29 Haziran 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29045

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No : 3006

- K A R A R -

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl olup (6271 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesi uyarınca, Onbirinci Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.), Cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Hâlen görev yapmakta olan Cumhurbaşkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014 tarihinde dolacak olması nedeniyle, Anayasa’nın 5678 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle değişik 101. maddesi ve 6271 sayılı Kanun’un 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan Cumhurbaşkanının seçim tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ikinci oylama 24 Ağustos 2014 Pazar günü olarak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkenin durumu ve seçmen sayısına göre oy kullanma tarihleri ise, ilk oylama 31 Temmuz 2014 - 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda 17 - 20 Ağustos 2014, yurt dışında yaşayan seçmenlerimizin yurt içindeki gümrük kapılarında oy kullanma tarihleri, ilk oylama 26 Temmuz 2014 - 10 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde ise 17 - 24 Ağustos 2014 tarihleri olarak belirlenmiştir.

Anayasa’nın 79. maddesindeki düzenlemeyle seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma görevi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiştir.

6271 sayılı Kanun’un 2. maddesinin;

Ø         Birinci fıkrasında; “Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir.”,

Ø         Beşinci fıkrasında, "Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 298 sayılı Kanun, 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ile bunların ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.”,

Ø         Altıncı fıkrasında; “Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı seçimlerinin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak amacıyla, gerekli ilke kararları almaya, beşinci fıkrada sayılan kanunlar ile bu Kanun’da seçimle ilgili olarak yer alan bütün süreleri gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilâna yetkilidir.”

hükümleri yer almaktadır.

Cumhurbaşkanı seçiminde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin hangi gümrük kapılarında oy kullanacağı, bunlardan hangilerinde tatil günleri dâhil 24 saat ve hangilerinde de daha az süreyle oy kullanılabileceği, gümrük kapılarında yapılacak oy verme işlemlerinde görev alacak seçim kurulları, oy pusulalarının yurt dışına gönderilmesi ile dış temsilciliklerden diplomatik kurye ile gönderilen oy torbalarının teslim alınarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılması görevini yapacak seçim kurullarını, oy torbaları nakil ve ulaştırma komisyonları ile sandık kurullarının adedi, hangi ilçe seçim kuruluna bağlı oldukları, üyelerin ve yedeklerin sayısı, bunların hangi görevlilerden teşkil edileceği, görev süreleri ve kullanılacak oy zarflarının renkleri ile sair ilke ve esasların belirlenmesi gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı Seçiminde “Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Gümrük Kapısı İlçe Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemlerine İlişkin Genelge”yi hazırlamak üzere kurulan komisyon çalışmalarını tamamlamış olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

I- 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 9. maddesinde seçimlerle ilgili süreleri kısaltmaya ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 94/E maddesinin üçüncü fıkrasında, hangi gümrük kapılarında oy verilebileceği ve bunlardan hangilerinde tatil günleri dâhil 24 saat, hangilerinde daha az süreyle oy kullanılabileceğini, dördüncü fıkrasında da gümrük kapılarında yapılacak oy verme işleminde görev alacak ilgili geçici gümrük kapısı seçim kurulları, oy pusulalarının yurt dışına gönderilmesi ile dış temsilciliklerden diplomatik kurye ile gönderilen oy torbalarının teslim alınarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılması görevini yapacak seçim kurulları, oy torbaları nakil ve ulaştırma komisyonları ile sandık kurullarının adedini, üyelerinin ve yedeklerinin sayısı ile hangi görevlilerden teşkil edileceğini tespit etmeye Yüksek Seçim Kurulu yetkili kılınmıştır.

Bu yetkilere dayanılarak;

1- Emniyet Genel Müdürlüğünün son üç yılın Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yurttaşların gümrük kapılarından giriş ve çıkışlarını gösterir 16/05/2014 gün ve 11837526.34694(61226)-1409/71654 sayılı yazısına ekli istatistiki veri bilgileri ve 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halkoylamasında kullanılan oy miktarları, yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının yurda giriş ve çıkış yaptıkları gümrük kapıları, (izin dönemi olması nedeniyle) coğrafi konumları da gözetilerek yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanabilecekleri gümrük kapıları, aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

Karayolu Gümrük Kapılarının;

1)              Ağrı İli Doğubeyazıt İlçesinde Gürbulak,

2)              Ardahan İli Posof İlçesinde Türkgözü,

3)              Artvin İli Hopa İlçesinde Sarp,

4)              Edirne İli Merkez İlçesinde Kapıkule,

5)              Edirne İli İpsala İlçesinde İpsala,

6)              Edirne İli Lalapaşa İlçesinde Hamzabeyli,

7)              Edirne İli Merkez İlçesinde Pazarkule,

8)              Hakkari İli Yüksekova İlçesinde Esendere,

9)              Iğdır İli Aralık İlçesinde Dilucu,

10)           Kırklareli İli Merkez İlçesinde Dereköy,

11)           Şırnak İli Silopi İlçesinde Habur,

12)           Van İli Saray İlçesinde Kapıköy,

Havalimanı Gümrük Kapılarının;

13)           Adana İli Seyhan İlçesinde Şakirpaşa,

14)           Ankara İli Çubuk İlçesinde Esenboğa,

15)           Antalya İli Muratpaşa İlçesinde Antalya,

16)           Eskişehir İli Tepebaşı İlçesinde Eskişehir,

17)           Elazığ İli Merkez İlçesinde Elazığ,

18)           Gaziantep İli Oğuzeli İlçesinde Gaziantep,

19)           Hatay İli Antakya İlçesinde Hatay,

20)           İstanbul İli Bakırköy İlçesinde Atatürk,

21)           İstanbul İli Pendik İlçesinde Sabiha Gökçen,

22)           İzmir İli Gaziemir İlçesinde Adnan Menderes,

23)           Kayseri İli Kocasinan İlçesinde Erkilet,

24)           Konya İli Selçuklu İlçesinde Konya Askeri Havaalanı,

25)           Muğla İli Dalaman İlçesinde Dalaman,

26)           Muğla İli Milas İlçesinde Bodrum-Milas,

27)           Samsun İli Çarşamba İlçesinde Samsun,

28)           Trabzon İli Ortahisar İlçesinde Trabzon,

29)           Zonguldak İli Çaycuma İlçesinde Zonguldak,

Liman Gümrük Kapılarının;

30)           Antalya İli Kaş İlçesinde Kaş,

31)           Aydın İli Kuşadası İlçesinde Kuşadası,

32)           Balıkesir İli Ayvalık İlçesinde Ayvalık,

33)           Hatay İli İskenderun İlçesinde İskenderun,

34)           İstanbul İli Beyoğlu İlçesinde Karaköy,

35)           İzmir İli Konak İlçesinde İzmir,

36)           İzmir İli Aliağa İlçesinde Aliağa

37)           İzmir İli Çeşme İlçesinde Çeşme,

38)           Kocaeli İli Derince İlçesinde Derince,

39)           Mersin İli Akdeniz İlçesinde Mersin,

40)           Mersin İli Silifke İlçesinde Taşucu,

41)           Muğla İli Fethiye İlçesinde Fethiye,

42)           Muğla İli Marmaris İlçesinde Marmaris,

43)           Muğla İli Bodrum İlçesinde Bodrum,

44)           Samsun İli İlkadım İlçesinde Samsun,

gümrük kapılarında birinci oylamaya ilişkin oy verme işleminin 26 Temmuz 2014 Cumartesi günü Yüksek Seçim Kurulunun o çevre için belirleyeceği saatte başlatılması, 10 Ağustos 2014 Pazar günü Yüksek Seçim Kurulunun yine o çevre için belirleyeceği saatte bitirilmesi,

Seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 17 Ağustos Pazar günü Yüksek Seçim Kurulunun o çevre için belirleyeceği saatte başlatılması, 24 Ağustos 2014 Pazar günü Yüksek Seçim Kurulunun yine o çevre için belirleyeceği saatte bitirilmesi

kararlaştırılmıştır.

II- Bu cümleden olarak, aşağıda yazılı gümrük kapılarında karşılarında gösterilen sayıda geçici gümrük kapıları seçim kurulları oluşturulması kabul edilmiştir.

1)              Ağrı İli Doğubeyazıt İlçesi Gürbulak karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Doğubeyazıt İlçesinde Doğubeyazıt 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

2)              Ardahan İli Posof İlçesi Türkgözü karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Posof İlçesinde Posof 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

3)              Artvin İli Hopa İlçesi Sarp karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde ve Gürcistan’dan (Batum) gelecek oy torbasını teslim alarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırmakla görevli olmak üzere Hopa İlçesinde Hopa 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

4)              Edirne İli Merkez İlçesi Kapıkule karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Edirne Merkez İlçesinde Edirne 1., Edirne 2. ve Edirne 3. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları (3 İlçe),

5)              Edirne İli İpsala İlçesi İpsala karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde ve Yunanistan’dan (Gümülcine) gelecek oy torbasını teslim alarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırmakla görevli olmak üzere İpsala İlçesinde İpsala 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

6)              Edirne İli Lalapaşa İlçesi Hamzabeyli karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Lalapaşa İlçesinde Lalapaşa 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

7)              Edirne İli Merkez İlçesi Pazarkule karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Merkez İlçesi 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

8)              Hakkari İli Yüksekova İlçesi Esendere karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Yüksekova İlçesinde Yüksekova 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

9)              Iğdır İli Aralık İlçesi Dilucu karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde ve Azerbaycan’dan (Nahçıvan) gelecek oy torbasını teslim alarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırmakla görevli olmak üzere Aralık İlçesinde Aralık 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

10)           Kırklareli İli Merkez İlçesi Dereköy karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde ve Bulgaristan’dan (Burgaz) gelecek oy torbasını teslim alarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırmakla görevli olmak üzere Kırklareli Merkez İlçesinde Kırklareli 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

11)           Şırnak İli Silopi İlçesi Habur karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Silopi İlçesinde Silopi 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

12)           Van İli Saray İlçesi Kapıköy karayolu gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Saray İlçesinde Saray 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

13)           Adana İli Seyhan İlçesi Şakirpaşa Havalimanı gümrük kapısında oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Seyhan İlçesinde Seyhan 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

14)           Ankara İli Çubuk İlçesi Esenboğa Havalimanı gümrük kapısında oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Çubuk İlçesinde Çubuk 1. ve Çubuk 2. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları (2 İlçe),

15)           Antalya İli Muratpaşa İlçesi Antalya Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Muratpaşa İlçesinde Muratpaşa 1. ve Muratpaşa 2. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları (2 İlçe),

16)           Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Eskişehir Havalimanı gümrük kapısında oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Tepebaşı İlçesinde Tepebaşı 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

17)           Elazığ İli Merkez İlçesinde Elazığ Havalimanı gümrük kapısında oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Merkez İlçe 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

18)           Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi Gaziantep Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Oğuzeli İlçesinde Oğuzeli 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

19)           Hatay İli Antakya İlçesinde Hatay Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Antakya İlçesinde Antakya 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

20)           İstanbul İli Bakırköy İlçesi Atatürk Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Bakırköy İlçesinde Bakırköy 1., Bakırköy 2. ve Bakırköy 3. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları (3 İlçe),

21)           İstanbul İli Bakırköy İlçesi Atatürk Havalimanı gümrük kapısında oy pusulalarının yurt dışına gönderilmesi ile yurt dışından gelen oy torbalarının teslim alınması ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılması işlerini yürütmekle görevli olmak üzere (17 Temmuz 2014 tarihinde göreve başlar) Bakırköy İlçesinde Bakırköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

22)           İstanbul İli Pendik İlçesi Sabiha Gökçen Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Pendik İlçesinde Pendik 1. ve Pendik 2. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları (2 İlçe),

23)           İzmir İli Gaziemir İlçesi Adnan Menderes Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Gaziemir İlçesinde Gaziemir 1. ve Gaziemir 2. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (2 İlçe),

24)           Kayseri İli Kocasinan İlçesi Erkilet Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Kocasinan İlçesinde Kocasinan 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

25)           Konya İli Selçuklu İlçesi Konya Askeri Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Selçuklu İlçesinde Selçuklu 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 ilçe),

26)           Muğla İli Dalaman İlçesi Dalaman Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Dalaman İlçesinde Dalaman 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

27)           Muğla İli Milas İlçesi Bodrum-Milas Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Milas İlçesinde Milas 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

28)           Samsun İli Çarşamba İlçesinde Samsun Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Çarşamba İlçesinde Çarşamba 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

29)           Trabzon İli Ortahisar İlçesinde Trabzon Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Ortahisar İlçesinde Ortahisar 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

30)           Zonguldak İli Çaycuma İlçesinde Zonguldak Havalimanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Çaycuma İlçesinde Çaycuma 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

31)           Antalya İli Kaş İlçesi Kaş Limanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Kaş İlçesinde Kaş 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

32)           Aydın İli Kuşadası İlçesi Kuşadası Limanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Kuşadası İlçesinde Kuşadası 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

33)           Balıkesir İli Ayvalık İlçesi Ayvalık Limanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Ayvalık İlçesinde Ayvalık 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

34)           Hatay İli İskenderun İlçesi İskenderun Limanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere İskenderun İlçesinde İskenderun 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

35)           İstanbul İli Beyoğlu İlçesi Karaköy Limanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Beyoğlu İlçesinde Beyoğlu 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

36)           İzmir İli Konak İlçesi İzmir Limanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Konak İlçesinde Konak 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

37)           İzmir İli Aliağa İlçesi Aliağa Limanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Aliağa İlçesinde Aliağa 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

38)           İzmir İli Çeşme İlçesi Çeşme Limanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Çeşme İlçesinde Çeşme 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

39)           Kocaeli İli Derince İlçesi Derince Limanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Derince İlçesinde Derince 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

40)           Mersin İli Akdeniz İlçesi Mersin Limanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Akdeniz İlçesinde Akdeniz 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

41)           Mersin İli Silifke İlçesi Taşucu Limanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Silifke İlçesinde Silifke 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

42)           Muğla İli Fethiye İlçesi Fethiye Limanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Fethiye İlçesinde Fethiye 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

43)           Muğla İli Marmaris İlçesi Marmaris Limanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde ve Yunanistan’dan (Rodos) gelecek oy torbasını teslim alarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırmakla görevli olmak üzere Marmaris İlçesinde Marmaris 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

44)           Muğla İli Bodrum İlçesi Bodrum Limanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere Bodrum İlçesinde Bodrum 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

45)           Samsun İli İlkadım İlçesi Samsun Limanı gümrük kapısında yapılacak oy verme işlemlerinde görevli olmak üzere İlkadım İlçesinde İlkadım 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (1 İlçe),

oluşturulmuştur.

Yukarıda sayılan gümrük kapılarında oy verme işlemlerinin başlayacağı 26 Temmuz 2014 Cumartesi gününden sonra tahmin edilenden fazla sayıda oy kullanıldığı saptandığı takdirde, Yüksek Seçim Kurulu geçici gümrük kapısı seçim kurulu sayısını arttırabilecektir.

III- Geçici Gümrük Kapıları Seçim Kurullarının Oluşumu

Geçici gümrük kapıları seçim kurullarının; 298 sayılı Kanun’un 18 ve 19. maddelerine göre ve aşağıda açıklandığı gibi kurulmaları benimsenmiştir.

Gümrük kapılarında oy verme 26 Temmuz 2014 Cumartesi günü Yüksek Seçim Kurulunun o çevre için belirleyeceği saatte başlayacağına göre; oy vermeden önceki hazırlık işleri, sandık kurullarının oluşumundan sonra başkan ve üyelerine tebligat yapılmasının gerekmesi gibi işlemler nazara alınarak geçici gümrük kapısı seçim kurullarının o yerlerdeki il ve ilçe seçim kurullarının oluşumu dışında kalan en kıdemli hâkimin başkanlığında altı üyeden oluşturulması, bunlardan iki asıl üyenin Devlet memurlarından, diğer dört asıl üyenin ise 298 sayılı Kanun’un 94/E maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan ve o ilçede teşkilatı bulunan 4 (dört) siyasi partiden bildirilen isimlerle geçici gümrük kapısı seçim kurulunun siyasi partili üyelerinin belirlenmesi ve 21 Temmuz 2014 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar kurulması gerekli görülmüştür.

Ancak, İstanbul İli Bakırköy İlçesi Atatürk Havalimanı gümrük kapısında oy pusulalarının yurt dışına gönderilmesi ile yurt dışından gelen oy torbalarının teslim alınması ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılması işlerini yürütmekle görevli Bakırköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu yukarıdaki paragrafta belirtildiği üzere 17 Temmuz 2014 tarihinde göreve başlayacak şekilde oluşturulacaktır. 

Doğubeyazıt, Posof, Hopa, Edirne Merkez, İpsala, Lalapaşa, Edirne Merkez Pazarkule, Yüksekova, Aralık, Kırklareli Merkez, Silopi, Saray, Seyhan, Çubuk, Muratpaşa, Tepebaşı, Elazığ Merkez, Oğuzeli, Antakya, Bakırköy, Pendik, Gaziemir, Kocasinan, Selçuklu, Dalaman, Milas, Çarşamba, Ortahisar, Çaycuma, Kaş, Kuşadası, Ayvalık, İskenderun, Beyoğlu, Konak, Aliağa, Çeşme, Derince, Akdeniz, Silifke, Fethiye, Marmaris, Bodrum, İlkadım ve Zonguldak Merkez İlçe geçici gümrük kapısı seçim kurulları kendilerine bağlı olarak üçer adet sandık kurulu oluşturur. Her seçim kurulu lüzum gördüğü takdirde sandık kurulu adedini artırmaya veya azaltmaya yetkilidir. Yeni kurulan seçim kurullarının görevleri 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi sonucunun Yüksek Seçim Kurulunca ilânı üzerine sona erer.

Bunun yanında, Marmaris 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu Yunanistan’dan (Rodos), Kırklareli Merkez İlçe 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu Bulgaristan’dan (Burgaz), İpsala 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu Yunanistan’dan (Gümülcine), Hopa 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu Gürcistan’dan (Batum), Aralık 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu Azerbaycan’dan (Nahçıvan) gelecek oy torbalarını teslim alarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırma görevini de yürüteceklerdir. Yukarıda belirtilen seçim kurulları kendilerine bağlı olarak torbaları ulaştırma komisyonu oluştururlar. Kurullar, komisyon adedini artırmaya veya azaltmaya yetkilidir.

Ayrıca, İstanbul İli Bakırköy İlçesi Atatürk Havalimanı gümrük kapısında oy pusulalarının yurt dışına gönderilmesi ile yurt dışından gelen oy torbalarının teslim alınması ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılması işlerini yürütmekle görevli olmak üzere Bakırköy İlçesinde Bakırköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu kendine bağlı olarak üçer adet oy torbaları nakil ve ulaştırma komisyonları oluşturur. Kurul, komisyon adedini artırmaya veya azaltmaya yetkilidir.

IV- Gümrük kapılarında görev alacak sandık kurullarının oluşumu

Gümrük kapılarında yapılacak oy verme işlemleri nedeniyle bu kapılarda görev yapacak olan sandık kurullarına düşecek görevler, oy vermeyi sağlama ve verilecek oyları ilgili geçici gümrük kapısı seçim kurullarına zarfları açmadan ve sayım döküm işlemlerine tâbi tutmadan teslim etmekten ibaret bulunması karşısında; bu kurulların yapısındaki siyasi parti temsilcilerinin katılımı da sağlanarak, kurulların sayısal oluşumu; eleman teminindeki güçlük ve tasarruf ilkeleri de dikkate alınarak 298 sayılı Kanun’un 94/E maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak belirlenmiştir.

Bu açıklamaların ışığında geçici gümrük kapılarında oluşturulacak olan sandık kurullarının;

1- Bir başkan ile dört asıl ve dört yedek üyeden oluşturulması,

2-10 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminde gümrük kapılarında görev alacak her bir sandık kurulu başkanının Devlet memurları arasından, üyelerinin ise; ikisinin Devlet memurlarından ya da o çevrede bulunan sandık kurullarında görev verilmesinde sakınca bulunmayan kimselerden, diğer ikisinin de 298 sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları taşıyan siyasi partilerin bildirdiği isimlerden belirlenmesi gerekir. Doldurulamadığı takdirde aynı koşulları taşıyan siyasi partilerin bildireceği isimlerden iki asıl iki yedek üyenin belirlenmesi suretiyle sandık kurulu oluşturulur. Sandık kurulunun memur üyelerinin aynı usullerle birer yedeklerinin de bulunması gerekir.

Kurulumuzun 06/06/2014 tarih ve 2910 sayılı Kararı ile kabul edilen “Seçim Takvimi” uyarınca, sandık kurullarının 24 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar kurulması işleminin tamamlanması zorunludur. Sandık kurullarının başkan ve üyelerinin tespit edilerek tebligat yapılması, kurs ve malzeme teslimi için gerekli süreler dikkate alınarak sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına 11 Temmuz 2014 Cuma günü başlanılması ve en geç 24 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar tamamlanması gerekir. Bu sebeple özel olarak oluşturulacak sandık kurullarının; görev ve yetkilerine ait açıklamanın kararın eki olan Örnek: 145/I sayılı Genelge’de ayrıntılı bir şekilde gösterilmesi kabul edilmiştir.

V- Cumhurbaşkanı seçiminde gümrük kapılarında 26 Temmuz 2014 Cumartesi günü başlayacak oy verme işleminde, Yüksek Seçim Kurulunca özel surette imal ettirilmiş olan ve “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunan ve üzerinde seçime katılan adayların ad ve soyadları ile vesikalık renkli fotoğraflarının yer aldığı beyaz renkteki birleşik oy pusulası,

Oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde bakış vaziyetine göre sol yarısı beyaz, sağ yarısı kahverengi, sadece baş harfleri büyük harf olan beyaz üzerine “Evet”, kahverengi üzerine “Hayır” ibareleri yazılı iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası

ile Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan filigranlı sarı renkteki zarflar ve “TERCİH” veya “EVET” mührünün kullanılmasına karar verilmiştir.

S O N U Ç:

Açıklanan sebeplerle;

1- Cumhurbaşkanı seçiminde; yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların gümrük kapılarında oy verme işlemlerinin 26 Temmuz 2014 Cumartesi günü Yüksek Seçim Kurulunun o çevre için belirleyeceği saatte başlatılmasına ve 10 Ağustos 2014 Pazar günü Yüksek Seçim Kurulunun yine o çevre için tespit edeceği saate kadar devam etmesine,

Seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 17 Ağustos Pazar günü Yüksek Seçim Kurulunun o çevre için belirleyeceği saatte başlatılmasına, 24 Ağustos 2014 Pazar günü Yüksek Seçim Kurulunun yine o çevre için belirleyeceği saatte bitirilmesine,

2- Gürbulak Karayolu, Türkgözü Karayolu, Sarp Karayolu, Kapıkule Karayolu, İpsala Karayolu, Hamzabeyli Karayolu, Pazarkule Karayolu, Esendere Karayolu, Dilucu Karayolu, Dereköy Karayolu, Habur Karayolu, Kapıköy Karayolu, Şakirpaşa Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Antalya Havalimanı, Eskişehir Havalimanı, Elazığ Havalimanı, Gaziantep Havalimanı, Hatay Havalimanı, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı, Erkilet Havalimanı, Konya Askeri Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Bodrum-Milas Havalimanı, Samsun Havalimanı, Trabzon Havalimanı, Zonguldak Havalimanı, Kaş Limanı, Kuşadası Limanı, Ayvalık Limanı, İskenderun Limanı, Karaköy Limanı, İzmir Limanı, Aliağa Limanı, Çeşme Limanı, Derince Limanı, Mersin Limanı, Taşucu Limanı, Fethiye Limanı, Marmaris Limanı, Bodrum Limanı ve Samsun Limanı gümrük kapılarında tatil günleri dâhil 24 saat süre ile oy kullanılabileceğine,

3- Oy verme işlemlerinde görev almak üzere; Doğubeyazıt İlçesinde bir, Hopa İlçesinde bir, Posof İlçesinde bir, Edirne Merkez İlçede dört, İpsala İlçesinde bir, Lalapaşa İlçesinde bir, Yüksekova İlçesinde bir, Aralık İlçesinde bir, Kırklareli Merkez İlçede bir, Silopi İlçesinde bir, Saray İlçesinde bir, Seyhan İlçesinde bir, Çubuk İlçesinde iki, Muratpaşa İlçesinde iki, Tepebaşı İlçesinde bir, Elazığ Merkez İlçesinde bir, Oğuzeli İlçesinde bir, Hatay Antakya İlçesinde bir, Bakırköy İlçesinde dört, Beyoğlu İlçesinde bir, Pendik İlçesinde iki, Gaziemir İlçesinde iki,

Kocasinan İlçesinde bir, Selçuklu İlçesinde bir, Dalaman İlçesinde bir, Milas İlçesinde bir, Çarşamba İlçesinde bir, Trabzon Ortahisar İlçesinde bir, Çaycuma İlçesinde bir, Kaş İlçesinde bir, Kuşadası İlçesinde bir, Ayvalık İlçesinde bir, İskenderun İlçesinde bir, Konak İlçesinde bir, Aliağa İlçesinde bir, Çeşme İlçesinde bir, Akdeniz İlçesinde bir, Silifke İlçesinde bir, Bodrum İlçesinde bir, Marmaris İlçesinde bir ve İlkadım İlçesinde bir geçici gümrük kapısı seçim kurulu oluşturulmasına, oy verme süresince oy kullanacak seçmen sayısına göre sayım ve döküm işlemlerini kolaylaştırmak üzere gerektiğinde bu kapılarda Yüksek Seçim Kurulu kararı ile yeni geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulabileceğine,

4- Kurulan her geçici gümrük kapısı seçim kuruluna bağlı olarak yeteri kadar sandık kurulu oluşturulması gerektiğine, seçim kurullarının ihtiyaca göre sandık kurulu sayılarını eksiltmeye ve arttırmaya yetkili olduklarına,

5- Geçici gümrük kapısı seçim kurulları ile sandık kurullarının yukarıda gerekçe bölümünün (III) ve (IV). kısımlarında açıklanan esaslara göre oluşturulmasına,

6- Cumhurbaşkanı seçiminde gümrük kapılarında 26 Temmuz 2014 Cumartesi günü başlayacak oy verme işleminde, Yüksek Seçim Kurulunca özel surette imal ettirilmiş olan ve “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunan ve üzerinde seçime katılan adayların ad ve soyadları ile vesikalık renkli fotoğraflarının yer aldığı beyaz renkteki birleşik oy pusulası,

Oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde bakış vaziyetine göre sol yarısı beyaz, sağ yarısı kahverengi, sadece baş harfleri büyük harf olan beyaz üzerine “Evet”, kahverengi üzerine “Hayır” ibareleri yazılı iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası

ile Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan filigranlı sarı renkteki zarflar ve “TERCİH” veya “EVET” mührünün kullanılmasına,

7- Geçici gümrük kapısı seçim kurullarının 21 Temmuz 2014 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar kurularak, oluşuma ilişkin imzalı tutanağın ve yemin metninin bir suretinin Kurulumuz Başkanlığına gönderilmesine, sandık kurullarının da 24 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar kurulması gerektiğine,

Ancak, İstanbul İli Bakırköy İlçesi Atatürk Havalimanı gümrük kapısında oy pusulalarının yurt dışına gönderilmesi ile yurt dışından gelen oy torbalarının teslim alınması ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılması işlerini yürütmekle görevli Bakırköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulunun 17 Temmuz 2014 tarihinde göreve başlayacak şekilde oluşturulacağına,

8- Yukarıda belirtilen esas ve ilkeler de dikkate alınmak suretiyle hazırlanan ekli “Cumhurbaşkanı Seçiminde Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemlerine İlişkin Genelge’nin” Örnek: 145/I numarası ile kabulüne,

9- Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve oy verme zamanının uygun aralıklarla Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) aracılığı ile kamuoyuna duyurulmasına,

10- Karar örneğinin;

Ø         Cumhuriyet başsavcılıklarına iletilmek üzere Adalet Bakanlığına,

Ø         Mülki makamlara iletilmek üzere İçişleri Bakanlığına,

Ø         Dışişleri Bakanlığına,

Ø         Gümrük Kapılarına iletilmek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığına,

Ø         Seçime katılabilme yeterliliğine sahip oldukları tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına

gönderilmesine,

Ø         Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iç-mail olarak iletilmesine,

Ø         Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

21/6/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Sadi GÜVEN

Turan KARAKAYA

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

 

 

Üye

Üye

Üye

Üye

Nilgün İPEK

Ünal DEMİRCİ

Ali KAYA

İlhan HANAĞASI

 

 

Üye

Üye

Üye

İbrahim ZENGİN

Zeki YİĞİT

Şakir AKTI

 

 

 

(Örnek: 145/I)

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE

GÜMRÜK KAPILARINDA GÖREV YAPACAK GEÇİCİ GÜMRÜK KAPISI

SEÇİM KURULLARI VE SANDIK KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ İLE

GÜMRÜK KAPILARINDAKİ OY VERME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENELGE

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu Genelge; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ile Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 94/E maddesine göre Cumhurbaşkanı Seçiminde gümrük kapılarındaki oy verme işlemleriyle geçici gümrük kapısı seçim kurulu ve sandık kurullarının görev ve yetkilerini belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 2- Bu Genelge'de geçen;

a)         Seçim Kurulu: Geçici gümrük kapısı seçim kurulunu,

b)         Seçmen Kütüğü: Yurt dışı seçmen kütüğünü,

c)          Temsilcilik: Seçim yapılacak yabancı ülkelerdeki yurt dışı temsilciliğimizi (büyükelçilik, başkonsolosluk),

d)         Sandık Kurulu: Gümrük kapısında kurulan sandık kurulunu,

e)          SEÇSİS: Seçim Bilişim Sistemi'ni

ifade eder.

Oylamanın başlayacağı gün ve oy verme süresi ile oylamaya katılacak olanlar

MADDE 3- Gümrük kapılarında oy verme 26 Temmuz 2014 Cumartesi günü Yüksek Seçim Kurulunun o çevre için belirleyeceği saatte başlar, 10 Ağustos 2014 Pazar günü Yüksek Seçim Kurulunun yine o çevre için belirleyeceği saate kadar,

Birinci oylamada geçerli oyların salt çoğunluğunun sağlanamaması halinde ikinci oylama 17 Ağustos 2014 Pazar günü Yüksek Seçim Kurulunun o çevre için belirleyeceği saatte başlar, 24 Ağustos 2014 Pazar günü Yüksek Seçim Kurulunun yine o çevre için belirleyeceği saate kadar

devam eder.

Gümrük kapılarında Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olan Türk vatandaşı seçmenler oy kullanabilirler.

Kullanılacak oy pusulaları, zarflar ve mühür

MADDE 4- Cumhurbaşkanı seçiminde gümrük kapılarında 26 Temmuz 2014 Cumartesi günü başlayacak oy verme işleminde, Yüksek Seçim Kurulunca özel surette imal ettirilmiş olan ve “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunan ve üzerinde seçime katılan adayların ad ve soyadları ile vesikalık renkli fotoğraflarının yer aldığı beyaz renkteki birleşik oy pusulası,

Oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde bakış vaziyetine göre sol yarısı beyaz, sağ yarısı kahverengi, sadece baş harfleri büyük harf olan beyaz üzerine “Evet”, kahverengi üzerine “Hayır” ibareleri yazılı iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası

ile Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan filigranlı sarı renkteki zarflar ve “TERCİH” veya “EVET” mührü kullanılır. 

Gümrük kapılarında görev yapacak kurullar

MADDE 5- Gümrük kapılarında yapılacak oy verme işlemleri Yüksek Seçim Kurulunun 21/6/2014 gün ve 3006 sayılı Kararı ile görevlendirilen kurullarca yürütülecektir.

Geçici gümrük kapısı seçim kurullarının görev ve yetkileri

MADDE 6- Geçici gümrük kapısı seçim kurullarının görev ve yetkileri şunlardır;

a) Gümrük kapılarında Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen sayı ve esaslara uygun surette, görev yapacak sandık kurullarını oluşturmak,

b) Oy vermenin düzenle yürütülmesini sağlamak için gereken bütün önlemleri almak ve oy verme işlemlerini denetlemek,

c) Sandık kurullarının oluşumuna, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,

d) Sandık kurulu başkanlarının, oy verme işlemleri ile ilgili olarak soracağı hususlara cevap vermek, sandık kurulu başkan ve üyelerinin eğitimini sağlamak,

e) Sandık kurulu başkanlarınca getirilen ve içinde oy zarfları ile tutanakların bulunduğu mühürlü torbaları teslim almak ve bunların sayım ve dökümünün yapılacağı güne kadar muhafaza etmek,

f) 10 Ağustos 2014 Pazar günü Cumhurbaşkanı seçimi bitiş saatinden itibaren, birinci oylamada geçerli oyların salt çoğunluğunun sağlanamaması halinde 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak ikinci oylamanın bitiş saatinden itibaren oy torbalarını açarak süratle ve ara vermeksizin sayım ve dökümünü yapmak, buna ilişkin tutanakları düzenlemek ve sonuçları en seri vasıtayla Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ve Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek.

Sandık kurulları

MADDE 7- A- Sandık kurullarının adedi ve numaralandırılması

a)          Gümrük kapısındaki oy verme işlemlerinde görev yapacak sandık kurullarının adedi ve bağlı olacakları geçici gümrük kapısı seçim kurulları hakkında Yüksek Seçim Kurulunun 21/6/2014 gün ve 3006 sayılı kararı uygulanacaktır.

b)         Her seçim kurulunun görev vereceği sandık kuruluna, seçim kurulunun numarası yanında sandıklara (A) dan başlayarak (B), (C), (D) gibi rumuz verilecektir.

(ÖRNEK: Her geçici gümrük kapısı seçim kurulunun görevlendireceği sandık kuruluna ayrı ayrı A, B, C, D rumuzu verilmesi halinde sandık kurulu vardiyalarının 1, 2, 3, 4 numaraları verilerek (A1, A2, A3, A4) (B1, B2, B3, B4) (C1, C2, C3, C4) (D1, D2, D3, D4) şeklinde oluşturulacaktır.)

B- Sandık kurulları bir başkan ile dört asıl ve dört yedek üyeden oluşturulur.

a)          Başkan, gümrük kapıları ile pasaport işlemleri hakkında bilgisi olanlar tercih edilmek suretiyle, Devlet memurları veya görev verilmesinde sakınca bulunmayan o bölgedeki seçmenler arasından seçilir.

b)         İki asıl ve iki yedek üye, son milletvekili genel seçiminde en çok oyu almış o ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerce bildirilecek isimler arasından belirlenir.

c)          Diğer iki asıl ve iki yedek üye ise, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarla, gümrük kapısı civarındaki köy veya mahalle muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeleri veya görev verilmesinde sakınca bulunmayan o bölgedeki seçmenler arasından seçilir.

d)         Siyasi partilerce isim bildirilmemesi veya bildirilen isimlerin yedeklerinin de çağrılmasına rağmen tüm sandıkların oluşumuna yeterli olmaması halinde eksiklik, görev verilmesinde sakınca bulunmayan o bölgedeki okur-yazar seçmenler arasından seçilecek kişilerle tamamlanır.

Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen gümrük kapılarında oy verme işleminin özelliği gereği sandık kurulunun görevi oy verme süresince günün 24 saati kesintisiz devam eder. Kuşkusuz, bu sürede aynı kişilerden oluşan kurulun sürekli görev yapması düşünülemez. Bu süreklilik aşağıdaki yöntem ile sağlanır.

Bir gün 8’er saatlik dilimler halinde üçe bölünür ve sandık kurullarının kendilerine ayrılan zaman dilimi içinde görevlerini yerine getirmeleri sağlanır.

C- Yüksek Seçim Kurulunca birden çok geçici gümrük kapısı seçim kurulları oluşturulduğunda, her geçici gümrük kapısı seçim kuruluna bağlı (A), (B), (C), (D) rumuzlu sandık kurulları hakkında da yukarıda belirtilen ilkeler ayrı ayrı uygulanır.

D- Geçici gümrük kapısı seçim kurulları, gümrük kapılarında bekleyen veya ilgililerle yaptıkları temas sonucu buralara topluca gelmesi muhtemel yurttaşların sayısını dikkate alarak, 21/6/2014 gün ve 3006 sayılı Yüksek Seçim Kurulu Kararında belirtilen yetkisini kullanarak yeni sandık kurulları oluşturabilir (E, F, G rumuzlu kurullar gibi).

Bu şekilde göreve başlayan yeni sandık kurulunun görev süresi, o gümrük kapısında mevcut sandık kurulunun görev süresi ile sınırlı olacaktır.

Seçim kurulları, gümrük kapısında oy verme işlerinin normale döndüğünü tespit etmeleri halinde, yeni oluşturulan sandık kurullarını görevden çekerek yedeğe alabileceklerdir.

E- Geçici gümrük kapısı seçim kurulu başkanlıkları, oy verme süresince, sandık kurullarının görevlerini yukarıdaki fıkralarda belirtilen ilkeler doğrultusunda, aksamadan yerine getirmelerini sağlayacak her türlü önlemleri almak ve sürekli denetlemekle yükümlüdürler.

Geçici gümrük kapısı seçim kurulları ile sandık kurullarının bulunduğu gümrük kapısı arasındaki ulaşımı sağlamak üzere gerekli sayıda taşıt tahsis olunacaktır.

Sandık kurullarının görev ve yetkileri

MADDE 8- Sandık kurullarının görev ve yetkileri şunlardır:

a)         Sandık alanı içinde seçimin düzenle geçmesi için gereken tedbirleri almak, oy verme işlerini yürütmek ve denetlemek,

b)         Sandık alanında, sandığın konulacağı yeri belirlemek, sandığın konulacağı yeri gösteren işaretler koymak (298/71-2),

c)          Sandıktan çıkan oy zarflarını açmadan saymak, oy kullanan seçmen sayısı ile birbirine uygunluğunu sağlayarak tutanağa geçirmek,

d)         Örnek: 410 sayılı "Cumhurbaşkanı Seçiminde Gümrük Kapıları Sandık Kurullarınca Düzenlenecek Uygunluk Tespit Tutanağı" düzenlenip imzalanıncaya kadar ileri sürülecek şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak, kararları tutanak defterine geçirerek altını imzalamak, bu kararlardan itiraza uğrayanları seçim kuruluna göndermek,

e)          Sandık kurulu tutanak defterindeki tutanakları ve gerekli diğer tutanakları düzenlemek ve altını imzalamak,

f)          Kullanılmayarak artan matbu evrakı, kullanılmayan zarflar ile oy pusulalarını ayrı ayrı bağlayıp mühürledikten sonra torbaya koymak ve boğum oluşturacak şekilde bağlamak, imzalı Örnek: 409 sayılı "Gümrük Kapısı Sandık Seçmen Listesi"ni, tutanak defterini, kurulca imza edilen zarf sayım tutanağı ile kapalı oy zarflarını torbaya koyarak ağzını bağlamak ve sandık kurulu mührü ile mühürleyerek muhafaza altına alınmak üzere sandık kurulu başkanı ve ad çekme ile seçilecek en az iki üye tarafından geçici gümrük kapısı seçim kuruluna teslimini sağlamak,

g)         Kanunlarla ve Yüksek Seçim Kurulu genelge ve kararları ile verilen diğer görevleri yapmak (298/71-6).

Oy torbaları ulaştırma komisyonunun oluşumu ve görevleri

MADDE 9- Bakırköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu, Kırklareli Merkez 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu, Marmaris 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu, İpsala 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu, Hopa 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu ve Aralık 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu tarafından 298 sayılı Kanun’un 19. maddesinin ikinci bendinde öngörülen usule göre belirlenecek olan ve memur üyelerden kıdemlisinin başkanlık yapacağı iki asıl iki yedek memur üye, Yüksek Seçim Kurulunda temsilci bulundurma hakkına sahip siyasi partilerin (beş siyasi parti) bildirecekleri birer asıl, birer yedek üyeden oluşmak üzere yeteri kadar Oy Torbaları Ulaştırma Komisyonu kurulur.

Kırklareli Merkez 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu; Bulgaristan’dan (Burgaz),

Marmaris 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu; Yunanistan’dan (Rodos),

İpsala 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu; Yunanistan’dan (Gümülcine),

Aralık 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu Azerbaycan’dan (Nahçıvan),

Hopa 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu Gürcistan’dan (Batum)

gelecek oy torbalarını teslim alarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırma görevini oy verme işlemleri ile birlikte yürüteceklerdir. Yukarıda belirtilen seçim kurulları kendilerine bağlı olarak Oy Torbaları Ulaştırma Komisyonu oluştururlar. Kurullar, komisyon adedini artırmaya veya azaltmaya yetkilidir.

Bakırköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu bünyesinde oluşturulan Oy Torbaları Ulaştırma Komisyonu ise; oy pusulalarının yurt dışına gönderilmesi ile yurt dışından gelen oy pusulalarının teslim alınarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılmasını sağlamakla görevlidir.

Sandık çevresi

MADDE 10- Sandık çevresi, sandık kurulunun görev yaptığı yer merkez olmak üzere 15 metre yarıçaplı çevredir. Bu yerde, sandık kurulu başkanı koşulları dikkate alarak bir uzaklık belirler ve bunu tutanağa geçirir.

Sandık alanı

MADDE 11- Sandık alanı, sandık kurulu başkanı tarafından şartlar dikkate alınarak belirlenen ve tutanağa geçirilen alandır (298/81-1).

Sandık çevresinde alınacak tedbirler

MADDE 12- Sandığın konulduğu yerde, seçmenin oyunu tam bir serbestlikle ve gizli şekilde kullanmasına veya sandık kurulunun görevini yapmasına engel olmaya kalkışanları, oy verme işinin düzenli gitmesini aksatanları, sandık başı işlemlerinin düzenini bozmaya yeltenenleri başkan uyarır. Bu uyarıyı dinlemeyenleri sandığın bulunduğu yerden uzaklaştırır. Bu kimse sandık kurulu üyesi ise, ancak kurul kararı ile uzaklaştırılabilir.

Bu işlerde güvenlik görevlileri, başkanın emrine göre hareket etmek zorundadır.

Sandığın konulduğu yerde ancak sandık kurulu başkanının gerektiğinde çağıracağı güvenlik görevlileri bulunur. Alınacak güvenlik önlemleri, oy verme işlemlerinin izlenmesini engelleyecek nitelikte olamaz.

Sandık kurulu başkanı, oy vereceklerin sandığın bulunduğu yere serbestçe girmesini güçleştiren engellerin kaldırılması için gerekli önlemleri alır.

Oy verme araçları ve teslimi

MADDE 13- A) Bu Genelge’nin 7. maddesinde açıklandığı üzere oy verme süresince kesintisiz ve sıra ile dönüşümlü olarak görev yapacak sandık kurulları;

26 Temmuz 2014 Cumartesi günü Yüksek Seçim Kurulunun o çevre için belirleyeceği saatte göreve başlayacak sandık kurulunun başkanı, belirtilen günden en az 48 saat önce geçici gümrük kapısı seçim kurulu başkanından aşağıda yazılı oy verme araçlarını tutanakla teslim alarak zamanında görevli olduğu gümrük kapısındaki oy verme yerinde bulundurur. Bu malzemeler:

a)         En az 2 (iki) adet oy verme kabini ile 1 (bir) adet oy sandığı,

b)         En az 1 (bir) adet bilgisayar,

c)          Görevli olduğu sandık için ağzı mühürlü bir kese içine konulmuş numaralı bir sandık kurulu mührü (mühür numarası tutanakla belirtilir) ve en az 2 (iki) adet "TERCİH" veya "EVET" yazılı mühür,

d)         Cumhurbaşkanı adaylarını gösteren Örnek: 402 sayılı "Cumhurbaşkanı Aday Listesi",

e)          Her birinin üzeri ilçe seçim kurulu mührü ile mühürlenmiş ve birleşik oy pusulalarının konulmasına mahsus yeteri kadar oy zarfı paketi (zarf sayısı tutanakta belirtilir),

f)          Birleşik oy pusulası paketi (paket sayısı tutanakta belirtilir),

g)         Kapalı oy verme yerine asılacak Örnek: 19 sayılı "Açıklama Levhası",

h)         Oy kullananların yazılacağı Örnek: 409 sayılı "Gümrük Kapısı Sandık Seçmen Listesi",

i)           Oy sandıklarının önüne ve üstüne yapıştırılacak etiket ile sandık numarasını gösterir etiketi,

j)          Istampa, ıstampa mürekkebi, mühür mumu ve sicim ile sayfaları geçici gümrük kapısı seçim kurulu başkanlığınca mühürlenmiş ve onaylanmış tutanak defteri, zarf sayım tutanağı, tutanak kâğıtları, tükenmez kalem, bağlama kartonu, boş torba ve zarfı,

k)         3 (üç) adet "Örnek: 145/I sayılı Cumhurbaşkanı Seçiminde Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemlerine İlişkin Genelge" (Genelgelerden bir adedi başkana, bir adedi kursa katılan memur üyeye verilir; bir adedi de yedek olarak torbada bulundurulur.),

l)           Oy pusulasındaki Cumhurbaşkanı aday sayısından beş fazla sayıda Örnek: 411 sayılı "Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Gümrük Kapısı Sayım Döküm Cetveli"dir.

B) Gümrük kapısında oy verme yerinde devamlı bulunması zorunlu olan; oy sandığı, sandık mührü, “TERCİH” veya “EVET” mührü, lastik damga gibi oy verme araçlarıyla kullanılmayan birleşik oy pusulaları, oy zarfları, basılı cetvel ve tutanaklar, tutanak defterleri ve diğer oy verme araçları bir öncekinden görevi devir alıp sürdürecek olan sandık kurullarınca birbirlerine devir ve teslim edilecektir.

Sandığın konulacağı yerin tespiti

MADDE 14- Sandığın konulacağı yeri, oy verme işinin düzenle yürütülmesini sağlayacak biçimde, sandık kurulu tespit eder. Sandığın konulacağı yerin tespitinde, oy vereceklerin oylarını kolaylıkla, serbestçe ve gizli şekilde verebilmeleri göz önünde tutulur.

Gümrük kapılarında oy vermenin özelliği ve bu özelliğin oluşturduğu koşullar dikkate alınmalıdır.

Gümrük kapılarında oy verme işleminin başladığı 26 Temmuz 2014 Cumartesi gününden oy vermenin sona erdiği 10 Ağustos 2014 Pazar, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 17 Ağustos 2014 Pazar gününden oy verme işleminin sona erdiği 24 Ağustos 2014 Pazar gününe kadar yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen gümrük kapılarında yukarıda belirtilen tarihler arasında yurda giriş ya da çıkış yapıp yapmadığı aranmaksızın herhangi bir günde oy verebileceklerinden, oylarını kolaylıkla kullanabilmeleri bakımından; gümrük alanı dışında ve bu işlemlerin yapıldığı alana yakın herkesin kolayca görebileceği uygun bir yere sandık konulmalıdır.

Birden fazla gümrük kapısının bulunduğu yerlerde (Trabzon, Zonguldak vb.) Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulunca, sandığın kurulu olduğu gümrük kapısını gösterir açıklamalı işaret ve yazı konulur.

Seçim kurulu başkanları, bizzat hazır bulunmak suretiyle sandığın konulacağı yerin yukarıdaki ilkelere uygun biçimde tespitinde, sandık kurullarına nezaret edecekler ve yardımcı olacaklardır.

Ayrıca seçim kurulunca sandığın konulduğu yere yeterli sayıda elektrik ve internet hattının çekilmesi için gerekli önlemler alınır.

Sandığın konulduğu yer, oy verme süresince, çok önemli bir sebep olmadıkça değiştirilemez.

Kapalı oy verme yeri ve nitelikleri

MADDE 15- Sandık kurulları, oy serbestliğini ve gizliliğini sağlayacak şekilde, kapalı oy verme yeri hazırlarlar (oy verme kabini).

Gümrük kapılarındaki yer teminindeki sıkıntılar nedeniyle 298 sayılı Kanunun 68/4 maddesi gereğince gümrük kapılarında da Yüksek Seçim Kurulu tarafından yurt dışında kullanılmak üzere hazırlanan oy kullanma kabinleri kullanılır.

Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanıp gönderilen ve oy verme serbestliğine ve gizliliğine dair hükümleri kapsayan (Örnek: 19) sayılı levha kapalı oy verme yerine asılır.

Sandık başı işleri

MADDE 16- Sandık kurulu başkan ve üyeleri oy verme günü göreve başlamadan önce, ilk iş olarak sandık başında, hazır bulunanlar önünde birer birer aşağıdaki şekilde and içerler;

“Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirmesi için görevimi kanuna göre dosdoğru yapacağıma, namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim.”

Sandık kurulu başkanı, oy verme işlemine başlamadan önce, sandığın boş olduğunu sandık kurulu üyeleri ile hazır bulunanlar önünde tespit ederek sandığı kapatır, mühür bozulmadan açılmayacak şekilde sandık kurulu mührü ile mühürlenir.

Sandık kurulu, and içme, sandığı yerleştirme, kapalı oy verme yerini düzenleme işlerini bitirdikten sonra, hazır bulunanlar önünde birleşik oy pusulaları paketini açarak oy pusulalarını sayar, her birinin arka tarafına sandık kurulu mührünü basar, arkasında sandık kurulu mührü bulunan oy pusulasının sayısını tespit eder. Aynı şekilde, seçim kurulu başkanından teslim alınan ve seçim kurulu başkanlığı mührünü taşıyan oy zarfları paketini açar, zarfları sayar, her birinin üzerine sandık kurulu mührünü basar. Böylece üzerinde biri seçim kurulunun, diğeri sandık kurulunun mühürleri bulunan çift mühürlü oy zarflarının sayısını tespit eder.

Sandık kurulu, bu madde gereğince yaptığı işlemleri tutanak defterine geçirir ve imzalar.

Gümrük kapılarında oy verme işinin özelliği gereği, and içerek göreve başlayan sandık kurullarının, oy verme süresindeki görevlerinde yeniden and içmelerine gerek yoktur. Ancak, değişiklik halinde kurula yeni katılan üye yukarıda belirtilen ilke uyarınca and içerek görevine başlar.

Sandık kurulunda çoğunluğun sağlanması

MADDE 17- Sandık kurulu üyeleri göreve gelmez ya da sandık başında, oy verme başlamadan önce veya oy verme sırasında, sandık kuruluna dâhil siyasi parti üyelerinden biri veya birkaçı görevini yapmazsa, ceza hükümleri saklı kalmak üzere, yerine siyasi parti yedek üyelerinden biri getirilir. Bu dahi mümkün olmaz ve kurul üyeleri sayısı ikiden aşağı düşerse bu konu tutanağa geçirilir ve eksiklikler, o sandık alanında bulunan ve seçme yeterliğine sahip, okur-yazar olanlar arasından başkanın seçeceği kimselerle doldurulur (298/73).

Göreve gelmeyen veya bırakıp giden başkan yahut üyenin yerine görevlendirilen kişi, önceki başkan veya üye daha sonra gelse dahi görevini sürdürür.

Sandık kurulu başkanının görevi başına gelmemesi veya bırakıp gitmesi halinde, yerine kurulun siyasi partili olmayan ve kurs gören üyesi, bu da yoksa üyelerden en yaşlısı başkanlık eder. Yaş konusunda uyuşmazlık çıkarsa nüfus cüzdanındaki bilgi esas alınır. Doğum tarihlerinin de aynı olması durumunda ad çekilir.

Oy verme yeri ve zamanı

MADDE 18- Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, gümrük kapılarında oy verme işleminin başladığı 26 Temmuz 2014 Cumartesi gününden oy vermenin sona erdiği 10 Ağustos 2014 Pazar, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 17 Ağustos 2014 Pazar gününden oy verme işleminin sona erdiği 24 Ağustos 2014 Pazar gününe kadar olan süre içinde herhangi bir günde ve tercih ettiği gümrük kapısında, Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilân edilen gümrük kapılarında o çevre için belirtilen sürenin sonuna kadar oy verebileceklerdir.

Cumhurbaşkanı adaylarını gösteren listenin asılması

MADDE 19- Cumhurbaşkanı adaylarını gösteren ve sandık kurulu mührünü taşıyan Örnek: 402 sayılı “Cumhurbaşkanı Aday Listesi”, seçmenlerin kolayca görüp inceleyebilecekleri uygun bir yere ve ayrıca kapalı oy verme yerine asılır.

Oy verme yeterliğinin tespiti

MADDE 20- Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı her seçmen oy verme hakkına sahiptir.

Kasıtlı suçtan dolayı hakkındaki mahkûmiyet hükmü kesinleşmiş olmakla birlikte, henüz ceza infaz kurumuna alınmayan, koşullu salıverilen ya da denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanmak suretiyle tahliye edilen ancak hak ederek tahliye süresi dolmayan hükümlüler ile uzun süreli cezasının ertelenmesi nedeniyle ceza infaz kurumunda bulunmayan hükümlüler yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olmaları şartıyla oy kullanabilirler.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen (Kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.) kısıtlılar oy kullanabileceklerdir.

Bunun yanında, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 407. maddesinde belirtilen "Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan her ergin kısıtlanır." hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali 4721 sayılı Kanun'un 471'inci maddesindeki, "Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkumiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar." hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık hali sona eren seçmenler tahliyesine ilişkin Cumhuriyet başsavcılığından alacağı belgeyi, ibraz etmek suretiyle oy kullanabileceklerdir.

Buna karşın oy verme gününe kadar, haklarında seçme yeterliğini kaybettiğine dair yetkili mercilerden resmî belge gelmiş bulunan seçmenlere oy kullandırılmaz.

Oy vermeden önceki işler

MADDE 21- Sandık kurulu başkanı, kurul üyeleri arasında iş bölümü yaparak oy verme işlemini izlemek üzere iki üyeyi görevlendirir. Bu üyeler, oy vermek üzere gelen seçmenin kimliğini ve yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığının kontrol edilmesini, seçmenin oy verme işlemini takip ederek karışıklığa meydan verilmemesini, seçmenin oyunu sandığa atmasını ve kendilerinin önünde bulunan oy pusulaları ve oy zarflarının kaybolmamasını sağlarlar.

Diğer bir üyeyi, oyunu veren seçmenin seçmen listesine bilgilerinin yazılması ve isminin karşısına imza atmasını sağlamakla görevlendirir.

Ayrıca bir üyeyi de, oy vermek üzere gelen seçmene seçim kurulu mührünü ve sandık kurulu mührünü taşıyan oy zarfı, arkası sandık kurulu mührü ile mühürlenmiş birleşik oy pusulası ve "TERCİH" veya "EVET" mührünü vermek ve seçmeni kabine yönlendirmekle görevlendirir.

Oy verme

MADDE 22- Gümrük kapılarında seçmen oy vermek için geldiğinde sandık kurulu başkanı;

a)         Seçmenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanından veya pasaportundan kimliğini tespit eder. Seçmenin nüfus cüzdanında veya pasaportunda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yer almıyorsa numaranın yer aldığı ek bir kimlik belgesinin veya temsilcilikçe verilmiş seçmeni tanıtacak nitelikte Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus kayıt örneğinin ibrazı gereklidir.

b)         Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası taşıması koşuluyla; resmî daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, avukat kimliği, sürücü belgesi gibi seçmenin kimliğini tereddütsüz olarak ortaya koyan resimli ve resmî nitelikteki belgelerle de oy kullandırır. Bu şekilde kimliğini ispata yarayan belge ibraz edemeyen seçmene oy kullandırmaz. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri kimliğin tespitinde geçerli değildir.

c)          Geçici gümrük kapısı seçim kurulu başkanınca temin edilen bilgisayar ile SEÇSİS’te SEC_005_B "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama ve Oy Kullandı Bilgi Girişi" ekranı üzerinden kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası girilerek yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığı, kayıtlı ise oy kullanıp kullanmadığını sorgular.

d)         Yurt dışı seçmen kütüğünde kaydı bulunmayan veya “Oy Kullandı” bilgisi işaretli bulunan vatandaşlara oy kullandırmaz.

e)          Seçmen, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup ve “Oy Kullandı” bilgisi işaretli değilse Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı, doğum tarihine ilişkin bilgiler Örnek: 409 sayılı “Gümrük Kapısı Sandık Seçmen Listesi”ne yazdırır.

Ayrıca;

Ø         Kanuna uygun biçimde hazırlanmış geçici gümrük kapısı seçim kurulu ve sandık kurulu mührünü taşıyan oy zarfını,

Ø         Hiçbir tarafında herhangi bir işaret bulunmayan arkası sandık kurulu mührü ile mühürlenmiş birleşik oy pusulasını, kurul üyelerine, müşahitlere ve seçmene gösterdikten sonra "TERCİH" veya "EVET" mührü ile birlikte seçmene vererek kendisine bu mührü birleşik oy pusulasında tercih ettiği adayın ad ve soyadı ile fotoğrafının altındaki daireye, aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle basması ve birleşik oy pusulasını katlayıp sarı renkli zarfa koyarak ağzını yapıştırmasını,

Oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde, bakış vaziyetine göre sol yarısı beyaz, sağ yarısı kahverengi, sadece baş harfleri büyük harf olan beyaz üzerine “Evet”, kahverengi üzerine “Hayır” ibareleri yazılı iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulasında tercih ettiği kısımdan diğer bölüme taşırmamak suretiyle "TERCİH" veya "EVET" mührünü basması ve birleşik oy pusulasını katlayıp sarı renkli zarfa koyarak ağzını yapıştırmasını,

Ø         Zarf içine birleşik oy pusulasından başka hiçbir şey koymamasını,

Ø         Birleşik oy pusulasının herhangi bir yerine başkaca bir işaret koyması halinde oyunun geçersiz olacağını,

Ø         Birleşik oy pusulası verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilemeyeceğini,

Ø         Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesinin yasak olduğu ve cezasının bulunduğunu,

Ø         Bu tür cihazlar varsa oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere bırakması gerektiğini

hatırlatır ve kapalı oy verme yerine girmesini söyler. Oyunu zarfa koyarak ve zarfı kapatarak oy sandığına atmak suretiyle oyunu kullanan seçmene çizelgede isminin bulunduğu yer imzalattırıldıktan sonra oy verme işleminin tamamlanmasını sağlar (298/92, 94/E).

Seçmen, imza atmasını bilmiyor veya herhangi bir engeli nedeniyle imza atacak durumda bulunmuyorsa, sol elinin başparmağını basar. Sol elinin başparmağı olmayanların hangi parmağını bastığı listenin imza bölümüne ayrıca yazılır. Hiç parmağı olmayan seçmenin durumu adının karşısına yazılıp başkan tarafından imzalanır (298/93).

Engellilerin oy kullanması

MADDE 23- Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olan seçmenler, o sırada sandık alanında bulunan ve seçmen olan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen, birden fazla engelliye yardım edemez (298/93).

Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez, oy kullanma sırasında yardım edemez.

Okuma - yazma bilmeyen seçmenlerin oy kullanmaları

MADDE 24- Okuma - yazma bilmeyen seçmenlere, oylarını kullanmaları konusunda başkaları tarafından sandık alanında yardım edilmez. Okuma - yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde kurul başkanı, birleşik oy pusulası üzerinde ad ve soyadları ile resimleri bulunan adayların kim olduğunu ve nasıl oy verileceğini (Oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde, bakış vaziyetine göre sol yarısı beyaz, sağ yarısı kahverengi, sadece baş harfleri büyük harf olan beyaz üzerine “Evet”, kahverengi üzerine “Hayır” ibareleri yazılı iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulasında, tercih ettiği kısımdan diğer bölüme taşırmamak suretiyle "TERCİH" veya "EVET" mührünü basması ve birleşik oy pusulasını katlayıp sarı renkli zarfa koyarak ağzını yapıştırması gerektiği) anlatır.

Sandık kurulu başkan veya üyeleri, okuma - yazma bilmeyen seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez, oy kullanma sırasında yardım edemez.

Kurul üyelerinin oy kullanması

MADDE 25- Cumhurbaşkanı seçiminin bütün yurtta yapılacağı 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 24 Ağustos 2014 Pazar günü, Yüksek Seçim Kurulunun o çevre için belirleyeceği saatten itibaren gümrük kapılarındaki oy sandıklarında görevli sandık kurulu başkan ve üyeleri, daha önce kayıtlı oldukları sandıkların bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanından aldıkları Örnek: 142 sayılı oy verme belgesini göstermek suretiyle görevli oldukları sandıkta oy verirler. Bunların adları ve hüviyetleri o günkü sandık seçmen listesinin sonuna yazılarak karşılarına imzaları alınır ve bu işlemler tutanağa geçirilir.

Yukarıdaki fıkra gereğince oy kullanacaklardan ilçe seçim kurulu başkanınca verilmiş belgesi bulunmayanların oy kullanmalarına hiçbir surette izin verilmez (298/94).

Gümrük kapılarında sayım ve devir işlemleri

MADDE 26- Gümrük kapılarında 26 Temmuz 2014 Cumartesi günü Yüksek Seçim Kurulunun o çevre için belirleyeceği saatten başlamak üzere sekiz (8) saatte bir, görev sırası gelen ekibe devretmesi gereken oy sandıklarında görevli sandık kurullarınca bu Genelge’nin 15 ilâ 29. maddelerinde yer alan hükümler uygulanmakla birlikte aşağıda yazılı esaslar da dikkate alınır.

a) Kurulun görevli olduğu sürenin bitimi kurul başkanınca ilân edilir edilmez kurulun oy kullandırmaya ilişkin görevi sona ermiş olacağından, bu kurulun Örnek: 409 sayılı seçmen listesine kaydedilen son seçmen oyunu kullandıktan sonra aynı Genelge’nin 28 ve 29. maddelerinde belirtilen usuller çerçevesinde sandık açılır ve zarfların sayımı ile torbalama işlemi yapılır. Geçici gümrük kapısı seçim kuruluna teslim edilecek oy zarflarını ve tutanak örneklerini içeren torbaların üzerine sandık kurulu numarası da yazılır.

Sıradaki seçmenler oylarını görevi devralan sandık kurulu önünde kullanırlar.

b) Görevi devralan sandık kurulu, görev süresi biten sandık kurulunun sandığın açılması, oy zarflarının sayılması ve tutanakların düzenlenmesi işlemlerinin sonucunu beklemeden daha önce oy verme yerinde hazır bulundurulacak olan oy sandığı ile hazırlığını tamamlar ve oy kullandırma işlemine başlar.

c) Süresi sonunda görevi yeni sandık kuruluna devredecek sandık kurulu, kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve zarfları tutanağa geçirdikten sonra geçici gümrük kapısı seçim kurulunca belirtilecek diğer araç ve gereçlerle birlikte görevi devralacak sandık kuruluna tutanakla teslim eder. Bu teslim sırasında kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve oy zarflarının adetleri kesinlikle doğru tespit edilecek, devralınan bu oy pusulaları ve zarflar bitmeden yeni paketler açılmayacaktır.

Oy vermenin bitimi

MADDE 27- Gümrük kapılarında görevli sandık kurullarının başkanları 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 24 Ağustos 2014 Pazar günü o çevre için Yüksek Seçim Kurulunun kabul ettiği saatte oy vermenin bittiğini yüksek sesle ilân ederler. Ancak, sırada oy vermeyi bekleyenler varsa sandık kurulu başkanı bunların sayılarını tespit eder ve kimliklerini alır. Oy verme işlemi bu seçmenler oylarını kullanıncaya kadar devam eder. Oy verme işleminin bittiğine dair ilândan sonra sandık kurulu başkanı sandığın açılmasına ve oy zarflarının sayımına geçileceğinden, gerekli düzenlemeleri yapar ve güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlar.

Sandığın açılmasından önceki işlemler

MADDE 28- Sandığın açılması ve sonraki sayım işlemleri sayım masasında yapılır. Oy verme yerinde bulunanlar başkanın aldığı tedbirlere uymak koşulu ile sayımı izleyebilirler.

Sandık açılmadan önce sandıkta oy verenlerin sayısı Örnek: 409 sayılı sandık seçmen listesinden tespit edilir ve toplamı tutanağa geçirilir.

Kullanılmayan birleşik oy pusulaları ile zarflar sayılır, oy verenlerin sayısına eklenerek kurula teslim edilmiş bulunan birleşik oy pusulası ve zarflar toplamına uygunluğu denetlenir. Kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar ayrı ayrı paket haline getirilerek üzerlerine sayıları yazılır ve mühürlenir. Kullanılmayan oy pusulası ve zarf sayısı tutanağa geçirilir.

Sandığın açılması, zarfların sayımı

MADDE 29- Yukarıdaki maddede yazılı işlemler tamamlandıktan sonra, oy sandığı oy verme yerinde bulunanların önünde açılarak çıkan zarflar sayılır ve durum tutanağa geçirilir.

Oy sayım yetkisi geçici gümrük kapısı seçim kuruluna ait olduğundan kesinlikle zarflar açılmayacak ve oy sayımı yapılmayacaktır.

Oy sandığından çıkan zarf sayısı yukarıdaki maddeye göre saptanan oy verenlerin sayısı ile karşılaştırılır. Bu zarfların sayısı oy veren seçmen sayısına eşit ise bu uygunluk tespit edilerek Örnek: 410 sayılı "Uygunluk Tespit Tutanağı"na geçirilir. Oy kullananların miktarı oy zarflarının sayısına eşit olmadığı takdirde bu husus varsa nedeni de açıklanarak düzenlenecek tutanağa yazılır.

Sandık kurulunca düzenlenen bu tutanağın aslı ile seçmen cetvelinin aslı sandıktan çıkan zarflarla birlikte kurula ait torbaya konulur ve ağzı kapatılarak mühürlenir. Kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve zarflar diğer araç ve gereçlerle birlikte geçici gümrük kapısı seçim kurulu başkanına teslim edilmek üzere ayrıca paketlenir.

Oy zarfları ve tutanaklarını içeren ağzı mühürlü torba üzerine, tarih ve sandık numarası yazıldıktan sonra bir kurul üyesi ile birlikte sandık kurulu başkanı tarafından en kısa sürede geçici gümrük kapısı seçim kurulu başkanlığına tutanakla teslim edilir. Teslim sırasında torba ile birlikte tutanak ve Örnek: 409 sayılı seçmen listesinin ikinci nüshaları da verilir.

Torbaların korunması, tutanakların saklanması

MADDE 30- Gümrük kapılarının bağlı olduğu geçici gümrük kapısı seçim kurulu başkanları, sandık kurulu başkanlarının getirecekleri torbaları teslim almak üzere günün her saatinde bir yetkili bulundurmakla yükümlüdürler.

Bu torbalar, geçici gümrük kapısı seçim kurulu başkanının izni olmadan girilip çıkılamayan, devamlı kilit altında tutulan güvenli bir yerde koruma altında bulundurulur. Bu yerlerin daimi güvenliğinin sağlanması bakımından mülki idare amir ve güvenlik makamları ile işbirliği yapılarak gerekli önlemler alınır.

Torbalarla birlikte teslim alınan Örnek: 409 sayılı seçmen listesi ve tutanak örnekleri geçici gümrük kapısı seçim kurulu başkanı tarafından ayrı bir dosyaya konularak sorumluluğu altında bulunan kilitli bir yerde muhafaza edilir.

Oyların sayım ve dökümüne ilişkin genel esaslar

MADDE 31- Gümrük kapılarında oy vermenin başlangıç tarihinden beri kullanılan ve geçici gümrük kapısı seçim kurullarında özel torbalarda saklanan oyların sayım ve dökümü, oy vermenin bittiği 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 24 Ağustos 2014 Pazar günü Yüksek Seçim Kurulunun o çevre için kabul ettiği seçimin bitiş saatinden itibaren ilgili geçici gümrük kapısı seçim kurulunca yapılır.

İlk önce gümrük kapılarındaki oy sandıklarından gelen ve içinde kullanılmış oy zarfıyla tutanaklar bulunan mühürlü torbalar, birden çok sandık varsa sandık sırasına göre ayrıma tâbi tutulurlar. Daha sonra her sandığa ait torbalar tarih sırasına ve bu tarih sırası dikkate alınarak kendi aralarında A, B, C ve D harfleriyle tanımlanan sandık kurulu sıra numaralarına göre dizilir.

Geçici gümrük kapısı seçim kurulu, gümrük kapılarında kullanılan oyların sayım ve dökümünde sandık kurulu gibi çalışacağından kurul başkanı;

a)            Sayım döküm cetvellerini işlemek,

b)           Oy zarflarını torbadan çıkarıp kendisine vermek,

c)            Dökümü yapılmış oy pusulalarını torbaya geri atmak

işlemleri için kurul üyeleri arasında iş bölümü yapar.

Zarfların açılması ve oyların dökümü için önceden hazırlanan masaya görevlilerden başka kimse yaklaştırılmaz. Sayım ve dökümü izlemek isteyenler, başkanın bu konuda alacağı güvenlik önlemlerine ve izleme düzenine uymak zorundadırlar.

Geçici gümrük kapısı seçim kurulu başkanı, sayım ve döküm işine başlamadan önce cetvellerin boş ve yazısız olduğunu orada bulunanlara gösterir. Gümrük kapılarında konulan her sandıktan “oy verme süresince” toplanan torbalardan çıkan oyların sayım ve dökümü yapıldıktan sonra oylarla tutanakların saklanması için yeteri kadar torba hazırlanır.

Torbaların açılması, zarfların sayımı ve geçerli olmayan zarflar

MADDE 32- Seçim kurulu başkanı, bu Genelge’nin 31. maddesi uyarınca sıraya konulmuş bulunan torbaları birden fazla sandık varsa birinci sandıktan, en eski tarihlisinden ve varsa “A” işaretli olanından başlayarak teker teker açar. Mührü çözülerek açılan torba masanın üzerine boşaltıldıktan sonra, tutanak ile seçmen listesi incelenerek bir kenara konulur ve zarflar sayılır. Bütün zarflar sayıldıktan sonra zarflar geçerli olup olmaması yönünden aşağıdaki şekilde kontrol edilir.

a)         Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan,

b)         "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı olmayan kâğıttan imal edilmiş olan,

c)          Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan,

d)         Üzerinde geçici gümrük kapısı seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan,

e)          Tamamı yırtılmış olan,

f)          Üzerinde geçici gümrük kapısı seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan

zarflar geçersiz sayılır.

Ancak zarfın üzerinde, herhangi bir şekilde leke veya çizik olsa bile, bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığının kesin olarak anlaşılamaması halinde, bu zarflar geçerli sayılır.

İtiraza uğrayan zarflar ile itiraza uğramadan geçersiz sayılan zarflar, seçim kurulu başkanı tarafından bir kenara ayrılır. Geçici gümrük kapısı seçim kurulu, bütün zarfları kontrol ettikten sonra, itiraza uğrayan zarfları inceleyerek, geçerli veya geçersiz sayılması yönünde kararını verir. Bundan sonra, o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz oy zarflarının toplam sayısı Örnek: 412 sayılı "Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Gümrük Kapısı Sandık Sonuç Tutanağı"nın ilgili yerine işlenir.

Geçersiz zarflar paketlenir ve paketin üzeri mühürlenerek zarf sayısı yazılır. Bu zarflar saklanır ve kesinlikle açılmaz.

Bu işlemler yapıldıktan sonra, o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz zarfların toplam sayısı ile oy kullanan seçmen sayısı karşılaştırılır.

Zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısına eşit veya eksik ise başkaca bir işlem yapılmaz.

Zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısından fazla ise eşitliği sağlamak için önce geçersiz zarf sayısı düşülür. Geçersiz zarf sayısının düşülmesi halinde de eşitlik sağlanamıyorsa, geçici gümrük kapısı seçim kurulu başkanı geçerli zarflar arasından, eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişigüzel çeker ve bu zarflar açılmadan derhal yakılarak imha edilir. İmha edilen zarf sayısı Örnek: 412 sayılı tutanağa yazılır.

Geçerli ve geçersiz oylar

MADDE 33- A) Aşağıda yazılı birleşik oy pusulaları geçerli değildir:

a)         Sandık kurulunca verilen ve o seçim için düzenlenmiş biçim ve renkte olmayan,

b)         "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunmayan,

c)          Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan,

d)         Hiçbir yerine "TERCİH" veya "EVET" mührü basılmamış olan,

e)          Adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına "TERCİH" veya "EVET" mührü basılmış olan,

f)          Birden fazla adaya ayrılan alana taşmış "TERCİH" veya "EVET" mührü bulunan,

g)         Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış olan,

h)         Üzerine "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında veya "TERCİH" veya "EVET" mührü yerine herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış olan,

i)           Üzerinde yer alan adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan,

j)          Üzerinde yer alan matbu yazıların, adayların ad ve soyadları ile fotoğraflarının dışında yazılar veya harfler veya sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş olan,

k)         Oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde "TERCİH" veya "EVET" mührü diğer alana taşmış olan.

B) Aşağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz:

a)         Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması,

b)         Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması,

c)          Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması,

d)         Birleşik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle "TERCİH" veya "EVET" mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi,

e)          Bir aday alanına basılan "TERCİH" veya "EVET" mührünün sadece iki adayın alanını ayıran çift çizgili bölgeye taşmış olması,

f)          Başka bir adayın alanına taşmamak kaydıyla, bir adayın alanına birden çok "TERCİH" veya "EVET" mührü basılması (298/101),

g)         Adayın oy pusulasındaki fotoğrafının üzerine "TERCİH" veya "EVET" mührü basılması.

Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü ile sandık sonuç tutanaklarının düzenlenmesi

MADDE 34- Sayım döküm cetvellerinde, ilk önce birleşik oy pusulasındaki sıraya göre adayların adları soldan sağa doğru sütunların yukarısındaki hanelere yazılır.

Seçim kurulu başkanı tarafından görevlendirilen üye, oy zarfını torbadan teker teker alarak başkana verir. Başkan zarfı açarak içinden çıkan oy pusulasının ön yüzünü herkesin görebileceği ve işitebileceği şekilde okur.

Birleşik oy pusulası üzerinde hangi adaya ait "TERCİH" veya "EVET" mührü basılmış ise o adayın ad ve soyadı, (oylamanın referandum şeklinde olması durumunda “TERCİH” veya “EVET” mührünün basıldığı “Evet” ya da “Hayır”) okunur.

Adayların aldığı (referandumda “Beyaz” veya “Kahverengi”) ve herhangi bir itiraza uğramadan geçerli sayılan her oy, okunmasını müteakiben, görevli iki üye tarafından, aynı anda o adaya ayrılmış bulunan sütundaki rakamlar birden başlamak üzere, sırasına göre çizilmek suretiyle ayrı ayrı Örnek: 411 sayılı "Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Gümrük Kapısı Sayım Döküm Cetveli"ne (oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde “Evet” ve “Hayır” oyları ayrı ayrı Örnek: 411/A sayılı "Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Gümrük Kapısı Sayım Döküm Cetveli"ne) işlenir. Bu işlemin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı, seçim kurulu başkanı tarafından sürekli denetlenir.

Okunan geçerli oy pusulaları ve zarfları, görevli üye tarafından, masa üzerinde düzenli biçimde yerleştirilir ve muhafaza edilir.

Geçersiz sayılan veya geçerli olmasına rağmen hesaba katılmaması gereken oy pusulaları ile geçerli olup olmadığı veya hesaba katılıp katılmaması yönünde tereddüt edilen veya itiraza uğrayan oy pusulaları, sayım döküm cetveline işlenmeksizin ayrılır ve seçim kurulu başkanı tarafından muhafaza altına alınır.

Bütün zarfların açılıp okunması bittikten sonra; itiraz edilmeksizin geçerli sayılan ve her iki sayım döküm cetveline işlenen oy sayıları, her adayın sütununda (oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde “Evet” veya “Hayır”) işaretlenmiş son rakamlar karşılaştırılarak, her adayın aldığı geçerli oy (referandumda “Evet” veya “Hayır”) sayısının iki cetvelde de aynı olup olmadığı başkan tarafından kontrol edilir. Oy sayıları aynı ise, her adayın aldığı (referandumda “Beyaz” ve “Kahverengi”) geçerli oylar toplanarak, itiraz edilmeksizin geçerli sayılan bu oyların toplam sayısı, Örnek: 412 (referandumda Örnek: 412/A) sayılı tutanağa rakam ve yazı ile işlenir.

Adayların aldıkları ve kendi hanelerine işlenmiş geçerli oy sayılarını gösterir rakamların her iki sayım döküm cetvelinde de aynı olmaması halinde ikinci sayım yapılır. İkinci sayımda, geçerli tüm oy pusulaları yeniden, tek tek okunarak, boş ve yazısız iki ayrı Örnek: 411 (referandumda Örnek: 411/A) sayılı cetvele işlenir. Bu cetvellerdeki oy sayıları aynı ise, her adayın aldığı geçerli oylar toplanarak, itiraz edilmeksizin geçerli sayılan bu oyların toplam sayısı, Örnek: 412 (referandumda Örnek: 412/A) sayılı tutanağa rakam ve yazı ile işlenir.

İkinci sayımda kullanılan sayım döküm cetvelinde yer alan oy sayıları da aynı çıkmazsa, yukarıda belirtilen usule göre üçüncü sayım yapılır ve kurulun varsa siyasi partili olmayan, yoksa başkan tarafından belirlenecek üyesi tarafından tek sayım döküm cetveline işlenmek suretiyle sonucuna göre işlem yapılır. Birden fazla sayım yapılan hallerde, bu sayımlarda kullanılan sayım döküm cetvellerinin üzerine, hangi sayıma ait olduğu büyük harflerle yazılır ve tüm cetveller muhafaza edilir.

Açılan sandığa ait torbadaki son geçerli zarf açılıp içindeki oy pusulası okunduktan sonra, seçim kurulu başkanı tarafından o torbaya ait açılmayan geçerli zarf olup olmadığı kontrol edilir ve açılan zarfların sayısı ile torbadan çıkan ve tutanağa işlenmiş olan geçerli zarf sayısı karşılaştırılır ve sonuç tutanak defterine işlenir.

Geçerli oyların sayım döküm cetvellerine işlenmesinden sonra, hesaba katılıp katılmaması veya geçerli sayılıp sayılmaması yönünde tereddüt edilen veya itiraza uğrayan oy pusulaları, seçim kurulunca ayrı ayrı değerlendirilerek karara bağlanır ve bu karar, tutanak defterine yazıldıktan sonra mühürlenip imzalanır.

Geçici gümrük kapısı seçim kurulu kararı ile geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulaları, sayım döküm cetvelinde ait olduğu adaya (referandumda “Evet” veya “Hayır” ile) ayrılmış bulunan sütuna işlenir. Bu şekilde geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının toplam sayısı, sandık sonuç tutanağının ilgili yerine işlenir.

Geçerli sayılmayan veya hesaba katılmayan oy pusulaları, ayrı ayrı paket yapılarak bağlanır ve paketin üzeri mühürlenerek, sayısı yazılır ve saklanır. Bu oy pusulaları yakılamaz, yırtılamaz ve yok edilemez. Bunların sayısı, sandık sonuç tutanağının ilgili yerine işlenir.

Yukarıda belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra, sayım döküm cetvelinde adayların aldığı oyların toplam sayısı, kendi sütununun altına rakamla ve yazı ile yazılır.

Sayım döküm cetvelinde, adayların aldığı (referandumda “Evet” veya “Hayır”) oylar, orada bulunanlara başkan tarafından yüksek sesle ilân edilir.

Geçici gümrük kapısı seçim kurulu, Örnek: 412 (referandumda Örnek: 412/A) sayılı tutanağı iki nüsha olarak, sayım döküm işlemleri sırasında elde edilen bilgilere ve sayım döküm cetveli sonucuna göre okunaklı bir şekilde düzenler. Bu tutanakların ait olduğu bölümüne, bilgiler eksiksiz olarak işlendikten sonra, başkan ve üyeler tarafından ad ve soyadları yazılarak imzalanır ve mühürlenir.

Bütün bu işlemler, tutanak defterine geçirilerek, geçici gümrük kapısı seçim kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Sandık kurulunca düzenlenen tutanak, torbalardaki oyların sayım ve dökümü sırasında geçici gümrük kapısı seçim kurulunca düzenlenen tutanaklar, kurullarca imza edilen sayım cetvelleri, sandık seçmen listesi, geçerli sayılan oy pusulaları, geçersiz sayılan oy pusulaları ve itiraz sonucu geçerli sayılan oy pusulaları ile beraber hesaba katılmayan zarflar ayrı ayrı paketler halinde mühürlenip torbaya konulur ve torbanın ağzı kapatılarak mühürlenir. Bu torbalar gümrük kapıları için özel kurulan geçici gümrük kapısı seçim kurullarının görev sürelerinin bitiminde yasal süresince saklanmak üzere o yerde sürekli görevli ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edilir (298/100).

SEÇSİS’ten elektronik ortamda alınan sandık sonuç tutanaklarında, her sandık için farklı sandık numarası ve barkod kaydı bulunduğundan, söz konusu tutanakların bilgisayardan sadece A4 (210x297 mm) formatında beyaz kâğıda çıktısı alınır. Bu sebeple fotokopi ile çoğaltılmış tutanaklar kullanılamaz. Söz konusu tutanaklar tarayıcıdan geçirileceğinden buruşturulmaması, katlanmaması, barkodun üzerinin herhangi bir şekilde çizilmemesi, ıslatılmaması vb. hususlara dikkat edilmesi gerekir. Bu nedenle sandık sonuç tutanakları imzalanıp, mühürlendikten sonra katlanmadan sığabileceği poşet dosya içerisinde muhafaza edilmelidir.

Aday ve siyasi parti müşahitlerinin oy sayım ve dökümünde bulunmaları

MADDE 35- Adayların ve siyasi partilerin müşahitleri, sayım masası başında yer alabilir ve oy pusulalarını görebilirler. Ancak siyasi parti müşahitlerinin sayısı beşten fazla ise, hazır bulunanlar arasından başkan tarafından kurul önünde ad çekme suretiyle, sandık başında kalacak beş siyasi parti müşahidi her biri ayrı siyasi partiden olmak üzere tespit edilir. Diğer müşahitler için sayım işlemini yakından takip edebilecekleri bir yer ayrılır (298/100).

Geçici gümrük kapısı seçim kurulunca sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi

MADDE 36- Geçici gümrük kapısı seçim kurullarından gelen sonuçların SEÇSİS’te SCM-17 “Sandık Sonuçları Girişi” ekranı kullanılarak girişi yapılır.

Geçici gümrük kapısı seçim kurulu, Örnek: 412 (referandumda Örnek: 412/A) sayılı Tutanakta yer alan bilgiler SEÇSİS uygulamaları, seçim işlemleri - sandık sonuç girişi (SCM-17) ekranına girildikten sonra sandık sonuç tutanakları, seçim kurulunda bulunan tarayıcılar ile SEÇSİS uygulamaları tarama modülü kullanılarak Sandık Sonuç Paylaşım Sisteminde (SSPS) görüntülenmek üzere elektronik ortama aktarılır. Bu işlem tutanaklar geldikçe bekletilmeksizin yapılır.

Tüm sandıklara ait sonuç girişleri yapıldıktan sonra Örnek: 413 sayılı "Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu Birleştirme Tutanağı" alınır.

Bu tutanakta aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Torba tarihi ve rumuzu,

b) Gümrük kapısı sandık seçmen listesine yazılan ve oy kullanan seçmenlerin sayısı,

c) Torbadan çıkan oy zarflarının sayısı,

ç) İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı,

d) İtiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının sayısı,

e) Geçerli sayılan oy pusulalarının toplamı,

f) Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplamı,

g) Adaylardan her birinin aldığı oy sayısı.

Örnek: 413 sayılı Tutanak imzalanmadan önce, birleştirmesi yapılan sandık sonuç tutanaklarındaki bilgilerin tamamını gösterir bir döküm cetveli, geçici gümrük kapısı seçim kurulunun siyasi partili üyelerine ve adayların varsa müşahitlerine de birer nüsha çoğaltılarak verildikten sonra, o tutanakta birleştirmesi yapılan sandık sonuç tutanaklarında, adayların aldıkları oy sayıları, geçici gümrük kapısı seçim kurulunda, başkanın görevlendireceği memur üyelerden biri tarafından, birleştirme tutanağındaki sıraya göre, yüksek sesle okunmak suretiyle, Örnek: 413 sayılı Tutanağa işlenen oy sayılarında yanlışlık olup olmadığı denetlenir. Geçici gümrük seçim kurulunda yeterli imkân olması halinde denetim işlemi hazır bulunanların izleyebileceği şekilde görüntülü olarak cihazlarla yayınlanabilir.

Başkan, denetim sırasında tespit edilen hataları Örnek: 90/A sayılı “Denetim Tutanağı”na geçirmek üzere, kurulun diğer memur üyesini görevlendirir. Denetim tutanağında, geçici gümrük kapısı seçim kurulunun adı ve denetim işlemi sırasında hatalı bilgi girişi yapıldığı tespit edilen sandıkların numarasını yazmaya elverişli bir cetvel yer alır. Denetleme sırasında, birleştirme tutanağına hatalı olarak işlenmiş sandık sonuç tutanakları bir kenara ayrılır. Denetim işlemi sonucunda, düzenlenen tutanak başkan ve üyelerce imzalanır. Denetim işlemi tamamlandıktan sonra, hata tespit edilmişse, ayrılan sandık sonuç tutanaklarına göre gerekli düzeltmeler yapılarak hazırlanan Örnek: 413 sayılı Tutanak, kurul başkanı ve üyelerince imzalanır ve sonuçlar hazır bulunanlara sözlü olarak ilân edilir.

Örnek: 413 sayılı Tutanaktaki bilgilere göre hazırlanacak tutanak özetinin onaylı bir sureti, geçici gümrük kapısı seçim kurulunda herkesin inceleyebileceği uygun bir yere bir hafta süreyle asılmak suretiyle ilân edilir.

Bu tutanaklar başkan ve üyeler tarafından imza edilerek birer örneği kurulun siyasi partili üyeleri ile adayların varsa müşahitlerine ve siyasi partilerin müşahitlerine imza karşılığı verilir. Ayrıca, ilân süresi içinde yazılı talepte bulunan adaylara da bir defaya mahsus olmak üzere imza karşılığı verilir. Bir örneği de geçici gümrük kapısı seçim kurulunun çalıştığı binanın kapısına bir hafta süre ile asılır.

Tutanakların birleştirilmesi

MADDE 37- Gümrük kapılarındaki oy sandıklarına ait sayım ve döküm işleri bittikten sonra geçici gümrük kapısı seçim kurulu, SEÇSİS’ten Örnek: 413 sayılı “Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu Birleştirme Tutanağı” sayılı tutanağı alır. Ayrıca toplam sonuçları belirten Örnek: 413_Rumuz sayılı “Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu Birleştirme Tutanağı (Rumuz Birleştirme)” düzenleyerek bir örneğini uygun bir yere asar.

Birden fazla geçici gümrük kapısı seçim kurulu olan ilçelerde ise 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulunca (Kurullar Toplamı) Örnek: 413_Kurul sayılı “Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Gümrük Kapısı Birleştirme Tutanağı (Kurul Birleştirme)” doldurulacaktır.

Geçici gümrük kapısı seçim kurulu başkanları, bu tutanakların sonucunu faks ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna iletir.

Şikâyet, itiraz ve diğer hükümler

MADDE 38- Sandık kurulu başkanlarının veya bu kurulların yaptıkları işlemlere veya aldıkları tedbirlere ve bunlara benzer sair işlemlerine karşı yapılacak şikâyet ve itirazlar ile bu Genelge'de hüküm bulunmayan hallerde "Cumhurbaşkanı Seçiminde Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir Örnek: 138 sayılı Genelge'nin" ilgili hükümleri uygulanır.

Gümrük kapılarında görevli personele ödenecek ücretler

MADDE 39- Gümrük kapılarındaki oy verme işlemlerinde görevlendirilen personelin ücreti; 298 sayılı Kanun’un değişik 182. maddesi uyarınca, Kurulumuzun 21/06/2014 gün ve 3005 sayılı kararında belirlenen usul ve esaslara göre ödenir.

Genelge'nin dayanağı

MADDE 40- Bu Genelge, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu hükümlerine dayanılarak 6271 sayılı Kanun'un 2. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Yüksek Seçim Kurulunun 21/06/2014 tarih ve 2014/3006 sayılı kararıyla ve Örnek 145/I sayılı Genelge olarak kabul edilmiştir.