13 Haziran 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29029

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                12 Haziran 2014

         69471265-305-4705

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 11/6/2014 tarihli ve 69471265-305-4660 sayılı yazımız.

                         b) 11/6/2014 tarihli ve 68244839-140.03-142-309 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Haziran 2014 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, program değişikliği nedeniyle Fransa’ya gidemeyeceğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     12 Haziran 2014

         68244839-140.04-3-310

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 11/6/2014 tarihli ve 69471265-305-4660 sayılı yazınız.

                         b) 11/6/2014 tarihli ve 68244839-140.03-142-309 sayılı yazımız.

                         c) 12/6/2014 tarihli ve 69471265-305-4705 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Haziran 2014 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun program değişikliği nedeniyle Fransa’ya gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI