2 Temmuz 2014 Tarihli ve 29048 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6461    İzmir ve Aydın İlleri Sınırları İçerisinde Kurulacak Ovares Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6462    Mersin İlinde Kurulacak Elmalı Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6471    380 kV Batman-2 TM’de Tevsiat Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6472    Ordu 380 TM İrtibat Hatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6474    Bingöl İlinde Tesis Edilecek Saf II Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6475    Tokat İlinde Tesis Edilecek Onur Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6478    Gaziantep İlinde Kurulacak Kartaldağı Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6482    İzmit 380 TM İrtibatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6488    Kırıkkale İlinde İnşa Edilecek Olan Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6489    Tekirdağ ve Edirne İllerinde İnşa Edilecek Olan Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  TCS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde (Tebliğ No: SGM-2014/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM 2014/18)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2008/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/34 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2009/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/35 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2010/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/36 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2010/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/37 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2010/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/38 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2010/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/39 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2009/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/40 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2010/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/41 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2010/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/42 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2010/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/43 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2010/48 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/44 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2009/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/45 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2010/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/46 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2009/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/47 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2010/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/48 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2008/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/49 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2009/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/50 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2010/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/51 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2010/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/52 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2010/64 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/53 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 8/5/2014 Tarihli ve 2012/575 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 8/5/2014 Tarihli ve 2012/1128 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 8/5/2014 Tarihli ve 2013/2213 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 8/5/2014 Tarihli ve 2013/7562 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 8/5/2014 Tarihli ve 2013/8404 Başvuru Numaralı Kararı

 

DÜZELTME: 2014/6473 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


2/7/2014 tarihli ve 29048 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi ile Üniversite Yönetmelikleri yayımlanmıştır.