3 Temmuz 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29049

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME

LİMİTED ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE

(TEBLİĞ NO: SGM: 2009/5) DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM 2014/19)

MADDE 1 – 7/4/2009 tarihli ve 27193 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ALBERK QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğin (SGM: 2009/5)  birinci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (9) nolu alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“9) Tam Kalite Güvencesi (Yönetmeliğin EK III- Modül H)”

“10) Sabit bağlantı prosedürlerinin onayı (EK I-3.1.2),

11) Sabit bağlantı personelinin onayı (EK I-3.1.2) kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/4/2009

27193

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1

13/09/2009

27348

2

24/04/2010

27561

3

24/02/2011

27856

4

26/2/2014

28925