4 Temmuz 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29050

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU GEREĞİNCE

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA

İLİŞKİN 2014 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

 

 

 

 

 

 

 

 

Hizmet Kolu Sıra No

Hizmet Kolunun

Adı

Toplam Kamu Görevlileri Sayısı

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı

Bağlı Olduğu Konfederasyon

Sendika Dosya No

Toplam Üye Sayısı

Sendikalaşma Oranı (%)

1

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri

252.868

 BES
(Büro Emekçileri Sendikası)

KESK

32

19.473

7,70

TÜRK BÜRO-SEN

TÜRKİYE

KAMU-SEN

36

45.010

17,80

(Türkiye Büro Çalışanları Sendikası)

BÜRO MEMUR - SEN

MEMUR-SEN

63

50.616

20,02

(Büro Memurları Sendikası)

BÜRO HAK-SEN

HAK-SEN

89

1.309

0,52

(Büro Çalışanları Hak Sendikası)

BÜRO-İŞ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

124

1.815

0,72

(Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ BÜRO-SEN

BASK

127

576

0,23

(Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası)

MES

BAĞIMSIZ

144

44

0,02

(Müstakil Emekçiler Sendikası)

DEMOKRATİK OFİS-SEN

(Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası)

DESK

157

301

0,12

ADALET  BÜRO-SEN

(Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

158

3.838

1,52

HÜRSEN
(Hür Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

181

31

0,01

TÜM BÜRO-SEN

 (Tüm Büro Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

185

178

0,07

SÖZ BÜRO-SEN

(Büro Çalışanları Sözcüsü Sendikası)

BAĞIMSIZ

197

46

0,02

SİME-SEN

(Sivil Memurlar Sendikası)

BAĞIMSIZ

209

12.836

5,08

KATILIM BÜRO SEN

(Katılımcı Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

210

373

0,15

SAVDES-SEN

(Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

211

6.123

2,42

ASİM-SEN
(Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

212

1.618

0,64

MALİYE- SEN

(Maliye Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

215

97

0,04

UFUK BÜRO-SEN

(Ufuk Büro Görevlileri Sendikası)

CİHAN-SEN

218

127

0,05

EKSEN BÜRO-SEN
(Eksen Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

231

40

0,02

2

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri

1.068.772

TÜRK EĞİTİM-SEN

TÜRKİYE

KAMU-SEN

12

230.994

21,61

(Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim  Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

EĞİTİM-SEN

KESK

14

129.259

12,09

(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

EĞİTİM-BİR-SEN

MEMUR-SEN

28

279.722

26,17

(Eğitimciler  Birliği  Sendikası )

TEM-SEN

BAĞIMSIZ

43

1.492

0,14

(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)

ÖZGÜR EĞİTİM-SEN

BAĞIMSIZ

106

936

0,09

(Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

ANADOLU EĞİTİM-SEN

BAĞIMSIZ

112

962

0,09

(Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası)

ATA-SEN

BAĞIMSIZ

116

176

0,02

(Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

EĞİTİM-İŞ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

120

41.050

3,84

(Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası)

TEÇ-SEN

BAĞIMSIZ

125

7.755

0,73

(Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası)

KUVAYI EĞİTİM-SEN

BAĞIMSIZ

126

25

0,00

( Kuvayı Milliye Eğitim Sendikası)

EĞİTİM HAK-SEN

HAK-SEN

132

1.109

0,10

(Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası)

AND-SEN

BASK

138

332

0,03

(Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası)

TÜM EĞİTİM BİR-SEN

BAĞIMSIZ

154

77

0,01

(Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası)

BEÇ-SEN

BASK

156

122

0,01

(Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

DES

BAĞIMSIZ

161

370

0,03

(Demokrat Eğitimciler Sendikası)

BİRLİK EĞİTİM-SEN

TÜM MEMUR-SEN

163

491

0,05

(Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası)

BİLGEÇ

BAĞIMSIZ

168

132

0,01

(Bilinçli ve Gelişimci Eğitim Çalışanları Sendikası)

EĞİTİM SÖZ-SEN

BAĞIMSIZ

170

116

0,01

(Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası)

MEÇ-SEN

BAĞIMSIZ

172

24

0,00

(Milli Eğitim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası)

TEG-SEN

BAĞIMSIZ

173

211

0,02

(Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası)

DEMOKRATİK EĞİTİM SEN

DESK

180

58

0,01

(Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası)

METESEN

BAĞIMSIZ

182

560

0,05

(Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN

BASK

186

112

0,01

(Bağımsız Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

EĞİT BİL-SEN

BAĞIMSIZ

187

207

0,02

(Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

SÖZ EĞİTİM-SEN

BAĞIMSIZ

190

20

0,00

(Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası)

YENİ-SEN

BAĞIMSIZ

193

80

0,01

(Yeni Nesil Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

EKSEN EĞİTİM-SEN

BAĞIMSIZ

196

1.110

0,10

(Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası)

EĞİTİM İLKE-SEN

BAĞIMSIZ

198

91

0,01

(İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası)

SAY-SEN

BAĞIMSIZ

199

100

0,01

(Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası)

YURT AY-SEN

BAĞIMSIZ

201

450

0,04

(Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Eğitim Çalışanları Sendikası)

AKTİF EĞİTİM-SEN

CİHAN-SEN

217

23.489

2,20

(Aktif Eğitimciler Sendikası)

ÜNİ-SEN

BAĞIMSIZ

232

12

0,00

(Üniversite Çalışanları Sendikası)

TÜM EĞİTİM-SEN

BAĞIMSIZ

234

46

0,00

(Tüm Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

3

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

473.131

TÜRK SAĞLIK-SEN

TÜRKİYE                    KAMU-SEN

5

95.244

20,13

(Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler  Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

SES

KESK

16

41.225

8,71

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

SAĞLIK-SEN

MEMUR-SEN

30

205.773

43,49

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN

BASK

87

932

0,20

(Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası)

SAĞLIK HAK-SEN

HAK-SEN

133

778

0,16

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası)

TÜM SAĞLIK-SEN

BAĞIMSIZ

145

460

0,10

(Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

SÖZ-SEN

BAĞIMSIZ

147

98

0,02

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası)

HİZMET SAĞLIK-SEN

BAĞIMSIZ

152

153

0,03

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası)

SAĞLIK SÖZ-SEN

BAĞIMSIZ

159

369

0,08

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası)

GENEL SAĞLIK-İŞ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

169

1.380

0,29

(Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN

TÜM MEMUR-SEN

174

641

0,14

(Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BEYAZ-SEN

BAĞIMSIZ

175

6

0,00

(Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası)

ANADOLU SAĞLIK-SEN

DESK

179

303

0,06

(Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

TIP-SEN

BAĞIMSIZ

189

17

0,00

(Tıp Çalışanları Sendikası)

SÖZ SAĞLIK-SEN

BAĞIMSIZ

191

7

0,00

(Sağlık Çalışanları Sözcüsü Sendikası)

SAĞLIK TEK-SEN

BAĞIMSIZ

194

56

0,01

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Tek Sendikası)

AKTİF SAĞLIK-SEN

BAĞIMSIZ

195

342

0,07

(Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

EKSEN SAĞLIK BİR-SEN

BAĞIMSIZ

216

237

0,05

(Eksen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Birliği Sendikası)

UFUK SAĞLIK-SEN

CİHAN-SEN

219

540

0,11

(Ufuk Sağlık ve Sosyal Hizmet Görevlileri Sendikası)

YURT AY SAĞLIK-SEN

BAĞIMSIZ

228

8

0,00

Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

DAYANIŞMA SENDİKASI

BAĞIMSIZ

233

2

0,00

(Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası)

4

Yerel Yönetim Hizmetleri

120.257

TÜM BEL-SEN

KESK

20

28.824

23,97

(Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası)

TÜRK YEREL HİZMET-SEN

TÜRKİYE

KAMU-SEN

25

14.103

11,73

(Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası )

BEM-BİR-SEN

MEMUR-SEN

51

61.097

50,81

(Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası)

YEREL HAK-SEN

HAK-SEN

136

214

0,18

(Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası)

BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN

BASK

140

136

0,11

(Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası)

BELBİR-SEN

DESK

184

91

0,08

(Demokratik Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası)

TÜM YEREL MEMUR-SEN

TÜM MEMUR-SEN

192

36

0,03

(Tüm Yerel Memurlar Sendikası)

TÜM YEREL-SEN

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

214

4.744

3,94

(Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası)

5

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

35.112

TÜRK HABER-SEN

TÜRKİYE

KAMU-SEN

6

8.602

24,50

(Türkiye Haberleşme, Kağıt  ve Basın-Yayın Hizmet Kolu  Kamu Çalışanları Sendikası )

HABER-SEN

KESK

19

3.200

9,11

(Basın, Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri  Sendikası)

BİRLİK HABER-SEN

MEMUR-SEN

53

14.446

41,14

(Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ HABER-SEN

BASK

102

414

1,18

(Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

HABER HAK-SEN

HAK-SEN

134

19

0,05

(Basın, Yayın, İletişim ve Posta Çalışanları Hak Sendikası)

DEMOKRAT HABER-SEN

DESK

162

11

0,03

(Türkiye Demokrat Haberleşme Çalışanları  Sendikası)

UFUK HABER-SEN

BAĞIMSIZ

224

23

0,07

(Ufuk Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

6

Kültür ve Sanat Hizmetleri

16.996

TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN

TÜRKİYE                     KAMU-SEN

8

2.615

15,39

(Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

KÜLTÜR SANAT-SEN

KESK

10

4.440

26,12

(Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası)

KÜLTÜR MEMUR-SEN

MEMUR-SEN

84

4.515

26,57

(Kültür, Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN

BASK

117

29

0,17

(Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası)

KÜLTÜR SANAT-İŞ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

135

292

1,72

(Kültür ve Sanat Hizmet Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası)

KÜLTÜR HAK-SEN

HAK-SEN

178

18

0,11

(Kültür, Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası)

UFUK KÜLTÜR-SEN

BAĞIMSIZ

226

14

0,08

(Ufuk Kültür, Sanat Kamu Görevlileri Sendikası)

7

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri

44.201

TÜRK İMAR-SEN

TÜRKİYE

KAMU-SEN

22

7.076

16,01

(Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

YAPI YOL-SEN

KESK

29

3.959

8,96

(Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası)

BAYINDIR MEMUR-SEN

MEMUR-SEN

55

12.923

29,24

(Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve  Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası)

BAĞIMSIZ YAPI İMAR-SEN

BASK

86

268

0,61

(Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası)

İMAR HAK-SEN

HAK-SEN

139

735

1,66

(İmar Çalışanları Hak Sendikası)

8

Ulaştırma Hizmetleri

27.134

TÜRK ULAŞIM-SEN

TÜRKİYE

KAMU-SEN

11

6.918

25,50

(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BTS

KESK

21

2.336

8,61

(Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)

ULAŞTIRMA MEMUR-SEN 

MEMUR-SEN

85

9.747

35,92

(Ulaştırma Çalışanları Memur  Sendikası)

BAĞIMSIZ ULAŞIM-SEN

BASK

104

32

0,12

(Bağımsız  Ulaştırma Hizmetleri  Kamu Çalışanları Sendikası)

ULAŞTIRMA FAAL-SEN

DESK

122

13

0,05

(Ulaştırma Faal Memur Sendikası)

BUSEN

BAĞIMSIZ

129

134

0,49

(Bağımsız Ulaştırma, Demiryolları, Havaalanı, Denizcilik Çalışanları Kamu Sendikası)

UDEM HAK-SEN

HAK-SEN

146

30

0,11

(Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası)

ULAŞIM-İŞ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

176

94

0,35

(Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

UFUK ULAŞTIRMA-SEN

BAĞIMSIZ

221

2

0,01

(Ufuk Ulaştırma Hizmetleri Memurlar Sendikası)

9

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

72.863

TARIM ORKAM-SEN

KESK

4

3.292

4,52

(Tarım, Orman ve Hayvancılık  Hizmet Kolu  Kamu Emekçileri Sendikası)

TÜRK TARIM ORMAN-SEN

TÜRKİYE

KAMU-SEN

24

11.984

16,45

(Türkiye Tarım-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TOÇ BİR-SEN

MEMUR-SEN

34

36.769

50,46

(Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası)

BATOÇ-SEN

BASK

90

139

0,19

(Bağımsız Tarım-Orman ve Çevre Sendikası)

TOÇ HAK-SEN

HAK-SEN

128

244

0,33

(Tarım-Orman ve Çevre Hak Sendikası)

BİRLİK TARIM ORMAN-SEN

(Birlik, Gıda, Tarım, Orman Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

160

62

0,09

TARIM ORMAN-İŞ

(Tarım, Orman, Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

164

960

1,32

DEM-TOÇ-SEN

(Demokratik Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası)

DESK

171

105

0,14

EKSEN TARIM ORMAN

(Eksen Tarım ve Orman Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

208

65

0,09

UFUK TARIM ORMAN-SEN

(Ufuk Tarım ve Ormancılık Hizmetleri Memurlar Sendikası)

CİHAN-SEN

223

66

0,09

TOR AL-SEN

(Tarım Orman Personelleri Alternatif Sendikası)

BAĞIMSIZ

227

20

0,03

10

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

36.797

TÜRK ENERJİ-SEN

TÜRKİYE

KAMU-SEN

7

6.466

17,57

(Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

ESM

KESK

27

2.981

8,10

(Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası)

ENERJİ BİR-SEN

MEMUR-SEN

35

15.363

41,75

( Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)

BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN

BASK

91

70

0,19

(Bağımsız, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

ENERJİ HAK-SEN

HAK-SEN

130

26

0,07

(Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası)

 ENERJİ-İŞ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

206

168

0,46

(Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri Kamu Çalışanları Sendikası)

UFUK ENERJİ-SEN

CİHAN-SEN

222

77

0,21

(Ufuk Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Memur Sendikası)

11

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

122.427

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

TÜRKİYE

KAMU-SEN

9

18.629

15,22

(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

DİYANET-SEN

MEMUR-SEN

18

71.679

58,55

(Türkiye Diyanet  ve Vakıf Görevlileri Sendikası)

DİVES

KESK

74

711

0,58

(Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası)

BAĞIMSIZ DİYANET HİZMET-SEN

BASK

115

227

0,19

(Bağımsız Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Çalışanları Sendikası)

DİVA-SEN

TÜM MEMUR-SEN

118

7.273

5,94

(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

DİN BİR-SEN

DESK

149

4.887

3,99

(Özerk Diyanet Vafık Çalışanları Birliği Sendikası)

TÜM DİYANET-SEN

BAĞIMSIZ

200

514

0,42

Tüm Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası

HAK BİR-SEN

BAĞIMSIZ

205

288

0,24

(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

DİN GÖR-SEN

BAĞIMSIZ

207

37

0,03

(Diyanet Din Gönüllüleri ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

Toplam Memur Sayısı:

2.270.558

Toplam Sendikalı Memur Sayısı:

1.589.964

70,03

 

 

 

 

 

 

 

Dosya No

KAMU GÖREVLİLERİ KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI

TOPLAM ÜYE SAYISI

 

17

KESK

239.700

 

(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)

 

26

TÜRKİYE KAMU-SEN

447.641

 

(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

 

52

MEMUR-SEN

762.650

 

(Memur Sendikaları Konfederasyonu)

 

92

BASK

3.389

 

(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu)

 

141

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

50.503

 

(Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu)

 

142

HAK-SEN

4.482

 

(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu)

 

165

DESK

5.769

 

(Demokratik Sendikalar Konfederasyonu)

 

203

TÜM MEMUR-SEN

8.681

 

(Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu)

 

230

CİHAN-SEN

24.299

 

(Cihan Sendikaları Konfederasyonu)

 

 

BAĞIMSIZ SENDİKALAR

42.850

 

GENEL TOPLAM

1.589.964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.

 

 

 

 

 

2-  Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının  bildirimlerine göre oluşturulmuştur.