29 Haziran 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29045

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                    27 Haziran 2014

         69471265-305-5196

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 29 Haziran 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                         27 Haziran 2014

       68244839-140.03-168-355

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 27/6/2014 tarihli ve 69471265-305-5196 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Haziran 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI