14 Haziran 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29030

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

TRK GIDA KODEKS SALA VE PRE TEBL

(TEBL NO: 2014/6)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, domates salas, domates presi, biber salas ve biber presinin tekniine uygun ve hijyenik ekilde retilmesi, hazrlanmas, ilenmesi, muhafaza edilmesi, depolanmas, tanmas ve pazarlanmasn salamak zere zelliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, domates salas, domates presi, biber salas ve biber presini kapsar.

(2) Bu Tebli, ketap, domates sosu ve benzeri domates rnleri ile biberin doal bileenlerinin tat ve aromasn deitirecek baharat, soan, sirke gibi bileenleri ierecek ekilde enilendirilmi biber sosu ve benzeri biber rnlerini kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Ynetmeliine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Biber presi: Biber pulpunun tekniine uygun olarak ilenmesi ile retilen ve suda znr kuru madde miktar (briksi), ilave tuz hari en az %9 olan rn,

b) Biber salas: Taze, olgun, salam, krmz renkli, ac veya tatl biberlerin iyice ykanp ezildikten sonra stlarak usulne gre kabuk, ekirdek, lif gibi maddelerinden ayrlarak ya da ayrlmakszn elde edilen biber pulpunun ilave tuz hari briksi en az %18 oluncaya kadar koyulatrlan ve fiziksel yollarla dayankl hale getirilen rn,

c) Domates presi: Domates (Lycopersicum esculentum P.Mill) pulpunun tekniine uygun olarak ilenmesi ile retilen ve ilave tuz hari briksi en az % 7 olan rn,

) Domates salas: Domates bitkisinin olgun, salam, krmz renkli ve taze meyvelerinin paralandktan sonra tekniine uygun olarak kabuk, ekirdek ve lif gibi paralarndan ayrlarak elde edilen domates pulpunun ilave tuz hari en az %28 brikse kadar koyulatrlmasyla elde edilen ve fiziksel yollarla dayankl hale getirilen rn,

1) kili (Duble) konsantre sala: Domates pulpunun tekniine uygun olarak ilenmesi ile retilen ve ilave tuz hari briksi en az %28 olan, fiziksel yollarla dayankl hale getirilmi rn,

2) l (Triple) konsantre sala: Domates pulpunun, tekniine uygun olarak ilenmesi ile retilen ve ilave tuz hari briksi en az %36 olan, fiziksel yollarla dayankl hale getirilmi rn,

d) Pulp: Meyve veya sebzenin suyu ayrlmakszn; soyularak veya btn olarak, yenilebilen ksmlarnn ezilmesi ile elde edilen rn,

e) Siyah leke: Domates salas ve domates presinin ilenmesi esnasnda, retim hatalar sonucu oluan ve rnn kendisine ait olan yank rn paralar veya uygun olmayan hammadde kullanlmasna bal olarak meyvenin bnyesinde olumu siyah kfler ile domates meyvesi dnda yaprak, sap ve yeil ksmlarn yanm para veya paracklarnn oluturduu lekelerden 0,8 mmden byk olanlar,

f) Yabanc madde: Domates salas, domates presi, biber salas ve biber presi retiminde kullanlmasna izin verilen maddelerin dndaki gzle grlebilen her trl maddeyi

ifade eder.

rn zellikleri

MADDE 5 (1) Bu Tebli kapsamndaki rnlere ait zellikler aada verilmitir:

a) Domates salas, domates presi, biber salas ve biber presi kendine has renk, tat ve kokuda olur, yabanc tat ve kokuda olmaz, yabanc madde iermez.

b) Bu Tebli kapsamndaki rnler iin ambalaj doldurma oran, %90dan (v/v) az olamaz.

c) Domates salasnda siyah leke miktar en ok 7 adet/10 g, domates presinde ise en ok 5 adet/10 g olur.

) Domates salasnn ve domates presinin Hunter renk deeri (a/b) 1,8den az olamaz. Domates salas ve domates presi iin Hunter renk analizi, 12 brikste gerekletirilir. Domates presinde briks deeri 12den dk ise; analiz rnn kendi briks deerinde gerekletirilir.

d) Domates salasnn ve domates presinin invert eker miktar, toplam kuru maddede ktlece % 40 (m/m)tan az olamaz.

e) Biber salas ve biber presinin invert eker miktar, toplam kuru maddede ktlece en az % 35 (m/m), en ok % 70 (m/m) olur.

f) Domates salasnda Howard kf saymnda pozitif alan says 60 geemez.

g) Domates salasnn ve domates presinin toplam asitlik miktar; susuz sitrik asit cinsinden, toplam kuru maddede ktlece % 10dan (m/m) fazla olamaz.

) Biber salas ve biber presinde toplam asitlik miktar; susuz sitrik asit cinsinden toplam kuru maddede ktlece %4ten (m/m) fazla olamaz.

h) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerde % 10luk HClde znmeyen kl oran, toplam kuru maddede % 0,3ten (m/m) fazla olamaz.

) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerde hammaddenin doasndan gelen tuz miktar, toplam kuru maddede ktlece %3 geemez.

i) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerde tuz miktar, hammaddenin doasndan gelen tuz miktar da dahil olmak zere toplam kuru maddede ktlece %5i geemez.

j) Domates salas ve domates presinde pH deeri en az 3,9; en ok 4,6 olur.

k) Biber salasnn pH deeri en az 4,6; en ok 5 olur.

l) Bu Tebli kapsamndaki rnler birbirleri ile kartrlarak piyasaya arz edilmez.

Katk maddeleri

MADDE 6 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerde kullanlan katk maddeleri, 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Gda Katk Maddeleri Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Aroma vericiler ve aroma verme zellii tayan gda bileenleri

MADDE 7 (1) Bu Tebli kapsamndaki rnlere aroma verici ve aroma verme zellii tayan gda bileenleri ilave edilmez.

Bulaanlar

MADDE 8 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerdeki bulaanlarn miktarlar, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Bulaanlar Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Pestisit kalntlar

MADDE 9 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerdeki pestisit kalnt miktarlar, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalnt Limitleri Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Hijyen

MADDE 10 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnler; 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gda Hijyeni Ynetmelii ve 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Ambalajlama

MADDE 11 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerde 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Gda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Ynetmeliine uygun ambalaj malzemeleri kullanlr.

(2) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnler, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Etiketleme Ynetmeliinde yer alan hkmlere uymak kouluyla hazr ambalajl olarak piyasaya arz edilir.

Etiketleme

MADDE 12 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerin etiketi, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Etiketleme Ynetmeliinde yer alan hkmler ile birlikte aadaki hkmlere de uygun olur:

a) lave tuz hari briksi %7 nin zerinde olan domates rnleri ile ilave tuz hari briksi %9un zerinde olan biber rnleri sos ve benzeri isimlerle adlandrlmaz. Domates salas, domates presi, biber salas ve biber presi etiketlerinde tketiciyi yanltacak ekilde sos, domates sosu, biber sosu gibi rn isimleri yer almaz. Domates sosu olarak adlandrlan rnlerin etiketlerinde bu rnlerin domates salas ya da presi olduu izlenimini verecek domates ve benzeri resimler ile biber sosu olarak adlandrlan rnlerin etiketlerinde bu rnlerin biber salas ya da presi olduu izlenimini verecek biber ve benzeri resimler yer almaz.

b) Domates salas ve biber salas etiketlerinde dier rnlere stnlk salayacak ekilde zel, geleneksel, yresel, ev tipi, ky tipi gibi ifadeler kullanlmaz.

c) Bu Tebli kapsamnda retilen ve ilave tuz hari briksine gre ikili (duble) konsantre ve l (triple) konsantre olarak adlandrlacak olan domates salalarnn etiketleri zerinde bu ifadeler rn ad ile ayn gr alannda olacak ekilde belirtilir.

) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerin etiketlerinde, ilave tuz hari briks miktar, rn ad ile ayn puntoda ve rn ad ile ayn gr alannda en az % . eklinde belirtilir.

d) Biber salasna ait rn etiketi zerinde, salann ac ya da tatl olduu rn ad ile ayn gr alannda olacak ekilde belirtilir.

e) Kabuk ve ekirdek gibi maddelerinden ayrlmadan elde edilen biber salas etiketlerinde kabuk ve ekirdek ierir ifadesi yer alr.

f) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlere hammaddenin doasndan gelen tuz hari olmak zere dardan tuz ilave edilmesi halinde, rn etiketlerinde rn bileenleri belirtilirken tuz ( en fazla % 5) ifadesi yer alr.

g) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlere hammaddenin doasndan gelen tuz hari olmak zere dardan tuz ilave edilmemesi halinde, rn etiketlerinde rn ad ile ayn gr alannda ilave tuz iermez ifadesi yer alr.

Tama ve depolama

MADDE 13 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerin depolanmas ve tanmasnda, Trk Gda Kodeksi Ynetmeliinin gdalarn tanmas ve depolanmas ile ilgili hkmlerine uyulur.

Numune alma ve analiz yntemleri

MADDE 14 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerden numune alnmas ve analizleri, Trk Gda Kodeksi Ynetmeliine uygun olur.

dari yaptrm

MADDE 15 (1) Bu Teblie aykr davrananlar hakknda 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine gre idari yaptrm uygulanr.

Uyum zorunluluu

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yaym tarihinden nce faaliyet gsteren gda iletmecileri 1/1/2015 tarihine kadar bu Tebli hkmlerine uymak zorundadr.

(2) Bu Tebliin yaym tarihinden nce faaliyet gsteren gda iletmecileri tarafndan piyasaya arz edilen bu Tebli kapsamndaki rnler 1/7/2016 tarihine kadar piyasada bulunabilir.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.