17 Haziran 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29033

YNETMELK

Trkiye Barolar Birlii Bakanlndan:

TRKYE BAROLAR BRL AVUKATLIK STAJ YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Barolar Birlii Avukatlk Staj Ynetmeliinin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayl Avukatlk Kanununun 1 inci, 110 uncu ve 182 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin ikinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

) Trkiye Barolar Birliince yaptrlan staja kabul deerlendirmesi baar belgesi.

MADDE 3 Ayn Ynetmelie 4 nc maddeden sonra gelmek zere bal ile birlikte aadaki madde eklenmitir.

Staja kabul deerlendirmesi

MADDE 4/A Avukatlk stajna balamak iin yazl olarak yaplan staja kabul deerlendirmesinde baarl olmak gerekir.

Staja kabul deerlendirmesi, Trkiye Barolar Birlii ile imzalanacak protokole gre lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna veya yksekretim kurumlar arasndan belirlenecek bir kurulua yaptrlr.

Staja kabul deerlendirmesi; Trke, mantksal akl yrtme ve genel kltr konular ile anayasa hukuku, meden hukuk, borlar hukuku, hukuk yarglamas usul, ticaret hukuku, icra ve ifls hukuku, ceza hukuku, ceza yarglamas usul, idare hukuku ve idari yarglama usul, hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi ve vergi hukuku konularn kapsayan alan bilgisi sorularndan yaplr.

Staja kabul deerlendirmesinde Trke, mantksal akl yrtme ve genel kltr sorular otuz, alan bilgisi sorular yetmi puan arlnda olacak ekilde dzenlenir.

Staja kabul deerlendirmesinde yz zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr. Staja kabul deerlendirmesinde baarl olanlara baar belgesi verilir. Bu belgenin geerlilik sresi iki yldr.

Staja kabul deerlendirmeleri, ylda en az kez yaplr.

Deerlendirmelerin yeri, tarihi ve saati ile bavurularn nasl yaplacana ilikin duyuru, Trkiye Barolar Birlii Ynetim Kurulu tarafndan karara balanarak internet sayfasnda yaymlanr.

MADDE 4 Ayn Ynetmelie 29 uncu maddenin birinci fkrasnda yer alan kanaat uyandrm ibaresinden sonra gelmek zere ve Trkiye Barolar Birlii tarafndan yazl olarak yaptrlan staj yeterlilik deerlendirmesinde baarl ibaresi ve aadaki fkralar eklenmitir.

Staj yeterlilik deerlendirmesi, Trkiye Barolar Birlii ile imzalanacak protokole gre lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna veya yksekretim kurumlar arasndan belirlenecek bir kurulua yaptrlr.

Staj yeterlilik deerlendirmesi; otuz puan mantksal akl yrtme, yetmi puan avukatlk hukuku ve meslek kurallarna ilikin sorulardan olumak zere toplam yz puan zerinden yaplr. Stajyer, stajnn dokuzuncu ayndan itibaren yeterlilik deerlendirmesine girebilir. Barolar, avukatlk hukuku ve meslek kurallarna ilikin eitimlerini stajn dokuzuncu ayna kadar tamamlanacak ekilde planlar.

Staj yeterlilik deerlendirmesinden yz zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

Staj yeterlilik deerlendirmeleri, ylda kez yaplr.

Deerlendirmelerin yeri, tarihi ve saati ile bavurularn nasl yaplacana ilikin duyuru, Trkiye Barolar Birlii Ynetim Kurulu tarafndan karara balanarak internet sayfasnda yaymlanr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesinde yer alan Baro Ynetim Kurulu, ibaresinden sonra gelmek zere Trkiye Barolar Birliince yaptrlan staj yeterlilik deerlendirmesinde baarl olan ve ibaresi eklenmitir.

Gei hkm

GEC MADDE 1 Bu Ynetmelik hkmleri, yrrlk tarihinden itibaren alt ay iinde (altnc ayn son gn dahil) staja bavuranlar ile staj yapmakta olanlar hakknda uygulanmaz.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Barolar Birlii Ynetim Kurulu yrtr.