27 Mayıs 2014 Tarihli ve 29012 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2014/6274     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye’nin ENPI Karadeniz Havzası Programı’na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2010 Yılı Finansman Anlaşmasına Dair Zeyilname No 1’in Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒa, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

—  Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği

—  Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği

—  Adıyaman Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Duyarlılığı Arttırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Turgut Özal Üniversitesi Anayasa Kuramı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—   Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 363)

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri