10 Haziran 2014 Tarihli ve 29026 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6395    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2014/6425    237 Sayılı Taşıt Kanunu Kapsamında Edinilecek Taşıtların Menşei, Silindir Hacimleri ve Diğer Niteliklerinin Belirlenmesine Dair Karar

 

ATAMA KARARLARI

2014/6424  İstifa Nedeniyle Boşalan Şeker Kurulu Üyeliğine Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Mustafa SEVER’in Atanması Hakkında Karar

—   Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ekonomi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Eğitim ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2014/6381  Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Ekonomi Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Gedik Üniversitesi Çift Anadal Program Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 364)

—   Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—   Yüksek Seçim Kurulunun 4/6/2014 Tarihli ve 2895 Sayılı Kararı

—   Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 Tarihli ve 2910 Sayılı Kararı ve Eki Cumhurbaşkanı Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi

—   Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 Tarihli ve 2911 Sayılı Kararı ve Eki 2014 Yılında Yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminde Cumhurbaşkanı Adaylarına Yapılacak Yardım ve Bağışlar ile Adayların Mal Bildirimine İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge

—   Yüksek Seçim Kurulunun 8/6/2014 Tarihli ve 2922 Sayılı Kararı

—   Yüksek Seçim Kurulunun 8/6/2014 Tarihli ve 2928 Sayılı Kararı ve Eki Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge (Örnek: 140/I)

—   Yüksek Seçim Kurulunun 8/6/2014 Tarihli ve 2929 Sayılı Kararı ve Eki Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge (Örnek: 140/II)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri