24 Mayıs 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29009

DÜZELTME

6/5/2014 tarihli ve 28992 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin “V. SINIF B GRUBU YAPILAR” bölümünün ikinci satırında yer alan “Müze ve kütüphane kompleksleri” ibaresi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 16/5/2014 tarihli ve 57053414-934/3282 sayılı yazısına istinaden metinden çıkarılarak düzeltilmiştir.