9 Haziran 2014 Tarihli ve 29025 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Pamukkale Üniversitesi İletişim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Pamukkale Üniversitesi Su ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Pamukkale Üniversitesi Jeotermal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Pamukkale Üniversitesi Kanser Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Pamukkale Üniversitesi Menderes Havzası Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Pamukkale Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Pamukkale Üniversitesi Yaşam Boyu Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Pamukkale Üniversitesi Flora ve Fauna Araştırma, Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Pamukkale Üniversitesi Üreme Sağlığı-İnfertilite Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Pamukkale Üniversitesi Deprem ve Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Pamukkale Üniversitesi Obezite ve Obezite Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Pamukkale Üniversitesi Deneysel Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Pamukkale Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri