4 Haziran 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29020

DÜZELTME

3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1)’in 7 nci maddesinde geçen “8 inci” ibaresi, Kalkınma Bakanlığının 3/6/2014 tarihli ve 93614589-102.00-2397 sayılı yazısına istinaden “9 uncu” şeklinde düzeltilmiştir.