21 Mays 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29006

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GMRK YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Ynetmeliinin 23 nc maddesine aadaki on birinci fkra eklenmitir.

(11) Birinci fkrann (d), (e) ve (f) bentlerinin uygulanmasnda ilgili mevzuat uyarnca teminata balanan, yaplandrlan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borlar hari tutulur.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 114 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Yeil hattan yararlanma hakk bulunan Yetkilendirilmi Ykml Sertifikas sahibi kiiler adna tescil edilen gmrk beyannameleri ile mavi hattan yararlanma hakk bulunan Onaylanm Kii Stat Belgesi sahibi kiiler adna tescil edilen ihracat beyannamelerinin 44 nolu kutusuna birinci fkrada belirtilen belgeler kaydedilir. Muayene tr yeil hat olarak belirlenen gmrk beyannameleri ile muayene tr mavi hat olarak belirlenen ihracat beyannamelerine birinci fkrada belirtilen belgeler eklenmez. Ancak, muayene tr sar veya krmz hat olarak belirlenen beyannameler, 44 nolu kutuya kaydedilen belgeler ile birlikte gmrk idaresine ibraz edilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 149 uncu maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 180 inci maddesinin ikinci fkrasnn (c) bendinde, mavi hat ibaresinden sonra gelen yetkilendirilmi ykml sertifikasna veya ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 224 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan izinli gnderici stats ibaresinden sonra gelmek zere ve izinli alc stats ibaresi eklenmitir.

MADDE 6 Ayn Ynetmelie aadaki geici altnc madde eklenmitir.

A ve B snf onaylanm kii statsnn yrrlkten kaldrlmas

GEC MADDE 6 (1) Bu Ynetmeliinin 22 nci maddesi kapsamnda dzenlenmi olan tm A snf ve B snf Onaylanm Kii Stat Belgeleri 1/1/2017 tarihi itibariyle geri alnr ve bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren yaplan A snf ve B snf Onaylanm Kii Stat Belgesine ilikin yeni bavuru talepleri reddedilir. 1/1/2017 tarihinden nce geerlilik sresi dolan A snf ve B snf Onaylanm Kii Stat Belgelerine ilikin gncelleme talepleri belge geerlilik tarihi en ge 1/1/2017 olacak ekilde kabul edilir.

MADDE 7 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

7/10/2009

27369 (Mkerrer)

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

31/3/2010

27538

2-

2/7/2010

27629

3-

2/12/2010

27773

4-

31/12/2010

27802

5-

26/3/2011

27886

6-

30/4/2011

27920

7-

23/5/2011

27942

8-

16/7/2011

27996

9-

2/11/2011

28103

10-

28/12/2011

28156

11-

31/3/2012

28250

12-

12/6/2012

28321

13-

20/11/2012

28473

14-

10/1/2013

28524

15-

7/2/2013

28552

16-

5/4/2013

28609

17-

15/5/2013

28648

18-

12/6/2013

28675

19-

3/8/2013

28727

20-

21/11/2013

28828 (Mkerrer)