24 Mays 2014 Tarihli ve 29009 Sayl Resm Gazete

MEVZUAT

NCEK

SONRAK

YASAMA BLM

 

TBMM KARARI

1061      Manisann Soma lesinde Bata 13 Mays 2014 Tarihinde Olmak zere Meydana Gelen Maden Kazalarnn Aratrlarak Bu Sektrde Alnmas Gereken Sal ve Gvenlii Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacyla Bir Meclis Aratrmas Komisyonu Kurulmasna likin Karar

 

YRTME VE DARE BLM

 

MLLETLERARASI SZLEME

2014/6336  1989 Uluslararas Kurtarma Szlemesine ekince ile Katlmamz Hakknda Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6321 Tokat linde Kurulacak Tepekla Baraj ve Hidroelektrik Santralinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Maliye Bakanl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2014/6322 Hatay li, Sebenoba-Gzene-Yaylada Mevkiinde Kurulacak Rzgr Enerjisine Dayal retim Tesisinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Maliye Bakanl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2014/6326 Konya linde Tesis Edilecek Balar Rzgr Elektrik Santralinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Maliye Bakanl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2014/6327 Artvin linde Tesis Edilecek Takpr Reglatr ve Hidroelektrik Santralinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Maliye Bakanl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2014/6346 Tekirda li, Muratl lesinde Tesis Edilecek Enerji retim Tesisinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Maliye Bakanl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2014/6347 Samsun linde Tesis Edilecek Bepnar Reglatr ve Hidroelektrik Santralinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Maliye Bakanl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2014/6348 Enerji letim Hatt Gzergahlarna sabet Eden Baz Tanmazlarn Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2014/6349 Erzurum linde Kurulacak ayhan II Reglatr ve Hidroelektrik Santralinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Maliye Bakanl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2014/6350 154 kV (Kemalpaa TM-niversite TM) Br.N-Bat Anadolu imento Enerji letim Hatt Projesi Kapsamnda Baz Tanmazlarn Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2014/6351 Tekirda mesuyu Projesinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Devlet Su leri Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

 

BABAKANLIA VEKLET ETME LEM

   Babakanla, Babakan Yardmcs Beir ATALAYn Veklet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

   Mula Stk Komanniversitesi Rektrlne, Prof. Dr. MansurHARMANDARn Yeniden Atanmas Hakknda Karar (No: 2014/6)

   Recep Tayyip Erdoan niversitesi Rektrlne, Prof. Dr. Hseyin KARAMANn Atanmas Hakknda Karar (No: 2014/7)

   Dileri ile Maliye Bakanlklarna Ait Atama Kararlar

 

YNETMELKLER

   Kalknma Bakanl Planlama Uzmanl Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

   Mill Eitim Bakanl Rehberlik ve Denetim Bakanl ile Maarif Mfettileri Bakanlklar Ynetmelii

   Gedik niversitesi Lisansst Eitim ve retim Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

   Gedik niversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmelii

 

YARGI BLM

 

ANAYASA MAHKEMES KARARLARI

   Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/2228 Bavuru Numaral Karar

   Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/2284 Bavuru Numaral Karar

   Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/6325 Bavuru Numaral Karar

 

DZELTME  Mimarlk ve Mhendislik Hizmet Bedellerinin Hesabnda Kullanlacak 2014 Yl Yap Yaklak Birim Maliyetleri Hakknda Tebli ile lgili

 

LNLAR

a - Yarg lnlar

b - Artrma, Eksiltme ve hale lnlar

c - eitli lnlar

T.C. Merkez Bankasnca Belirlenen Dviz Kurlar ve Devlet Borlanma Senetlerinin Gnlk Deerleri