23 Mayıs 2014 Tarihli ve 29008 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2014/6116       Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamız Hakkında Karar

2014/6120       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşgücünün Karşılıklı İstihdamına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2014/6142       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2014/6246       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2014/6286       Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Çerçevesinde 2013 Yılı Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Finansman Anlaşması ile İlişik Notaların Onaylanması Hakkında Karar

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER

2014/6110        1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmenin III ve IV üncü Eklerine Katılmamız Hakkında Karar

2014/6284        1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşmeye Katılmamız Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6064        Yozgat ve Tokat İllerinde Tesis Edilecek Çekerek Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6106        Hatay İlinde Tesis Edilecek Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6188        İzmir İli, Karaburun İlçesinde Tesis Edilecek Salman Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6189        Zonguldak İlinde Tesis Edilecek Çayaltı Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6219        Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Birleşik Krallık Ulusal Suç Teşkilatı Genel Müdürlüğü, Mali İstihbarat Birimi (UKFIU) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişimine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2014/6221        İzmir İlinde Tesis Edilecek Germiyan Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6244        380 kV Gölbaşı-Sincan Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6252        Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2014/6295        Kayseri İli, Yahyalı İlçesinde Tesis Edilecek Yahyalı Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6296        Kahramanmaraş İlinde Tesis Edilecek Dilek Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6297        Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Karaömerler Köyünde Tesis Edilecek Koru Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6298        380 kV Sütlüce (İnterface)-Gelibolu-Unimar Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6305        Çanakkale İlinde Tesis Edilecek Kocalar Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6306        Çanakkale İlinde Tesis Edilecek Üçpınar Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6307        Giresun İlinde Tesis Edilecek Kanat Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6308        Tekirdağ İlinde Kurulacak Şarköy Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6319        Siirt İlinde Tesis Edilecek İncir Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6320        Denizli İlinde Tesis Edilecek Denizli Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6323        Gümüşhane İlinde Kurulacak Acısu Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6324        İzmir İli, Çeşme İlçesinde Tesis Edilecek Ovacık Rüzgâr Elektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6325        İzmir İlinde Kurulacak Çeşme Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6328        Tekirdağ-Merkez Nusratlı Göleti ve Sulaması İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6329        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Bazı Pozisyonlardan (A) Sütununda Belirtilenlerin İptali ile (B) Sütununda Gösterilen Pozisyonların İhdası ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki (II) Sayılı Cetvelin İlgili Bölümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2014/6330        Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

2014/6342        İzmir İli, Bayındır İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Çalışmaları Kapsamında Bayındır Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6344        Sinan-Batman Demiryolu Deplasmanı Projesi Kapsamında, Diyarbakır-Kurtalan Demiryolu Hattının Ilısu ve HES İnşaatı Nedeniyle Su Altında Kalacak Olan Sinan-Batman İstasyonları Arasındaki Kesiminin (km:75+806-82+334) Deplase Edilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar