27 Haziran 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29043

TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ÇALIŞMA SÜRESİNİN

UZATILMASINA DAİR KARAR

Karar No. 1063                                                                                                           Karar Tarihi: 25.6.2014

Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2014 Salı günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 25.6.2014 tarihli 108’inci Birleşiminde karar verilmiştir.