11 Haziran 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29027

TEBL

Maliye Bakanlndan:

TERRN FNANSMANINA YNELK PHEL LEMLERN BLDRM

GENEL TEBLNDE DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 7/11/2007 tarihli ve 26693 sayl Resm Gazetede yaymlanan Terrn Finansmanna Ynelik pheli lemlerin Bildirimi Genel Tebliinin balang ksmnn son iki paragraf hari tm paragraflar aadaki ekilde deitirilmitir.

Terrn finans kaynaklarn engellemek suretiyle terrle daha etkin mcadele etmek amacyla, 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayl Terrizmin Finansmannn nlenmesi Hakknda Kanunun 3 nc maddesinde fon salanmas veya toplanmas yasak fiiller, 4 nc maddesinde ise terrizmin finansman suu aadaki ekilde dzenlenmitir.

Fon salanmas veya toplanmas yasak fiiller

MADDE 3 (1) Aada saylan fiillerin gerekletirilmesi amacyla fon salanmas veya toplanmas yasaktr:

a) Bir halk korkutmak veya sindirmek ya da bir hkmeti veya uluslararas kuruluu herhangi bir eylemi gerekletirmeye veya gerekletirmekten kanmaya zorlamak amacyla, kasten ldrme veya ar yaralama fiilleri.

b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayl Terrle Mcadele Kanunu kapsamnda terr suu olarak kabul edilen fiiller.

c) Trkiyenin taraf olduu;

1) Uaklarn Kanun D Yollarla Ele Geirilmesinin nlenmesi Hakknda Szlemede,

2) Sivil Havacln Gvenliine Kar Kanun D Eylemlerin nlenmesine likin Szlemede,

3) Diplomasi Ajanlar da Dahil Olmak zere Uluslararas Korunmaya Sahip Kiilere Kar lenen Sularn nlenmesi ve Cezalandrlmasna Dair Szlemede,

4) Rehine Alnmasna Kar Uluslararas Szlemede,

5) Nkleer Maddelerin Fiziksel Korunmas Hakknda Szlemede,

6) Sivil Havacln Gvenliine Kar Kanun D Eylemlerin nlenmesine likin Szlemeye Munzam, Uluslararas Sivil Havacla Hizmet Veren Havaalanlarnda Kanun D iddet Olaylarnn nlenmesine likin Protokolde,

7) Denizde Seyir Gvenliine Kar Yasad Eylemlerin nlenmesine Dair Szlemede,

8) Kta Sahanlnda Bulunan Sabit Platformlarn Gvenliine Kar Yasad Eylemlerin nlenmesine Dair Protokolde,

9) Terrist Bombalamalarnn nlenmesine likin Uluslararas Szlemede,

yasaklanan ve su olarak dzenlenen fiiller.

Terrizmin finansman suu

MADDE 4 (1) 3 nc madde kapsamnda su olarak dzenlenen fiillerin gerekletirilmesinde tmyle veya ksmen kullanlmas amacyla veya kullanlacan bilerek ve isteyerek belli bir fiille ilikilendirilmeden dahi bir terriste veya terr rgtlerine fon salayan veya toplayan kii, fiili daha ar cezay gerektiren baka bir su oluturmad takdirde, be yldan on yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr.

(2) Birinci fkra hkmne gre ceza verilebilmesi iin fonun bir suun ilenmesinde kullanlm olmas art aranmaz.

(3) Bu madde kapsamna giren sularn kamu grevinin salad nfuz ktye kullanlmak suretiyle ilenmesi hlinde, verilecek ceza yar orannda artrlr.

(4) Suun bir tzel kiinin faaliyeti erevesinde ilenmesi hlinde, bunlara zg gvenlik tedbirlerine hkmolunur.

(5) Suun, yabanc bir devlet veya uluslararas bir kurulu aleyhine ilenmesi hlinde, soruturma ve kovuturma yaplmas Adalet Bakannn talebine baldr.

(6) 3713 sayl Kanunun soruturmaya, kovuturmaya ve infaza ilikin hkmleri, bu su bakmndan da uygulanr.

MADDE 2 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Tebli hkmlerini Maliye Bakan yrtr.