22 Mays 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29007

GENELGE

Babakanlktan:

Konu : Bat Balkan lkeleri Sel Felaketi Yardm Kampanyas

GENELGE

2014/9

Bosna-Hersek, Srbistan ve Hrvatistan dahil olmak zere Bat Balkanlar etkisi altna alan sel ve su basknlar sebebiyle yz binlerce insan, can gvenlii, alk, susuzluk, barnma ve salgn hastalk sorunlar ile kar karya bulunmaktadr.

Bir insanlk borcu olarak, muhta ve madur durumda bulunan lkelere insani yardm iin vakit kaybetmeden ve sratle harekete geme ihtiyac ortaya kmtr.

Trkiye Cumhuriyeti, yardmlama ve dayanma duygusuyla, halkmzn da beklentileri dorultusunda; muhta ve madur durumda bulunan felaketzedelere yardm iin her trl destei salayacaktr.

Bu amala, Babakanlk Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanl (AFAD) koordinasyonunda; insani yardm kurulular, vakflar, dernekler, meslek kurulular, medya kurulular ve sivil toplum kurulularnn katlmyla mnhasran felaketzede lkelere gnderilmek zere bir yardm kampanyas balatlmtr.

Balatlan bu yardm kampanyasnda;

1. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tm kamu kurum ve kurulularmzca toplanan yardmlar ekte belirtilen hesap numaralarna aktarlacaktr.

2. Gerek ve tzel kiiler bu hesaplara dorudan ba yapabileceklerdir.

3. Sivil toplum kurulularmzdan istekli olanlar, topladklar yardm blgeye ulatrmak zere bu hesaplara aktarabileceklerdir.

Halkmzn, ulusal ve yerel basnmzn, sivil toplum kurulularmzn, kamu kurum ve kurulular ile her dzeydeki kamu grevlilerinin, meslek odalarnn ve birliklerin, bir insanlk grevi olan bu yardm kampanyasna gnll olarak her trl destei vereceklerine inancmz tamdr.

Bilgilerini ve gereini nemle rica ederim.

 

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan

Yardm Kampanyas Banka Hesap Numaralar