8 Temmuz 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29054

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEK SEÇİM KURULUNDAN DUYURULMUŞTUR

1 ‒ İlk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle aday gösterilenlere ilişkin “GEÇİCİ ADAY LİSTESİ” aşağıda gösterilmiştir.

2 ‒ 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 9. maddesi gereğince ilân olunur.

 

Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday Listesi