4 Haziran 2014 Tarihli ve 29020 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6359      Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

2014/6360      Mersin ve Karaman İllerinde Tesis Edilecek Mut Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6391      Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boş Bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilciliklerinde, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Adları ve Görevleri Yazılı Kişilerin Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği

—  Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Uşak Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

ANA STATÜ

—  Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsü

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/47)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/48)

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/5/2014 Tarihli ve 5868 Sayılı Kararı

 

DÜZELTME    Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/1) ile İlgili

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri