21 Mays 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29006

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

GLHANE ASKER TIP AKADEMS VE BALI ETM HASTAHANELER

DNER SERMAYE LETMELER YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 12/7/1984 tarihli ve 18456 sayl Resm Gazetede yaymlanan Glhane Asker Tp Akademisi ve Bal Eitim Hastahaneleri Dner Sermaye letmeleri Ynetmeliinin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (6) numaral bendinden sonra gelmek zere aadaki bent eklenmi ve dier bent buna gre teselsl ettirilmitir.

7) kili askeri anlamalar ve salk protokolleri bulunmayan yabanc lke vatandalarna salk hizmeti vermek,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin birinci fkrasnn (4) numaral bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

4) (D) Kategorisine giren hastalar: Trkiye Cumhuriyeti uyruklu olmayan sivil ve asker yabanc hastalardr. Bu ahslardan cret alnmasnda mtekabiliyet esaslar, ikili anlamalar, ok tarafl uluslararas antlamalar; NATO, SOFA antlamas hkmleri ile yrrlkte olan mevzuat dikkate alnarak Genelkurmay Bakanlnca tespit edilecek esaslara gre hareket edilir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma Bakan yrtr.