24 Mayıs 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29009

TBMM KARARI

MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDE BAŞTA 13 MAYIS 2014 TARİHİNDE OLMAK

ÜZERE MEYDANA GELEN MADEN KAZALARININ ARAŞTIRILARAK BU

SEKTÖRDE ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

TEDBİRLERİNİN BELİRLENMESİ AMACIYLA BİR MECLİS

ARAŞTIRMASI KOMİSYONU KURULMASINA

İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1061                                                                                                 Karar Tarihi: 21.05.2014

Manisa'nın Soma ilçesinde başta 13 Mayıs 2014 tarihinde olmak üzere meydana gelen maden kazalarının araştırılarak bu sektörde alınması gereken iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 17 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 21.05.2014 tarihli 91'inci Birleşiminde karar verilmiştir.