4 Haziran 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29020

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 5868                                                                                                      Karar Tarihi: 29/5/2014

Kurul Başkanlığının 28/5/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 26/5/2014 tarih ve 43890421-101.01.01[139-1]-15900 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 9/5/2013 tarihli ve 5314 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Intesa Sanpaolo S.p.A. İtalya İstanbul Merkez Şubesine faaliyet izni verilmesine

karar verilmiştir.