11 Haziran 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29027

YNETMELK

Maliye Bakanlndan:

SU GELRLERNN AKLANMASININ VE TERRN FNANSMANININ

NLENMESNE LKN YKMLLKLERE UYUM PROGRAMI

HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 16/9/2008 tarihli ve 26999 sayl Resm Gazetede yaymlanan Su Gelirlerinin Aklanmasnn ve Terrn Finansmannn nlenmesine likin Ykmllklere Uyum Program Hakknda Ynetmeliin 13 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 13 (1) Ykmller, risk derecelendirmesi neticesinde yksek riskli olarak belirledikleri gruplara ynelik olarak stlenilecek riskin azaltlmasn teminen, tespit edilen riskle orantl olarak aada belirtilen tedbirlerin bir veya birden fazlasn ya da tamamn uygular;

a) Mteri hakknda ilave bilgi edinmek ve mteri ile gerek faydalancnn kimlik bilgilerini daha sk gncellemek,

b) ilikisinin mahiyeti hakknda ilave bilgi edinmek,

c) leme konu malvarlnn ve mteriye ait fonlarn kayna hakknda mmkn olduu lde bilgi edinmek,

) lemin amac hakknda bilgi edinmek,

d) ilikisine girilmesini, mevcut i ilikisinin srdrlmesini ya da ilemin gerekletirilmesini st seviyedeki grevlinin onayna balamak,

e) Uygulanan kontrollerin say ve skln artrmak ve ilave kontrol gerektiren ilem trlerini belirlemek suretiyle i ilikisini sk gzetim altnda tutmak,

f) Srekli i ilikisi tesisinde ilk finansal hareketin, mterinin tannmasna ilikin esaslarn uyguland bir baka finansal kurulutan yaplmasn zorunlu tutmak.

(2) Bakanlk, bu madde kapsamnda dikkate alnacak yksek riskli durumlar ile birinci fkrada saylanlar dnda ayrca sklatrlm tedbirler belirlemeye yetkilidir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Maliye Bakan yrtr.