8 Temmuz 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29054

KURUL KARARI

             10/12/2013 tarihli ve 2013/33 karar numarası ile Yüksek Planlana Kurulu tarafından onaylanan 14/12/2013 tarihli ve 28851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi Eylem Planı (2013-2017)’nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılan revizyon:

Kararın eki için tıklayınız