4 Haziran 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29020

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.           :  2014/47

İşyeri                  :  Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem

                               Daire Başkanlığı

                               Sakarya Mahallesi Ahmet Kabaklı Caddesi No: 14

                               Selçuklu/KONYA

SGK Sicil No.     :  0086173.042-0000007.042-1063169.042

Tespiti İsteyen   :  Hizmet-İş Sendikası

İnceleme             :  Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nda Bakanlığımızca yapılan incelemede; Sakarya Mah. Ahmet Kabaklı Cad. No: 14 Selçuklu/KONYA adresinde kurulu bulunan işyerinde tramvay ile şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda,

Sakarya Mah. Ahmet Kabaklı Cad. No:14 Selçuklu/KONYA adresinde kurulu bulunan işyerinde otobüs ile şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü, Yenişehir Mah. Vatan Cad. No: 2 Selçuklu/KONYA adresinde kurulu bulunan işyerlerinde ulaşım, sinyalizasyon, trafik işaretleri ve yol çizim işlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda,

yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.