28 Mayıs 2014 Tarihli ve 29013 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—  Elektrik Şebeke Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/22)

 

KARAR

—   2014-2015 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı