27 Haziran 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29043

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                    26 Haziran 2014

         69471265-305-5162

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ:    a) 25/6/2014 tarihli ve 69471265-305-5100 sayılı yazımız.

             b) 25/6/2014 tarihli ve 68244839-140.03-166-345 sayılı yazınız.

Türk Dostluk Hastanesinin açılışına katılmak üzere; 26 Haziran 2014 tarihinde Pakistan’a gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ancak, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU, program değişikliği nedeniyle Pakistan’a gidemeyeceğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                         26 Haziran 2014

         68244839-140.04-4-350

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ:    a) 25/6/2014 tarihli ve 69471265-305-5100 sayılı yazınız.

             b) 25/6/2014 tarihli ve 68244839-140.03-166-345 sayılı yazımız.

             c) 26/6/2014 tarihli ve 69471265-305-5162 sayılı yazınız.

Türk Dostluk Hastanesinin açılışına katılmak üzere, 26 Haziran 2014 tarihinde Pakistan’a gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ancak, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun program değişikliği nedeniyle Pakistan’a gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI