12 Haziran 2014 Tarihli ve 29028 Sayl Resm Gazete

MEVZUAT

NCEK

SONRAK

YASAMA BLM

 

KANUN

6544   Tapu ve Kadastro Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

 

YRTME VE DARE BLM

 

MLLETLERARASI ANDLAMALAR

2014/6420   Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Birlemi Milletler Kalknma Program Arasnda birlii Protokolnn Onaylanmas Hakknda Karar

2014/6421   Gneydou Avrupa Savunma Bakanlar Sreci erevesinde Koordinasyon Komitesi Anlamasnn Onaylanmas Hakknda Karar

2014/6422   Katlm ncesi Yardm Aracnn (IPA) V. Bileeni Kapsamnda IPARD Yardm Trkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birlii Nam ve Hesabna Avrupa Komisyonu Arasnda 14 Kasm 2013te Akdedilen ok Yll Finansman Anlamasn (2007-2012) Deitiren Anlamann Onaylanmas Hakknda Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6377   380 kV Sedko DGKS GIS TM-(Verbena DGKS-Alibeyky TM Enerji letim Hattna) Girdi-kt Enerji letim Hatt Projesi Kapsamnda Baz Tanmazlarn Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2014/6378   380 kV Aa Kaleky Hes TM-Beyhan I HES TM Enerji letim Hatt Projesi Kapsamnda Baz Tanmazlarn Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2014/6379   154 kV Hamitabat DGKS-Delta DGKS Enerji letim Hatt Yenileme Projesi Kapsamnda Baz Tanmazlarn Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2014/6380   Giresun linde Tesis Edilecek Moran Reglatr ve Hidroelektrik Santralinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Maliye Bakanl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2014/6384   Baz Anlamalarn Yrrle Girdii Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakknda Karar

2014/6386   Sakarya li, Arifiye lesi Snrlar erisinde na Edilecek Arifiye Uluslararas Olimpik Krek ve Kano Parkurunun Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Sakarya Bykehir Belediye Bakanl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

 

YNETMELKLER

  Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamnda Tannan stihdam Hakknn Kullanmna likin Ynetmelik

  Islah Amal Hayvan Yetitirici Birliklerinin Kurulmas ve Hizmetleri Hakknda Ynetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

  Gmrk ve Ticaret Bakanl Piyasa Gzetimi ve Denetimi Ynetmelii

  Deniz Ticareti statistiklerini Dzenleme Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

 

TEBL

  UDEM Uluslararas Belgelendirme Denetim Eitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited irketinin Tbbi Cihaz Ynetmelii Kapsamnda Onaylanm Kurulu Faaliyetlerinin Daraltlarak Grevlendirilmesine Dair Tebli

 

YARGI BLM

 

ANAYASA MAHKEMES KARARLARI

  Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2012/636 Bavuru Numaral Karar

  Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/849 Bavuru Numaral Karar

  Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/4785 Bavuru Numaral Karar

  Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/5680 Bavuru Numaral Karar

  Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/5956 Bavuru Numaral Karar

 

YKSEK SEM KURULU KARARI

  Yksek Seim Kurulunun 8/6/2014 Tarihli ve 2014/2923 Sayl Karar

 

LNLAR

a - Yarg lnlar

b - Artrma, Eksiltme ve hale lnlar

c - eitli lnlar

T.C. Merkez Bankasnca Belirlenen Dviz Kurlar ve Devlet Borlanma Senetlerinin Gnlk Deerleri

 

Tklaynz


12/6/2014 tarihli ve 29028 mkerrer sayl Resm Gazete'de, Bakanla Veklet Etme lemi ile zmir niversitesine ait Ynetmelik yaymlanmtr.