21 Haziran 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29037

YÖNETMELİK

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE
DE
ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kulede” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da sismik arama gemisinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/11/2006

26361

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/2/2009

27145

2-

31/7/2009

27305

3-

29/4/2014

28986