10 Temmuz 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29056

TEBL

Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumundan:

NSAN DOKU VE HCRE RNLERNN RUHSATLANDIRILMASI VE

BU RNLERN RETM, THALAT, HRACAT, DEPOLAMA VE

DAITIM FAALYETLERN YRTEN MERKEZLER

HAKKINDA TEBLDE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 4/4/2014 tarihli ve 28962 sayl Resm Gazetede yaymlanan nsan Doku ve Hcre rnlerinin Ruhsatlandrlmas ve Bu rnlerin retim, thalat, hracat, Depolama ve Datm Faaliyetlerini Yrten Merkezler Hakknda Tebliin 16 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bu Tebli kapsamna giren merkezlerde, yrtlecek faaliyetin niteliine gre dier nitelikleri Bakanlka belirlenmek ve en az iki yl merkezin faaliyet yrtecei alanda olmak zere toplam be yllk sektr tecrbesine sahip olan; tp fakltesi mezunlar ile niversitelerin eczaclk ve biyolojik bilimler alanlarnda eitim veren blmlerinden mezun olanlardan merkezin faaliyeti ile ilgili alanda doktora dzeyinde eitimini tamamlam olanlar merkezde tam gn almak kaydyla merkez sorumlusu olarak atanr.

MADDE 2 Ayn Tebliin 19 uncu maddesine aadaki drdnc fkra eklenmitir.

(4) Yurt iinde retilen vital ve avital rnlerin yine yurt iinde hangi uygulama merkezinde uygulanaca sorumlu hekim ve bahekim imzal belge ile merkez sorumlusu tarafndan Kuruma bildirilir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 29 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin 7 numaral alt bendinde yer alan Salk Hizmetleri Genel Mdrlnden ibaresi Kurumdan olarak deitirilmi ve ayn bende aadaki alt bent eklenmitir.

13) lgili bitmi rnn uygulamasnda, preklinik ve klinik aratrma sonular dahil olmak zere, insanda yarar salayacan kantlayan verileri ieren bilimsel literatr,

MADDE 4 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Tebli hkmlerini Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumu Bakan yrtr.

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/4/2014

28962