22 Mays 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29007

YNETMELK

evre ve ehircilik Bakanlndan:

PLNLI ALANLAR TP MAR YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 2/11/1985 tarihli ve 18916 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Plnl Alanlar Tip mar Ynetmeliinin geici 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Geici Madde 6 - Bu madde deiikliinin yrrle girdii tarihten nce; belirli parsellere ynelik olarak; ykm ruhsat bavurusunda bulunulan veya binas yklan veya riskli yap tespiti yaptrlan veya Bakanlka lisanslandrlan kurulularca yap kimlik numaras alnarak riskli yap tespit ilemlerine balanlan veya inaat szlemesi yaplan veya proje szlemesi yaplan veya inaat yahut proje yapmak iin noter tasdikli taahhtname veya vekletname alnan veya yeni inaat yapmak zere; ifraz, tevhit, yola terk ilemi iin bavurulan veya imar durum belgesi, yol kotu tutana, aplikasyon krokisi almak zere bavurulan veya zemin ve temel ett raporu hazrlanan parsellere ilikin, madde deiikliinin yrrle girdii tarihten nce veya sonra yaplan yap ruhsat mracaatlar, 1/1/2016 tarihine kadar sonulandrlmak kaydyla, bu Ynetmelik hkmlerine veya ilgilisinin talebine gre Ynetmeliin 14/9/2013 tarihli, 8/9/2013 tarihli ve 1/6/2013 tarihli deiiklik hkmlerine veya 1/6/2013 tarihinden nce yrrlkte olan ilgili idarelerin mevzuatna gre neticelendirilir. Ancak bu madde hkm hibir ekilde yapnn plnla belirlenen kat adedini ve emsalini artrmak amacyla uygulanamaz ve bu amala yap ruhsat dzenlenemez.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.