25 Mayıs 2014 Tarihli ve 29010 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒa, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Gazi Üniversitesi Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Gazi Üniversitesi Yurt Dışı Eğitim Faaliyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri