28 Haziran 2014 Tarihli ve 29044 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6545     Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6546     Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun

6547     Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2014/6465    Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Bünyesinde 1 Adet Daire Başkanlığı ve 3 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Kalkınma Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2014/6498    Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

2014/6499    Şeker Kurulu Üyeliğine Atama Yapılması Hakkında Karar

—   Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Millî Eğitim, Millî Savunma, Orman ve Su İşleri ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI

—   Siirt İli Eruh İlçesi Bağgöze Bucağı Kavaközü Köyünün Aynı İlin Merkez İlçe Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar

—   Siirt İli Eruh İlçesi Bağgöze Bucağı Ormanardı Köyünün Aynı İlin Merkez İlçe Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar

—   Siirt İli Eruh İlçesi Bağgöze Bucağı Kemerli Köyünün Aynı İlin Merkez İlçe Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Fiyat Etiketi Yönetmeliği

—  Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

—  Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Gözetimi Hakkında Yönetmelik

—  Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2)

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 436)

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


28/6/2014 tarihli ve 29044 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Bakanlar Kurulu Kararı ile Anadolu Üniversitesine Ait Yönetmelik yayımlanmıştır.