KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/699

1 – Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı İbrahim YAZAR’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

9/7/2014

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ömer ÇELİK

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/700

1 – Milli Kütüphane Başkanı Tuncel ACAR’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

9/7/2014

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ömer ÇELİK

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/701

1 – Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Öncel KOǒun, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

9/7/2014

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ömer ÇELİK

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/702

1 – Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdinç KARAKÖSE’nin, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

9/7/2014

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ömer ÇELİK

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/692

1 – Bu kararnamede isimleri yazılı seksen üç Hâkim Subay’ın karşılarında gösterilen görevlere atanmaları 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu’nun 10’uncu ve 16’ncı maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

9/7/2014

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               İsmet YILMAZ

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı

 

MSB Hukuk Müşv. ve Dav. D. Bşk. D. Bşk. Yrd. (Davalar) Bşk. Yrd. (D. Bşk. Yrd.) ANKARA, Hak.Kd.Alb., Levent TİFTİK, 1986-Mu.5, 30.08.2008, EGE Or. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) İZMİR.

KTBK As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) KKTC, Hak.Kd.Alb., Süleyman KOLCU, 1986-Top.16, 30.08.2009, J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. 23’üncü J. Sınır Tüm. K.lığı ADMÜŞ (Adl. Müşv.) ŞIRNAK.

Dağ Komd. Okl. ve EM K.lığı ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.) ISPARTA, Hak.Kd.Alb., Şafak YÜKSEL, 1987-Lv.2, 30.08.2008, J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. 23’üncü J. Sınır Tüm. K.lığı As. Mah. (As. Hak.) ŞIRNAK.

MSB As. Adl. Tfş. Krl. Bşk. Müfettişlik (Müf.) ANKARA, Hak.Kd.Alb., Levent YILDIRIM, 1987-Yd.3, 30.08.2009, K.K. EDOK Dis. Subaylığı (Dis. Sb.). ANKARA.

7’nci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) DİYARBAKIR, Hak.Kd.Alb., Necip YILMAZ, 1987-Mu.6, 30.08.2007, 3’üncü Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) İSTANBUL.

KTBK ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.) KKTC, Hak.Kd.Alb., Rıdvan DAĞ, 1988-3, 30.08.2010, 8’inci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ELAZIĞ.

MSB Hukuk Müşv. ve Dav. D. Bşk. D. Bşk. Yrd. (Davalar) İd. Davalar ve Mütalaalar Ş. (Ş. Md.) ANKARA, Hak.Alb., Hüseyin ÇEKEN, 1992-İs.6, 30.08.2013, 6’ncı Mknz. P. Tüm. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ADANA.

K.K. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ANKARA, Hak.Alb., Mehmet Ali KOCABAY, 1992-Top.7, 30.08.2013, KTBK ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.) KKTC.

MSB As. Adl. Tfş. Krl. Bşk. Müfettişlik (Müf.) ANKARA, Hak.Alb., Tezer Türkay GÜVEN, 1992-Top.8, 30.08.2012, 7’nci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) DİYARBAKIR.

EGE Or. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) İZMİR, Hak.Yb., Hakan BEZİRGAN, 1992/Top.39, 30.08.2011 8’inci Kor. K.lığı ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl Müşv.) ELAZIĞ.

Dağ Komd. Okl. ve EM K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ISPARTA, Hak.Alb., Murat GÜVEN, 1992-Top.129, 30.08.2013, Dağ Komd. Okl. ve EM K.lığı ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.) ISPARTA.

12’nci Mknz. P. Tug. K. Ks. (Dis. Sb.) AĞRI, Hak.Yb., Günay GÜZEL, 1993-Ord.2, 30.08.2012, MSB As. Adl. Tfş. Krl. Bşk. Müfettişlik (Müf.) ANKARA.

5’inci Zh. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) GAZİANTEP, Hak.Alb., İnanç İŞTEN, 1993-3, 30.08.2013, MSB Hukuk Müşv. ve Dav. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk.) ANKARA.

MSB Kan. ve Kararlar D. Bşk. Yasama İşl. Koor. ve Tkp. Ş. (Ş. Md.) ANKARA, Hak.Yb., İbrahim UÇAR, 1993-Lv.6, 30.08.2011, J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. ADMÜŞ (Adl. Müşv.) VAN.

J. Gn. K.lığı J. Asyş, Kor. ADMÜŞ (Adl. Müşv.) VAN, Hak.Yb., Erdoğan AKDUMAN, 1994-J.Lv.1, 30.08.2013, MSB Hukuk Müşv. ve Dav. D. Bşk. D. Bşk. Yrd. (Davalar) İd. Davalar ve Mütalaalar Ş. (Ş. Md.) ANKARA.

3’üncü Or. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) ERZİNCAN, Hk.Kd.Bnb., Muhsin ÖZYURT, 1994-J.Öğ.2, 30.08.2009, J. Gn. K.lığı J. Gn. K.lığı Huk. Hiz. Bşk. ve Adli Müşavirliği Mevzuat Ş. (Ş. Md.) ANKARA.

K.K. ADMÜŞ Huk. İşleri Md. (Huk. İşleri Md.) ANKARA, Hak.Yb., Mehmet Emin YAPAR, 1994-Top.20, 30.08.2011, K.K. ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.) ANKARA.

3’üncü Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) İSTANBUL, Hak.Yb., Akın BOYACI, 1994-J.67, 30.08.2013, 2’nci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) GELİBOLU/ ÇANAKKALE.

J. Gn. K.lığı J. Gn. K.lığı Huk. Hiz. Bşk. ve Adlî Müşavirliği Adl. Davalar Ş. (Ş. Md.) ANKARA, Hak.Yb., Hüseyin GEDİK, 1994-P.74, 30.08.2013, J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. As. Mah. (As. Hak.) VAN.

2’nci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) GELİBOLU/ÇANAKKALE, Hak.Kd.Bnb., Cengiz TÜRKOL, 1995-1, 30.08.2009, J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. As. Sav. (As. Sav.) VAN.

8’inci Kor. K.lığı ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.). ELAZIĞ, Hak.Yb., Yunus YILMAZ, 1995-2, 30.08.2012, MSB Kan. ve Kararlar D. Bşk. Yasama İşl. Koor. ve Tkp. Ş. (Ş. Md.) ANKARA.

Gnkur. Bşk. ADMÜŞ Gn. Pl. Ynt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.) ANKARA, Hak.Yb., Ali Fuat BAHÇAVAN, 1995-Per.2, 30.08.2013, Gnkur Bşk. ADMÜŞ Huk. İşleri Ş. (Ş. Md.) ANKARA.

As. Yrg. Bşk. As. Yrg. Bsav. Bsav. Yrd. (Bsav. Yrd.) ANKARA, Hak.Yb., Mehmet Sıdkı KÖK, 1995-P.46, 30.08.2013, 7’nci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) DİYARBAKIR.

K.K. ADMÜŞ Huk. İşleri Md. (Md. Yrd.) ANKARA, Hak.Kd.Bnb., Oğuz ÜSTÜNEL, 1996-J.8, 30.08.2009, K.K. ADMÜŞ Huk. İşleri Ş. (Ş. Md.) ANKARA.

AYİM 3’üncü D. Bşk. Raportörler (Raportör) ANKARA, Hak.Kd.Bnb., Hasan ÇAĞRICI, 1996-Top.15, 30.08.2010, MSB As. Adl. Tfş. Krl. Bşk. Müfettişlik (Müf.) ANKARA.

AYİM 1’inci D. Bşk. Raportörler (Raportör) ANKARA, Hak.Bnb., Murat GÜNDOĞAN, 1997-2, 30.08.2012, 9’uncu Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ERZURUM.

K.K. ADMÜŞ Huk. İşleri Md. (Md. Yrd.) ANKARA, Hak.Bnb., Serdar YAZICI, 1997-Mu.8, 30.08.2012, K.K. ADMÜŞ Huk. İşleri Ş. (Md. Yrd.) ANKARA.

J. Gn. K.lığı J. Gn. K.lığı As. Sav. (Yrd. As. Sav.) ANKARA, Hak.Bnb., Mehmet TEZCAN, 2000-6, 30.08.2013, As. Yrg. Bşk. As. Yrg. Bsav. Bsav. Yrd. (Bsav. Yrd.) ANKARA.

K.K. ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv. Yrd.) ANKARA, Hak.Kd.Yzb., Cengiz DEMİRTAŞ, 2001-1, 30.08.2009, K.K. ADMÜŞ Ceza İşleri Ş. (Md. Yrd.) ANKARA.

9’uncu Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ERZURUM, Hak.Kd.Yzb., Ziya Kemal GÖZDAŞ, 2001-5, 30.08.2010, KTBK As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) KKTC.

9’uncu Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) ERZURUM, Hak.Yzb., Sefa MUMCU, 2003-J.SM.16, 30.08.2011, 9’uncu Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) ERZURUM.

Dağ Komd. Okl. ve EM K.lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) ISPARTA, Hak.Kd.Ütğm., Erhan ALP, 2007-3, 30.08.2009, J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) VAN.

9’uncu Mot. P. Tug. K. Ks. (Dis. Sb.) SARIKAMIŞ/KARS, Hak.Kd.Ütğm., Deniz AKBAŞ, 2007-5, 30.08.2010, AYİM 1’inci D. Bşk. Raportörler (Raportör) ANKARA.

J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. ADMÜŞ (Adl. Müşv. Yrd.) VAN, Hak.Kd.Ütğm., Murat ÖZDEMİR, 2007-7, 30.08.2010, J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. As. Mah. (As. Hak.) VAN.

J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) VAN, Hak.Kd.Ütğm., Tufan ÖNSİPAHİOĞLU, 2007-10, 30.08.2010, 6’ncı Mknz. P. Tüm. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ADANA.

J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. As. Mah. (As. Hak.) VAN, Hak.Kd.Ütğm., Pınar GÜNDÜZ, 2007-13, 30.08.2010, Dağ Komd. Okl. ve EM K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ISPARTA.

7’nci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) DİYARBAKIR, Hak.Kd.Ütğm., Maviye YILMAZOĞLU ÖZBEK, 2007-14, 30.08.2009, KTBK As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) KKTC.

J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. 23’üncü J. Sınır Tüm. K.lığı As. Mah. (As. Hak.) ŞIRNAK, Hak.Kd.Ütğm., Hasan Tahsin ÖZSIRKINTI, 2007-16, 30.08.2010, 6’ncı Mknz. P. Tüm. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ADANA.

J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. As. Mah. (As. Hak.) VAN, Hak.Kd.Ütğm., Mustafa KAYAALP, 2007-17, 30.08.2009, AYİM 3’üncü D. Bşk. Raportörler (Raportör) ANKARA.

1’inci Or. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) İSTANBUL, Hak.Kd.Ütğm., Nezahat TAŞDEMİR, 2007-18, 30.08.2010, As. Yrg. Bşk. As. Yrg. Bsav. Bsav. Yrd. (Bsav. Yrd.) ANKARA.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Per. Mslk. Ynt. Ş. (Pl. Koor. Sb.) ANKARA, Hak.Ütğm., Mustafa ERUYAR, 2009-1, 30.08.2012, MSB As. Adl. İşl. Bşk. Karar ve İdd. Tetkik Ş. (Karar ve İdd. Tetkik İşl. Sb.) ANKARA.

9’uncu Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) ERZURUM, Hak.Ütğm., Oğuzhan ÖNSEL, 2009-2, 30.08.2012, J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. 23’üncü J. Sınır Tüm. K.lığı As. Mah. (As. Hak.) ŞIRNAK.

EGE Or. K.lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) İZMİR, Hak.Ütğm., Zafer ÖĞRETİCİ, 2009-Yd.2, 30.08.2011, 1’inci Or. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) İSTANBUL.

1’inci Or. K.lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) İSTANBUL, Hak.Ütğm., Hamit Can YÜKSEL, 2009-3, 30.08.2012, 1’inci Or. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) İSTANBUL.

5’inci Zh. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) GAZİANTEP, Hak.Ütğm., Hasan KAYRAN, 2009-5, 30.08.2012, J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) VAN.

8’inci Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) ELAZIĞ, Hak.Ütğm., Sonat GÜVENÇ, 2009-7, 30.08.2012, J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. As. Mah. (As. Hak.) VAN.

6’ncı Mknz. P. Tüm. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ADANA, Hak.Ütğm., Cemal YURTSEVEN, 2010-1, 30.08.2013, MSB As. Adl. İşl. Bşk. Per. Mslk. Ynt. Ş. (Pl. Koor. Sb.) ANKARA.

J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) VAN, Hak.Ütğm., Abdullah ÜNAL, 2010-3, 30.08.2013, K.K. ADMÜŞ Huk. İşleri Ş. (Md. Yrd.) ANKARA.

J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. 23’üncü J. Sınır Tüm. K.lığı As. Mah. (As. Hak.) ŞIRNAK, Hak.Ütğm., Eren ŞEN, 2010-9, 30.08.2013, J. Gn. K.lığı J. Gn. K.lığı Huk. Hiz. Bşk. ve Adlî Müşavirliği Adl. Davalar Ş. (Ş. Md.) ANKARA.

J. Gn. K.lığı J.Gn. K.lığı As. Mah. (As. Hak.) ANKARA, Hak.Ütğm., Kadir TARHAN, 2010-10, 30.08.2013, Gnkur. Bşk. ADMÜŞ NATO Huk. İşleri Ş. (Prj. Sb.) ANKARA.

KTBK As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) KKTC, Hak.Ütğm., Selma UYAR, 2010-14, 30.08.2013 Gnkur. Bşk. ADMÜŞ Huk. İşleri Ş. (Ş. Md. Yrd.) ANKARA.

J.Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. 23’üncü J. Sınır Tüm. K.lığı As. Sav. (Yrd. As. Sav.) ŞIRNAK, Hak.Ütğm., Rıdvan GÜNEŞ, 2010-23, 30.08.2013, EGE Or. K.lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) İZMİR.

J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. As. Mah. (As. Hak.) VAN, Hak.Ütğm., Tuncay ZENGİN, 2010-26, 30.08.2013, K.K. ADMÜŞ Ceza İşleri Ş. (Md. Yrd.) ANKARA.

J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. As. Mah. (As. Hak.) VAN, Hak.Ütğm., Ramazan AVCI, 2010-31, 30.08.2013, MSB As. Adl. İşl. Bşk. Rp. Tetkik ve İşl. Ş. (Rp. Tetkik ve İşl. Sb.) ANKARA.

6’ncı Mknz. P. Tüm. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ADANA, Hak.Ütğm., Turgay TONGA, 2010-33, 30.08.2013, K.K. ADMÜŞ Huk. İşleri Ş. (Md. Yrd.) ANKARA.

KTBK As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) KKTC, Hak.Tğm., Nurettin AÇIK, 2011-5, 30.08.2011, 8’inci Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) ELAZIĞ.

1’inci Or. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) İSTANBUL, Hak.Tğm., Züleyha DEMİR, 2011-14, 30.08.2011, 1’inci Or. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) İSTANBUL.

9’uncu Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ERZURUM, Hak.Tğm., Fahrettin GÜNGÖR, 2012-7, 30.08.2012, 9’uncu Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) ERZURUM.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak.Tğm., Muhammed ŞENGÜL, 2013-1, 17.07.2013, J. Gn. K.lığı J. Gn. K.lığı As. Mah. (As. Hak. Yrd.) ANKARA.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak.Tğm., Revza Nur GÜNGÖR, 2013-2, 17.07.2013, 9’uncu Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) ERZURUM.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak.Tğm., Önder Serkan ÖZBEK, 2013-3, 17.07.2013, J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) VAN.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak.Tğm., Yusuf ASLAN, 2013-4, 17.07.2013, J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. 23’üncü J. Sınır Tüm. K.lığı As. Mah. (As. Hak. Yrd.) ŞIRNAK.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak.Tğm., Yakup Cemil KAHVECİ, 2013-5, 17.07.2013, KTBK As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) KKTC.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak.Tğm., Fatih YILDIZLI, 2013-6, 17.07.2013, 7’nci Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) DİYARBAKIR.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak.Tğm., Celal TOPCİ, 2013-7, 17.07.2013, 7’nci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) DİYARBAKIR.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak.Tğm., Mehmet Akif KARADAŞ, 2013-8, 17.07.2013, 3’üncü Or. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) ERZİNCAN.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak.Tğm., Ali SEVAL, 2013-9, 17.07.2013, 5’inci P. Eğt. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) SİVAS.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak.Tğm., Yasin BOZOĞLU, 2013-10, 17.07.2013, J. Gn. K.lığı J. Gn. K.lığı As. Sav. (As. Sav. Yrd.) ANKARA.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak. Tğm., Ahmet SEZEN, 2013-11, 17.07.2013, Dağ Komd. Okl. ve EM K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) ISPARTA.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak.Tğm., Akif EKER, 2013-12, 17.07.2013, J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) VAN.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak.Tğm., Cennet Eda SEZEN, 2013-13, 17.07.2013, Dağ Komd. Okl. ve EM K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) ISPARTA.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak.Tğm., Mustafa ŞAHİN, 2013-14, 17.07.2013, EGE Or. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) İZMİR.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak.Tğm., Süleyman ÇELEBİ, 2013-15, 17.07.2013, K.K. As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) ANKARA.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak.Tğm., Veli AKCİL, 2013-16, 17.07.2013, 9’uncu Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) ERZURUM.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak.Tğm., Salih KOCAOĞLU, 2013-17, 17.07.2013, 5’inci Zh. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) GAZİANTEP.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak.Tğm., Kadir KURT, 2013-18, 17.07.2013, J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. 23’üncü J. Sınır Tüm. K.lığı As. Mah. (As. Hak. Yrd.) ŞIRNAK.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak. Tğm., Hasan KOÇAK, 2013-19, 17.07.2013, 1’inci Or. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) İSTANBUL.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak.Tğm., İbrahim Halil BALIK, 2013-20, 17.07.2013, 3’üncü Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) İSTANBUL.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak.Tğm., Ali Rıza BAYANA, 2013-21, 17.07.2013, 9’uncu Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) ERZURUM.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak.Tğm., Erkan KARAATAY, 2013-22, 17.07.2013, J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. 23’üncü J. Sınır Tüm. K.lığı As. Sav. (As. Sav. Yrd.) ŞIRNAK.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak.Tğm., Zafer SEVER, 2013-23, 17.07.2013, 5’inci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) ÇORLU/ TEKİRDAĞ.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak.Tğm., Mehmet Sadık ÖZGÜVEN, 2013-24, 17.07.2013, Gnkur. Bşk. As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) ANKARA.

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak.Tğm., Yunus MERMER, 2013-25, 17.07.2013, 3’üncü Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) İSTANBUL.

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/693

1 –Bu kararnamede kimliği yazılı 14 (on dört) Askeri Hakim Subayın hizalarında belirtilen görev yerlerine atanmaları 357 Sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

9/7/2014

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               İsmet YILMAZ

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı

 

Güney Dz.Saha K.Adli Müşavir/Yenikale-İZMİR, As.Hak.Kd.Alb., Haluk ULUGÖL, Niğde, 1987-0001, 30.08.2008, Güney Dz.Saha K.As.Savcılık As.Savcı/Turan-İZMİR.

MSB Huk.Müş.ve Davalar D.Bşk.Yrd.(Davalar) Adli Davalar ve Mütalaalar Ş.Md./ANKARA, As.Hak.Kd.Alb., Ruşen KARAAHMETOĞLU, Giresun, 1987-0101, 30.08.2009, Dz.K.K.As.Savcılık Askeri Savcı/ANKARA.

Askeri Yargıtay Bşk.Başsavcı Yrd./ANKARA, As.Hak.Yb., Filiz TÜRKOĞLU, Çorum, 1994-0004, 30.08.2012, Güney Dz.Saha K.As.Savcılık Yrd.As.Savcı/Turan-İZMİR.

As.Yük.İda.Mah.Bşk.l’inci Daire Bşk.Raportör/ANKARA, As.Hak.Yb., Metin YILMAZ, Isparta, 1997-0001, 30.08.2013, MSB Huk.Müş.ve Davalar D.Bşk.Yrd.(Davalar) Adli Davalar ve Mütalaalar Ş.Md./ANKARA.

Kuzey Dz.Saha K.As.Mah.As.Hak./Kasımpaşa-İSTANBUL, As.Hak.Bnb., Güven TAŞDEMİR, Erzurum, 1998-0004, 30.08.2011, As.Yük.İda.Mah.Bşk.l’inci Daire Bşk. Raportör/ANKARA.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi K.Dis.Sb.lığı Dis.Sb./ANKARA, As.Hak.Bnb., İlker Bahadır ÜSTÜNEL, İzmir, 1999-0001, 30.08.2013, MSB Kanunlar ve Kararlar D.Bşk.Tüzük Yönetmelik Tetkik ve İşl.Ş.Tetkik Hakimi/ANKARA.

Güney Dz.Saha K.As.Savcılık Yrd.As.Savcı/Turan-İZMİR, As.Hak.Kd.Yzb., Ersin KARATEKİN, Denizli, 2002-0015, 30.08.2009, Gülhane Askeri Tıp Akademisi K.Dis.Sb.lığı Dis.Sb./ANKARA.

Gnkur.Bşk.As.Sav.Yrd.As.Sav./ANKARA, As.Hak.Yzb., Necmettin AKSOY, Kayseri, 2004-0005, 30.08.2012, Askeri Yargıtay Bşk.Başsavcı Yrd./ANKARA.

Dz.Harp Ok.K.Dis.Sb.lığı Dis.Sb./Tuzla-İSTANBUL, As.Hak.Yzb., İsmail Mutlu GÖKTAŞ, Bolu, 2005-0016, 30.08.2013, Dz.K.K.As.Savcılık Yrd.As.Savcı/ANKARA.

Güney Dz.Saha K.As.Savcılık Yrd.As.Savcı/Turan-İZMİR, As.Hak.Yzb., Erdem EKER, Eskişehir, 2005-0018, 30.08.2013, Mayın Fl.K.Dis.Sb.lığı Dis.Sb./Erdek-BALIKESİR.

Donanma K.As.Mah.As.Hakim/Gölcük-KOCAELİ, As.Hak.Ütğm., Ozan Fazıl ALARSLAN, Yozgat, 2009-0002, 30.08.2011, Deniz Hava K.Dis.Sb.lığı Dis.Sb./Kartepe-KOCAELİ.

Kuzey Dz.Saha K.As.Mah.As.Hak./Kasımpaşa-İSTANBUL, As.Hak.Ütğm., Özer TUNÇ, Sivas, 2009-0004, 30.08.2012, Dz.Harp Ok.K.Dis.Sb.lığı Dis.Sb./Tuzla-İSTANBUL.

Kuzey Dz.Saha K.As.Savcılık.As.Sav.Yrd./ Kasımpaşa-İSTANBUL, As.Hak.Ütğm., Erol KÖRNES, Denizli, 2010-0002, 30.08.2013, Güney Dz.Saha K.As.Savcılık As.Savcı Yrd./Turan-İZMİR.

Donanma K.As.Sav.As.Sav.Yrd./Gölcük-KOCAELİ, As.Hak.Ütğm., İsmail MINGIR, Denizli, 2010-0004, 30.08.2013, Gnkur.Bşk.As.Sav.As.Sav. Yrd./ANKARA.

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/694

1 – Bu kararnamede kimliği yazılı on iki Hava Hâkim Subayın hizalarında belirtilen görevlere atanması, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 10 ve 16’ncı maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

9/7/2014

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               İsmet YILMAZ

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı

 

MSB Huk.Müş.ve Dava.D. Bşk.lığı D.Bşk.Yrd.lığı (Davalar) Blg.Huk.Hiz.Ş. Ş.Md. ANKARA, Ali Fuat KUMRAL, Hv.Hâk.Bnb., DENİZLİ, 1996-Y-1, 30.08.2009, Hv.Eğt.K.lığı As.Mah. As.Hâk. Güzelyalı-İZMİR.

Hv.Eğt.K.lığı As.Sav. Yrd.As.Sav. Güzelyalı-İZMİR, Murat YILDIRIM, Hv.Hâk.Yzb., NEVŞEHİR, 1999-Y-7, 30.08.2008, Hv.Eğt.K.lığı Ad.Müş. Ad.Müş. Güzelyalı-İZMİR.

2’nci Hv.Kv.K.lığı As.Mah. As.Hâk. DİYARBAKIR, Evren MAY DOĞRU, Hv.Hâk. Yzb., TOKAT, 1999-Y-42, 30.08.2008, MSB Huk.Müş.ve Dava.D. Bşk.lığı D.Bşk.Yrd.lığı (Davalar) Blg.Huk. Hiz. Ş.Md. ANKARA.

2’nci Hv.Kv.K.lığı As.Sav. Yrd.As.Sav. DİYARBAKIR, Burak ÖZCAN, Hv.Hâk.Yzb., BALIKESİR, 2000-Y-41, 30.08.2008, 1’inci Hv.Kv.K.lığı As.Sav. Yrd.As.Sav. ESKİŞEHİR.

HHO K.lığı Dis.Sb.lığı Disip.Sb. Yeşilyurt-İSTANBUL, Fırat ACIL, Hv.Hâk.Yzb., ELAZIĞ, 2001-F-21, 30.08.2009, 2’nci Hv.Kv.K.lığı Ad.Müş. Ad.Müş. DİYARBAKIR.

2’nci Hv.Kv.K.lığı Ad.Müş. Ad.Müş. DİYARBAKIR, Ali YILMAZ, Hv.Hâk.Yzb., BURSA, 2001-F-19, 30.08.2010, Hv.K.K.lığı Ad.Müş. Dis.Sb.ve Ceza Huk.İşl.Ş.M.lüğü Dis.Sb.ve Ceza Huk.İşl.Ş.Md. ANKARA.

2’nci Hv.Kv.K.lığı As.Mah. As.Hâk. DİYARBAKIR, Kenan TAŞ, Hv.Hâk.Yzb., ŞANLIURFA, 2001-F-29, 30.08.2010, As.Yrgt.Bşk.lığı As.Yrgt.2’nci Bşk.lığı 4’üncü As.Yrgt.D. Tet.Hâk. ANKARA.

2’nci Hv.Kv.K.lığı As.Sav. Yrd.As.Sav. DİYARBAKIR, Özgür TÜFEKCİ, Hv. Hâk.Yzb., KASTAMONU, 2001-Y-86, 30.08.2011, HHO K.lığı Dis.Sb.lığı Disip.Sb. Yeşilyurt-İSTANBUL.

1’inci Hv.Kv.K.lığı As.Sav. Yrd.As.Sav. ESKİŞEHİR, Serhat BOZBAŞ, Hv.Hâk.Yzb., AFYONKARAHİSAR, 2002-F-26, 30.08.2011, 1’inci Hv.Kv.K.lığı Ad.Müş. Ad.Müş.Yrd. ESKİŞEHİR.

MSB As.Adlt.İşl.Bşk.Em. (Stajyer Hâkim) ANKARA, Namık AKPINAR, Hv.Hâk. Tğm., KARS, 2013-Y-01, 17.07.2013, 2’nci Hv.Kv.K.lığı As.Mah. As.Hâk.Yrd. DİYARBAKIR.

MSB As.Adlt.İşl.Bşk.Em. (Stajyer Hâkim) ANKARA, Emrullah DOLGUN, Hv.Hâk.Tğm., BİNGÖL, 2013-Y-02, 17.07.2013, 2’nci Hv.Kv.K.lığı As.Sav. As.Sav.Yrd. DİYARBAKIR.

MSB As.Adlt.İşl.Bşk.Em. (Stajyer Hâkim) ANKARA, Erhan SAĞLAM, Hv.Hâk.Tğm., KARS, 2013-Y-03, 17.07.2013, Hv.Eğt.K.lığı As.Sav. As.Sav.Yrd. Güzelyalı-İZMİR.