24 Mayıs 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29009

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6351

2014 Yılı Yatırım Programında 2009K050140 proje numarası ile yer alan Tekirdağ İçmesuyu Projesinin yapımı amacıyla ekli harita ve listede gösterilen taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 24/4/2014 tarihli ve 246836 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   B. ARINÇ                                      A. BABACAN                                 B. ATALAY                                   E. İŞLER

        Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                        A. İSLAM                                M. ÇAVUŞOĞLU                                F. IŞIK

               Adalet Bakanı                Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. IŞIK                                          İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                         N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve Şehircilik Bakanı        Dışişleri Bakanı                         Ekonomi Bakanı

                   T. YILDIZ                                         A. Ç. KILIÇ                                    M. M. EKER                                  H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı    Gençlik ve Spor Bakanı   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

                     E. ALA                                           C. YILMAZ                                      A. İSLAM                                   M. ŞİMŞEK

               İçişleri Bakanı                                Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı V.                Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                             İ. YILMAZ                                            V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                     Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                               A. Ç. KILIÇ

                                                               Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

 

Kararın eki için tıklayınız