21 Haziran 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29037

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

SIIR CNS HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCL VE ZLENMES

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sr Cinsi Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Hayvan pasaportu: Bu Ynetmelik kapsamnda Bakanlka belirlenen hayvana ait bilgileri ieren l/le Mdrl veya yetkilendirilmi kurum veya kurulu tarafndan dzenlenen imzal belgeyi,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Sr cinsi hayvanlarn tanmlanmas doumundan itibaren en ge 3 ay iinde, ancak 3 aydan nce hayvan doduu iletmeyi terk edecekse iletmeyi terk etmesinden nce gerekletirilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Tanmlanan sr cinsi hayvann her bir iletme deitirmesinde hayvan pasaportu hayvann beraberinde bulundurulur. Sr cinsi hayvanlarn alm veya satm sonucu iletme deitirmelerinde alc ve satclar hayvanlara ait pasaportlarn kendileri ile ilgili ksmlarn imzalar ve pasaportun ilgili ksmlar ile bildirim sresi iinde ilgili l/le Mdrlne bildirimde bulunur.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 48 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Plastik kulak kpeleri Bakanlk logosunu ihtiva eder.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 55 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Pasaportu dzenleyen l/le Mdrlnn veya Bakanlka yetki verilen kurum ve kuruluun ad ve dzenleyenin imzas.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 70 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Hayvan sahibi, iletmesine ve iletmesinden yaplan sr cinsi hayvan hareketlerini yedi gn iinde, bu hayvanlarn doumlarn, lmlerini, iletmede zorunlu kesimlerini, yetitiricinin kendisine ve iletmesine ait bilgilerini otuz gn iinde ilgili l/le Mdrlne bildirir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1 yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 2 (1) Herhangi bir nedenle bu Ynetmelik hkmlerine uygun olarak gerekli bildirimleri yaplmayan sr cinsi hayvanlarn hareket, lm, kesim, iletmede zorunlu kesimleri ile yetitiricinin kendisine ve iletmesine ait bilgiler, 70 inci maddenin birinci fkrasnda belirtilen bildirim sresine baklmakszn 31/12/2014 tarihine kadar gncellenir.

MADDE 9 Bu Ynetmeliin 2 nci maddesi 1/7/2014 tarihinde, dier maddeleri yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 10 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

2/12/2011

28130

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

25/12/2013

28862