24 Mayıs 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29009

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6346

             Tekirdağ İli, Muratlı İlçesinde tesis edilecek enerji üretim tesisinin yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile parsel numaraları belirtilen taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan Bakanlığın 8/4/2014 tarihli ve 10849 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                               Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                      A. BABACAN                                           E. İŞLER

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı V.                      Başbakan Yardımcısı

                   B. BOZDAĞ                                                     A. İSLAM                                            V. EROĞLU                                            Ö. ÇELİK

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı          Avrupa Birliği Bakanı V.       Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

                      F. ÇELİK                                                       L. ELVAN                                      A. DAVUTOĞLU                                         E. ALA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı         Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı V.

                     T. YILDIZ                                                      A. Ç. KILIÇ                                           M. M. EKER                                            A. İSLAM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

                       E. ALA                                                        C. YILMAZ                                             Ö. ÇELİK                                              İ. YILMAZ

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı                          Maliye Bakanı V.

                                             N. AVCI                                             İ. YILMAZ                                            V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                     Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                L. ELVAN

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Kararın eki için tıklayınız